Konferencia: Valóságos könyvtár - könyvtári valóság II. - Budapest

VALÓSÁGOS KÖNYVTÁR - KÖNYVTÁRI VALÓSÁG II.

című konferenciára

az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar
Könyvtár- és Információtudományi Intézete,
valamint Könyvtártudományi Doktori Programja szervezésében
a Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat keretében.

Konferenciánk célja, hogy lehetőséget adjon a könyvtár- és információtudomány aktuális, a szakmai közösség hazai és határon túli képviselőit egyaránt foglalkoztató kérdéseinek megvitatására, jelen esetben a könyvtárak valós és virtuális szerepének, lehetőségének elemzésére, a könyvtárak információközvetítő és tudományos kutatómunkát támogató küldetésének több aspektusú problémafeltárására, jövőbeli feladataik széles körű vizsgálatára.

Időpont és helyszín:
2015. november 23-24. (hétfő, kedd)
ELTE BTK Kari Tanácsterem
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A fszt. 39.
ELTE Egyetemi Könyvtár Tanácsterem
1053 Budapest, Ferenciek tere 6.

A konferencia résztvevőit köszönti:
Szalay Péter, az ELTE tudományos ügyek rektorhelyettese
Borsodi Csaba, az ELTE BTK általános ügyek dékánhelyettese
Kiszl Péter, intézetigazgató és doktori programvezető (ELTE BTK KITI)

A rendezvényt megnyitja:
Hoppál Péter
kultúráért felelős államtitkár

A rendezvény nyilvános, de 2015. november 18-ig történő
előzetes regisztrációhoz kötött: http://lis.elte.hu/reg

Részletes programot lást a rendezvény honlpján.

Dátum: 
kedd, november 24, 2015 - 09:00