A Kristó Gyula-emlékiratokról

A közelmúltban jelent meg a neves szegedi középkorkutató, a 2004-ben elhunyt Kristó Gyula akadémikus önéletírása. Az memoárról egykori tanítványa, a ma az ELTÉ-n oktató Thoroczkay Gábor írt egy személyes hangú ismertetést.

Egy méltósággal bevégzett élet – 560 éve hunyt el Hunyadi János

Éppen ma 560 esztendeje, hogy Hunyadi János a nándorfehérvári győző 1456. augusztus 11-én Zimonyban, családtagjaitól és barátaitól övezve búcsút vett a földi élettől. Mennyire volt vallásos a törökverő hadvezér? Hogyan őrizte meg férfiúi, erős hadfihoz illő méltóságát utolsó óráiban is? Emléke előtti főhajtásként ezekről vallatjuk kútfőinket.

Egy magyar név az athéni márványban: Kemény Ferenc

Az első újkori olimpia színhelyén, az athéni stadionban, márványtömb őrzi egy a magyar sporttörténetben meghatározó szerepet vitt férfi nevét. Ki volt Kemény Ferenc? Hogyan hozható kapcsolatba az olimpiai mozgalommal? Miért kényszerült arra, hogy önkezével vessen véget életének?

Személyiség és történelem – a történelmi személyiség

Sikeresen zajlott le a Magyar Történelmi Társulat és annak Dél-dunántúli Csoportja, valamint az Állambiztonsági Szolgálatok Levéltára és a pécsi Kronosz Kiadó által Zamárdiban 2016. augusztus 15-17. között rendezett konferencia. Az esemény szerves folytatása volt a Dél-dunántúli Csoport által 1986 óta lebonyolított nyári történész táborok/konferenciák sorozatának, idén 22. alkalommal. Összefoglaló a Személyiség és történelem – a történelmi személyiség A történeti életrajz módszertani kérdései I. című konferenciáról.

II. Pázmányos Fraknói Nyári Akadémia

Augusztus első napjaiban került megrendezésre immár második alkalommal az MTA–PPKE ’Lendület’ Egyháztörténeti Kutatócsoport által hagyományteremtő céllal életre keltett Fraknói Nyári Akadémia. A szakmai találkozó helyszínéül a tavalyi murakeresztúri plébánia és Surd után idén Siófok-Kiliti szolgált. Az elmúlt évhez hasonlóan Gárdonyi Máté teológiai tanár, Kiliti plébánosa, valamint Tusor Péter egyetemi docens, az Egyháztörténeti Kutatócsoport vezetője voltak a szabadegyetem kurátorai, a hallgatói szervező és igazgató pedig Kanász Viktor volt.

Hajdúk, kurucok és a jó öreg fokos - konferenciabeszámoló

2016. augusztus 5-én a III. Hajdúk Világtalálkozója nyitórendezvényeként került sor a „Falud pedig úgy építsd, hogy erődül is szolgáljon!” – Jászok, kunok, husziták, hajdúk és kurucok. Katonáskodó elemek a magyar történelemben a középkortól az újkorig címet viselő tudományos konferenciára. Nyakas Miklós plenáris előadását követően további öt történész ismertethette kapcsolódó kutatási eredményeit.

Az ókortól Darányi Kálmánig – interjú Kerepeszki Róberttel

Kerepeszki Róbert a Debreceni Egyetem Modernkori Magyar Történeti Tanszékének oktatója, 2016 májusában sikerrel habilitált. Fiatal kora ellenére több szakmai sikert is magáénak tudhat: két OTDK-n ért el első helyezést, 2007-ben pedig Pro Scientia Aranyérmet kapott. Kutatási területe a Horthy-korszakhoz kötődik, könyveiben foglalkozott már a Turul Szövetség és a Vitézi Rend történetével, legutóbb pedig Darányi Kálmánról írt biográfiát. Kerepeszki Róberttel kivételes munkabírásáról, szakmai pályafutásáról és oktatói tevékenységéről Császár Ildikó beszélgetett.

Kulturális örökség napok a levéltárban

A Kulturális Örökség Napok idei központi témáin keresztül a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára is számos ponton kapcsolódik. Az Örökség Napok eseménysorozat egyik fő témájával Báró Forster Gyulára és a műemlékvédelem kezdeteire irányítja a figyelmet, de kiemelten kezeli az Európai Únió témaajánlatát, az „Örökség és közösség” témakörét is.

Hogyan lett augusztus huszadika tizenötödikéből?

