A Nagy Háború osztrák-magyar tábornokai. Altábornagyok | Könyvbemutató

Térkép nem érhető el

Időpont
2019 nov 12.
15:00 - 17:00

Helyszín
Nemzeti Közszolgálati Egyetem


A Nemzeti Közszolgálati Egyetem tisztelettel meghívja Balla Tibor: A Nagy Háború osztrák-magyar tábornokai. Altábornagyok című kötetének bemutatójára.

A kötetet bemutatja: dr. Pollmann Ferenc történész, az MTA doktora, a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum tudományos főmunkatársa.

“Az 1914-1918 között lezajlott és a XX. század őskatasztrófájaként elhíresült Nagy Háború osztrák-magyar tábornokainak elitjéről korábban megjelent kötet (A Nagy Háború osztrák-magyar tábornokai. Tábornagyok, vezérezredesek, gyalogsági és lovassági tábornokok, táborszernagyok. Budapest, 2010.) folytatását tartja kezében az olvasó.

A Balla Tibor hadtörténész tollából mintegy nyolc éves kutatómunka után elkészült lexikon a magyar és a nemzetközi szakirodalomban egyaránt egyedülálló, s az első világháborús császári és királyi tábornoki kar altábornagyi rangot elért 407 tagjának  – akik között 63 magyar is található – pályafutását és a világégés alatti tevékenységét foglalja össze.

A mű bevezetőjében a szerző elsőként vállalkozik az életrajzi adatok történeti-statisztikai és szociológiai vizsgálatára, amelynek eredményeként átfogó értékelést ad a tábornokok születésére, halálozására, nemzetiségére, vallására, családi viszonyaira, származására, iskolázottságára, nyelvismeretére, hazai és külföldi kitüntetéseire, adományozott címeire és rangjaira, hadjáratokban történt részvételükre, előmenetelükre, beosztásaikra, az általuk írt művekre, valamint háború utáni sorsukra vonatkozóan, számos új szemponttal egészítve ki és árnyalva az Ausztria-Magyarország haderejének altábornagyairól kialakult képet.

A Monarchia vezérőrnagyi rangú tábornokainak életrajza jelen munka folytatásaként, további kötetekben látnak majd napvilágot.”

Ezt olvastad?

Az 1968-as francia diáklázadásokról szóló cikksorozatunk első részében megismerhettük az újbaloldali diákság lázadásához ideológiai muníciót biztosító filozófiai irányzatokat, valamint az