Könyvről Könyvért – Recenzió-felhívás

Az Újkor.hu és több szerződött partnere között bartermegállapodás (szakmai és nem anyagi jellegű) jött létre. Amennyiben portálunkon recenzió, ismertető, ajánló jelenik meg az adott kiadványukról, ingyenesen rendelkezésünkre bocsájtanak egy példányát. Mi ezeket a köteteket felajánljuk annak, aki vállalja ennek az írásnak az elkészítését. Így ezzel kapcsolatban felhívást teszünk közzé.

Az Újkor.hu nem kíván állást foglalni abban, hogy a kutatók papíron, vagy online publikáljanak, de vállalt célja, hogy a két csatornát egymáshoz közelítse. Ezért útjára indítja Lapozó rovatát, mely egyszerre kíván recenzens és könyv-, folyóiratajánló lenni. A történeti periodikák legújabb számaiból csemegézünk, tanulmányköteteket és monográfiákat ismertetünk, ajánlunk, esetleg kritizálunk, ezzel kedvet csinálva mindazoknak, akik nem restek könyvtárba, könyvesboltba menni és fizikailag kézbe venni az adott szakmai produktumot, vagy éppen felkeresni annak online elérhetőségét.

Munkánk során igyekszünk aktuálisak lenni, és a friss lapszámokat, ropogós köteteket terítékre venni. Ugyanakkor nem tekintünk el a korábbi időtálló, korszakalkotó munkák újbóli felelevenítésétől sem. Bízunk benne, hogy az Újkor.hu – A velünk élő történelem portál eddigi szellemiségének megfelelően olvasóink között is találunk majd olyanokat, akik kedvet kapnak egy-egy ismertetéshez, ajánlóhoz.

Szerkesztői előszó a Lapozó rovat indulásához

Kép forrása: Atlasobscura.com


Cikkeket csak előzetes egyeztetést követően tudunk fogadni.

Jelentkezni Novák Ádámnál, a Lapozó rovat szerkesztőjénél lehet a novak.adam.ud@gmail.com címen.

Kérjük, az alábbiakat vegyék figyelembe jelentkezéskor:
1. Egy szerző csak egy kötetet választhat egyszerre.
2. A bemutató elkészítésére 30-45 nap áll rendelkezésére mindenkinek.
3. Aki nem készíti el a recenziót, az többet nem vehet részt hasonló projektben.

Az írások 2-3 oldal terjedelműek lehetnek, a kritikai, recenzens szemléletnek örülünk, de ismertetni, ajánlani is lehet a köteteket. A kiadványok az alábbi intézmények/szervezetek felajánlásából érkeztek:

Déri Múzeum
A MTA BTK Történettudományi Intézet
Magyar Nemzeti Levéltár
Magyar Nemzeti Múzeum
A MTA–DE „Magyarország a középkori Európában” Lendület Kutatócsoport
Kossuth Kiadói Csoport
Tempevölgy

PTE BTK Történettudományi Intézet

 

(A vörössel szedett kötetek már foglaltak)

1. Váltóállítás – Diktatúrák a vidéki Magyarországon 1945-ben. Szerk. Csikós Gábor, Kiss Réka, Ö. Kovács József. Budapest, MTA, 2017. Link

2. Magyar Nemzeti Levéltár Komárom-Esztergom Megyei Levéltára Évkönyv 2016-2017. Szerk. Wencz Balázs  Link

3. Sötét idők túlélői – Országos Régészeti Konferencia A kontinuitás fogalma, kutatásának módszerei az 5–11. századi Kárpát-medence régészetében. Szerk. Hága Tamara Katalin, Kolozsi Barbara. Debrecen, Déri Múzeum, 2018. Link

4. Dósa Elek: Marosszék 1848-1849. Szerk. Somogyi Gréta. Link

5. „Tántoríthatlan elvhűség, sziklaszilárd jellem, lovagias becsület” Teleki László gróf küzdelmes élete és rejtélyes halála. Szerkesztette: Debreczeni-Droppán Béla. Budapest, NMN. 2017. Link

6. The Image of States, Nations and Religions in Medieval and Early Modern East Central Europe. Szerk. Bárány Attila – Bozzay Réka. Debrecen, 2018. (Memoria Hungariae 5.) Link

7. „Vina bibant homines, animantia cetera fontes” Tanulmányok a magyar bor történetéből. Szerk. Pósán László – Tózsa Rigó Attila. Debrecen, 2018.

8. Mátyás-Rausch Petra: Ércbányászat a Báthoryak korában – A szatmári és az erdélyi bányavidék arany-, ezüst- és higanybányászata (1571–1613). Budapest, MTA BTK TTI, 2017. Link

9. A Hit megtartó ereje. Az erdélyi Fejedelemség és Debrecen. Kiállítási Katalógus. Szerk. Angi János. Debrecen, Déri Múzeum, 2018. Link

10. Tőkés Rudolf: Újragondolt történelem. Válogatott tanulmányok 1967–2007. Budapest, Kossuth Kiadó, 2018. 528 pp. Link

11. Sorsfordító évtizedek Kecskeméten – Kecskeméti élettörténeti elbeszélések az 1940-es évektől az 1960-as évekig. Kecskemét, Kecskemét Írott Örökségéért Alapítvány, 2018. Link

12. ifj. Bertényi Iván: Tisza István. Sorsfordítók a magyar történelemben sorozat, 16. kötet. Budapest, Kossuth Kiadó, 2019. Link

13. Demeter Gábor:  A Balkán és az Oszmán Birodalom II. – Társadalmi és gazdasági átalakulások a 18. század végétől a 20. század közepéig. Oszmán Birodalom (Rumélia, Anatólia, Közel-Kelet). Budapest, MTA BTK TTI, 2016. Link

14. Stanisław A. Sroka: A középkori Bártfa és kapcsolatai Kis-Lengyelországgal. Budapest, MTA BTK TTI, 2016. Link

15. Kulturális ellenállás a Kádár-korszakban – Gyűjtemények története. Szerk. Apor Péter, Bódi Lóránt, Horváth Sándor, Huhák Heléna, Schneibner Tamás. Budapest, MTA BTK TTI, 2018.Link

16. Ormos Mária: Mussolini. Budapest, Kossuth Kiadó, 2019. Link

17. Horváth Gergely Krisztián: Szovjetizálás és ellenállás a Veszprémi egyházmegyében – Dr. Kőgl Lénárd pályája az 1940–1960-as években. Budapest, MTA BTK TTI, 2018. Link

18. „A magyar történet folytatója” – Tanulmányok Istvánffy Miklósról. Szerk- Ács Pál, Tóth Gergely. Budapest, MTA BTK TTI, 2018. Link

19. Középkori magyar pecsétek Varsóból. Szerk. Novák Ádám. In: Történeti Tanulmányok XXVI. Supplementum. Debrecen, 2018.

Ezt olvastad?

Lapozó rovatunk indulásakor célul tűztük ki, hogy nem teszünk különbséget a nyomtatott és az online folyóiratok között, hiszen a történelem