Noha a magyar állam szerveződése egy hosszabb folyamat volt, mégis augusztus 20-a az a hivatalos állami ünnepünk, melyhez az eseményt szimbolikus értelemben kötni szokás. Kevéssé köztudott, hogy mindez már államalapító királyunk, I. Szent István (1000-1038) idejében is jeles nap volt: első koronás főnk Nagyboldogasszony napjára, augusztus 15-ére Székesfehérvárra hívta össze a királyi tanácsot, és ekkor királyi törvénylátó napokra is sor került. A hagyomány szerint halála közeledtével ezen a napon (vagy legalábbis augusztus közepén) ajánlotta fel országát Szűz Máriának, s ekkor is hunyt el.

Nyakunkon az érettségi! – De milyen változások várhatók történelem tantárgyból?

2017 májusa egy újabb érettségi vizsgaidőszakot jelent, ám például történelem tantárgyból számos olyan új szabályozás lép életbe, amely jelentősen eltérővé teszi e tárgy kimeneti mérését mind közép, mind pedig emelt szinten. Cikkünkben a legfontosabb változásokat tekintjük át, különös tekintettel az új feladattípusként megjelenő komplex esszére.

Holmavík - Az izlandi varázslások és boszorkányság múzeuma

Holmavík apró kikötőváros a nyugati-fjordokban, hasonló a legtöbb településhez, amely Izlandnak ezen a részén helyezkedik el. Egyik látványossága a környék „nevezetességének” számító varázslókat és boszorkányokat, valamit azok praktikáit bemutató kiállítás.

Adalékok az Usztasa Mozgalom magyar–olasz támogatásához

Az Ante Pavelić vezetésével és Benito Mussolini olasz miniszterelnök (1922–1943) hathatós támogatásával 1929-ben alapított Usztasa Mozgalom – Ustaša Hrvatska Revolucionarna Organizacija, magyarul Horvát Felkelők Forradalmi Szervezete – és annak tevékenysége mindmáig élénken foglalkoztatja a horvát társadalmat. Ezt a Campus Mundi támogatásával Zágrábban töltött kéthetes tanulmányút alkalmával személyesen is megtapasztalhattam, amikor a témával kapcsolatban végeztem kutatást a horvát fővárosban. Írásomban – újabb információkkal egészítve ki korábbi cikkemet (Marseille-t látni és meghalni: Adalékok a marseille-i merénylethez) – főként az Usztasa Magyarországgal, Olaszországgal és a katolikus egyházzal való kapcsolataihoz kívánok adalékokat szolgáltatni a zágrábi források alapján.

(Űr)Repülőgép-hordozó Manhattan partjainál – Az Intrepid Vízi-, Légi és Űr Múzeum

Az Amerikai Egyesült Államok Pearl Harbort követően nagyfokú hajóépítési programba kezdett. Ebben több repülőgép-hordozó is készült, amelyek végigharcolták a háborút, s később is szolgálatot teljesítettek az amerikai haditengerészetnél. Ezek a hajók még fosszilis üzemanyaggal működtek, így pár évtizeddel a második világháború után leváltották őket nukleáris meghajtású társaikra. Egyes hajókat - megmentve a rozsdától és a pusztulástól - nemcsak látogathatóvá tettek, hanem teljes körű kiállítóteret is létrehoztak bennük. Ennek ékes példája az Intrepid, amelyet 1943-ban bocsátottak vízre, s 1974-ben vontak ki a flotta kötelékéből, hogy később napjainkban az egyik népszerű turistalátványosságává avanzsáljon New Yorkban.

Kormányzóné a filmhíradókban

A Magyar Film Iroda Részvénytársaság (MFI) első heti filmhíradója 1924. február 27-én jelent meg a mozikban, s ezt követően folyamatos megjelenéssel 1944 végéig 1084 kiadást élt meg. Horthy Miklósné a híradók közel 15%-ban megjelent. Milyen kép tükröződött vissza a kormányzói családról?

Erdélyi menekültek Magyarországon 1939−1944 között

Az országhatárok módosulásai, az impériumváltások rendszerint kisebb-nagyobb népességmozgással, kényszervándorlással járnak. Az első világháború végén is ez történt a Kárpát-medencében: 1918 és 1924 között az utódállamokból mintegy 350 ezer magyar menekült a trianoni Magyarország területére. Közülük nagyjából 197 ezren a Romániához csatolt Erdélyből. Az 1940. augusztus 30-án kihirdetett második bécsi döntés hasonló demográfiai folyamatokat idézett elő: több százezer embert érintő menekülthullám vette kezdetét az újonnan meghúzott határ mindkét oldalán.