Nők mint hősök – Bécsbe érkezett a budapesti Balassi Intézet utazó kiállítása

Az első világháború százéves évfordulójára egy igazán különleges tárlattal készültek még 2015 végén Budapesten, a Balassi Intézetben. A (N)ők is hősök címet viselő kiállítás két kurátora, Kincses Károly fotóművész, fotótörténész, a Magyar Fotográfiai Múzeum alapítója, valamint ifj. Bertényi Iván történész, a bécsi Collegium Hungaricum tudományos igazgatóhelyettese álmodta, illetve valósította meg ezt az egyedi anyagot, amely többek között azt hivatott bemutatni, hogy miként változott meg a nők élete, illetve társadalomban betöltött szerepe az első világháború idején.

Részlet a kiállításból

Ahogy a képi emlékek is tanúsítják, a különböző társadalmi osztályokban élők más-más területen kellett helytálljanak, amikor férj, apa, fiúgyermek nélkül maradtak otthon. A kevésbé vagyonosoknak munkát kellett vállalniuk, üzemekben, gyárakban dolgoztak, hogy gondoskodhassanak gyermekeikről. Olyan területeken kezdtek el a nők dolgozni, amelyek addig egyértelműen férfimunkának számítottak. Teljes mértékben a nőkre és gyermekeikre maradt a gazdaságok irányítása, a földeken, szőlészetekben is nekik kellett elvégezniük minden feladatot. De az arisztokrata családok lányai, asszonyai is vállaltak társadalmi szerepet: sokan közülük ápolónőként segítették a harctéren megsebesülteket, vagy éppen adománygyűjtéseket szerveztek.

A Collegium Hungaricum csapata és a megnyitó meghívott előadói

A fotók szerepe többrétű volt a háborúban. Családi emlékként magukkal vitték a katonák a frontra, és őrizték a kedvesükről, családjukról készült képeket sokszor a szívük felett a harcok során, mintegy lelki erőforrásként. Másrészt az itthon maradtak is ezekből meríthettek erőt a hosszú várakozás során, míg hírt kaptak a távolból. Sok esetben a bevonuláskor készített fotográfia volt az utolsó emlék, amely megörökíthette az egész családot. 

Christa Hämmerle, a Bécsi Egyetem történészprofesszora

A Frauen als Heldinnen címmel február 15-én megnyílt bécsi kiállítás megnyitóján Dr. Christa Hämmerle, a Bécsi Egyetem történészprofesszora előadásában párhuzamot vont a magyar, illetve az osztrák nők korabeli helyzete között. Kiemelte, hogy bár vitathatatlan szerep hárult az asszonyokra az első világháborúban, mégis alig találni emlékművet, amely elismerné a hátországban meghozott áldozataikat és hősies erőfeszítéseiket.

ifj. Bertényi Iván és Christa Hämmerle

Az eredeti tárlatból mintegy 50 fénykép szerepel az utazó kiállításban, amely Budapest után Bukarestben, majd most Bécsben a Collegium Hungaricum UngArt Galériájában tekinthető meg ingyenesen, április 7-ig. Emellett számos kísérőrendezvény szerepel az intézmény programjában, rögtön a következő február 27-én, hétfőn 19.00 órai kezdettel. Czeferner Dóra, a Pécsi Tudományegyetem doktorandusza 2010 óta foglalkozik osztrák–magyar polgári feminista nőegyletekkel és a női feminista sajtóval a 19–20. század fordulóján. Német nyelvű előadásának címe: Identität, Wissenstransfer und Netzwerke in den österreichisch–ungarischen bürgerlichen Frauenorganisationen. Az előadásra minden érdeklődőt szeretettel várnak.

Bányi Krisztina

Ezt olvastad?

Mindig öröm kézbe venni egy késő középkori magyar történelemmel foglalkozó kiadványt, különösen annak, aki ezzel a korszakkal foglalkozik. Feltár-e új