„Nekünk mégis Mohács kell…” – Szimpózium a mohácsi csata évfordulóján a Budai Várban

Nekünk tényleg Mohács kell, amit mi sem bizonyít jobban, hogy – leszámítva persze a 20. század napi politikával átitatott interpretációit –, egyedül a magyar őstörténet iránti érdeklődés zárkózhat fel az alig egy évtized múlva félévezredes fordulóját ünneplő kérdés mellé: mi is veszett ott tulajdonképpen 1526. augusztus 29-én?


Székely Bertalan: II. Lajos holttestének feltalálása. Forrás: Wikipedia.hu

A kérdésre, mint annyi mindenre, a történelem iránt érdeklődő összes magyarnak van válasza, s ezek a válaszok a szokásnak megfelelően sokszínűek, egymással kibékíthetetlenül szembeállók a tudomány határán innen és túl (hasonlóan a magyarság eredetéhez kapcsolódó problémakörhöz).

Lehet-e ennyi év, ennyi forráselemzés, régészeti feltárás, szakmai vita után bármi újat is mondani?

Az utóbbi évek kutatásai azt bizonyítják, hogy igen, mindig akad valami nóvum, amire rácsodálkozhatunk. Ugyanis 2014-ben egy figyelemre méltó cikk jelent meg két szombathelyi orvostól, amelyben a szerzők arra tettek kísérletet, hogy II. Lajos (1506–1516) magyar és cseh király halálával és eltemetésével kapcsolatos kérdésre választ találjanak. 2015 tavaszán járta be a nyomtatott és az online sajtót az a hír, miszerint elképzelhető, hogy a király maradványaiért indított kutatóexpedíció nem Lajos holttestét hantolta ki 1526 október közepén Mohácstól nem messze. Emellett felvetődött ismét az a legenda, hogy a magyar királyt megölték a vesztes csata után és egészen másvalaki holttestét temették el pár héttel később Székesfehérvárott a későbbi magyar király, Szapolyai János jelenlétében.

A szimpózium arra keresi a választ, hogy lehetséges-e mindez, illetve a korabeli források új nézőpontú elemzése és a modern tudományok (antropológia, sebészet, igazságügyi orvostan) alkalmazása választ adhat-e arra, hogy mi történhetett II. Lajossal és holttestével? Az előadók között megtalálható lesz sebész, patológus, antropológus, igazságügyi orvosszakértő, irodalomtörténész, klasszika-filológus, történész és könyvtáros.

Helyszín: Országos Széchényi Könyvtár, Díszterem

Program:

13.00 Káldos János (Országos Széchényi Könyvtár) általános főigazgató-helyettes köszöntője

13.05 Dr. Pálffy Géza (MTA BTK Történettudományi Intézet, Lendület-kutatócsoport  vezető) az MTA doktora, a szimpózium elnöke: Mohács – fordulópont Magyarország és Közép-Európa történetében

13.15 Dr. Nemes István (Szombathely, Markusovszky Oktatókórház) arc-, állcsont – és szájsebész főorvos és Dr. Tolvaj Balázs (Szombathely, Markusovszky Oktatókórház), adjunktus, patológus, igazságügyi orvosszakértő: II. Lajos magyar király holttestének azonosítása

13.30 Dr. Csorba Dávid (Nyíregyházi Főiskola, Irodalomtudományi Tanszék) főiskolai docens: II. Lajos halála (1526) historiográfiai nézőpontból

13.45 Szebelédi Zsolt (MTA-ELTE-PPKE Ókortudományi Kutatócsoport,

MTA-DE Lendület-kutatócsoport) klasszika-filológus: A Sárffy-levél értelmézésének nehézségei filológus szemmel

14.00 kávészünet

14.15 Dr. Magyar Lóránt (Semmelweis Egyetem, Igazságügyi és Biztosítás-orvostani Intézet) igazságügyi orvosszakértő: A bizonyíthatóság határai II. Lajos király halálával összefüggésben

14.30 Rácz Piroska (Székesfehérvár, Szent István Király Múzeum) antropológus: A székesfehérvári királyi bazilika rangosabb temetkezései

14.45 Dr. Kasza Péter (Szegedi Egyetem, Klasszika-Filológiai és Neolatin Tanszék) egyetemi adjunktus: Holttest a patakban

15.00 Farkas Gábor Farkas (Országos Széchényi Könyvtár) könyvtáros: Egy királygyilkosság patológiája

15.15 kávészünet

15.30 –18.00 Kerekasztal-beszélgetés és vita Mohácsról, moderátor: Dr. Bárány Attila (MTA-DE Lendület-kutatócsoport) egyetemi tanár

Az előadások összefoglalói elérhetőek az Országos Széchényi Könyvtár blogján ide kattintva.

 

Országos Széchényi Könyvtár

Ezt olvastad?

Rendkívül sokunk érdeklődik az évfordulók iránt. Az Újkor.hu erre tekintettel évek óta összegyűjt az újév első napjaiban olyan évfordulókat, amelyek