Konferencia: Interpretációk interpretációja. Tudós bibliothecariusok, tudós elődök

Forrás: oszk.hu

Tudományos ülésszak az Országos Széchényi Könyvtárban

2014. november 24. (hétfő)

A forrásokkal dolgozó kutató alapvető tapasztalata, hogy munkája egykori gyűjteménykezelők, könyvtárosok, intézményi kutatók elsődleges beavatkozásaira, az anyag rendezésére, csoportosítására, olykor akár elsődleges tudományos feldolgozására épül. Rendezetlen anyag vagy gyűjteményrész bármiféle rendezése óhatatlanul valamiféle interpretációt von maga után, amely alapvetően befolyásolja a forráscsoport későbbi tudományos „sorsát”, s amelyhez a szaktudósoknak valamilyen formában mindenféleképpen viszonyulniuk kell. Ezt az elsődleges interpretációt pedig az egymást követő generációk szakembereinek egymásra épülő interpretációi követik.

Az Országos Széchényi Könyvtár immár 15. éve zajló, évente megrendezésre  kerülő Tudományos Ülésszakjainak sorában előadóink idén azt a finom kapcsolatot vizsgálják meg, amely a forrás, a tudós könyvtáros, muzeológus, egykori szaktudósok és az adott kutatási téma mai állapota között megrajzolható, különös tekintettel a fizikai „beavatkozásból” (foliálás, rendezés, tagolás stb.) fakadó, egymást követő és egymásra épülő interpretációk sorozatára.
A kérdésfelvetést indokolttá teszi az a történeti diszciplínáknál jól megfogható jelenség is, hogy a tudomány egy része már nem magával a tárggyal foglalkozik, hanem a tárgyról alkotott tudománnyal.

Az ülésszakot könyvbemutató zárja, az OSZK és a Gondolat Kiadó közös, Bibliotheca Scientiae et Artis című sorozatának (sorozatszerk. Boka László) 3 legújabb kötetét Buda Attila mutatja be. A könyvsorozat az éves tudományos ülésszakok válogatott, szerkesztett anyagát adja közre.

Tér(v)iszonyok és térkép(zet)ek, szerk. Bíró Csilla, Visy Beatrix, Bp. OSzK (2014)
Források és hagyományképek, szerk. Stemler Ágnes (2014)
Esemény és narratíva: történetiség, elbeszélés(ek), interpretáció, szerk. Kötél Emőke, Rainer M. János (2013)

A konferencia programja

9:30 – 9:35 Köszöntő

Plenáris előadás

9:35–10:10 Szentmártoni Szabó GézaJanus Pannonius lappangó művei nyomában

 

1. szekció, elnök: Zsupán Edina

10:10 – 10:30 Boreczky AnnaMiller Jakab Ferdinánd és a padovai óratorony: a Lossai-kódex (OSzK, Cod. Lat. 197.) datálási problémái

10:30 – 10:50 Tüske László„Ha a sors belevájta a karmait …” A metafora a középkori arab stilisztikai hagyományban

10:50 – 10:10 Bíró CsillaSzerző – scriptor – kiadóAndreas Pannonius Énekek éneke-kommentárjának készülő kritikai kiadásáról

10:10 – 10:20 Vita

10:20 – 10:35 KÁVÉSZÜNET

2. szekció, elnök: Farkas Gábor Farkas

10:35 – 10:55 Lauf JuditBudai reneszánsz kötéstáblájából előkerült ősnyomtatványok töredékei
(Újabb adalékok a budai könyvkereskedők és könyvkötők történetéhez)

10:55 – 11:15 Szvorényi RóbertBaranyai Decsi János történeti művének (Commentarii de rebus Ungaricis) datálásához

11:15 – 11:35 Földesi FerencAd RMNy 3170

11:35 –11:55 Heltai JánosEgy RMK a nagyraktárból. Pareus, David: Collegiorum theologicorum pars altera. Heidelberg 1620.

11:55 – 12:05 Vita

12:05 –13:15 EBÉDSZÜNET

Plenáris előadás

13:15 –13:50  Szilágyi MártonArchiválás és kanonizáció (A Kazinczy-hagyaték utóéletének termékeny dilemmái)

3. szekció, elnök: Boka László

13:50 – 14:10 Mikusi Balázs: „Zeneművek, Goethe-szövegekkel, mintegy 782 szám, 376 kötet és füzetben: Elischer Boldizsár kottagyűjteménye

14:10 – 14:30 Rózsafalvi ZsuzsannaRédey Tivadar és a Nemzeti Könyvtár
14:30 – 14:50 Kelemen Éva... szép zöld kötésben ... Az Országos Széchényi Könyvtár Dohnányi-gyűjteménye

14:50 – 15:10 Sirató IldikóNémeth Antal, a Színháztörténeti Tár könyvtárosa
15:10 – 15:20 Vita
15:20 – 15:35 KÁVÉSZÜNET

4. szekció, elnök: Földesi Ferenc

15:35 – 15:55 Horváth MáriaEsztergomi tud(at)os könyvtáralapító és gyűjteménye
15:55 – 16:15 Szőts Zoltán OszkárBalkáni gyűjtemény a Nemzeti Könyvtárban?

16:15 – 16:35 Visy BeatrixFél kézirat, fél siker?

16:35 – 16:55 Vesztróczy ZsoltTörténetírás és nemzeti nézőpont. (Szlovák és magyar interpretációk Magyarország történetéről 1863-1875)

16:55 – 17:00 Vita, zárszó

17:00 – 18:00 KÖNYVBEMUTATÓ

Az Országos Széchényi Könyvtár és a Gondolat Kiadó közös kiadásában megjelenő Bibliotheca Scientiae et Artis c. sorozat három legújabb kötetét bemutatja Buda Attila irodalomtörténész

Kötél Emőke – Rainer M. János (szerk.): Esemény és narratíva
Stemler Ágnes (szerk.): Források és hagyományképek
Bíró Csilla – Visy Beatrix: Tér(v)iszonyok és térkép(zet)ek

Dátum: 
hétfő, november 24, 2014 - 09:30