Dimenziók konferencia 2018 – Kultúrák és etnikumok találkozása

Térkép nem érhető el

Időpont
2018 máj 10. - 2018 máj 11.
Egész napos

Helyszín
ELTE BTK Történeti Intézet Szekfű Gyula Könyvtár


Mi a kultúra?

„Egy olyan komplex egész, amely magában foglalja a tudást, hitet, művészeteket, erkölcsöket, jogrendet, szokásokat és hagyományokat és minden olyan képességet, amelyet az ember a társadalom részeként sajátított el.” (E. B. Tylor – 1871).

A kultúra fogalmának definiálása nehéz feladat. Talán egyik legátfogóbb meghatározás Taylor 1871-ben írt fenti gondolata, amely interdiszciplináris kapcsolódásokra is lehetőséget ad a kultúrával foglalkozó más társadalomtudományok felé.

Hol helyezkedik el a kultúra fogalmához képest az etnikum? Egy etnikai közösséghez való tartozás alapja vajon nem a közös eredet és a közös kultúra? Milyen átfedések vannak e két fogalom között, és hogyan hatnak kölcsönösen egymásra? Felfejthető-e az a szövevényes, többszintű rendszer, mely a kultúra és az etnikum kifejezések mögötti jelentéstartalmak között kialakult?

Ezt olvastad?

A Magyar Királyság számottevően kivette részét az I. világháború harcaiból, elsősorban a keleti hadszíntéren, azon belül is az orosz fronton.