Katona Csaba

Legendák és mindennapok – interjú Katona Csabával

Ezt olvastad?

Fraknói Vilmos nagyváradi kanonok és arbei címzetes püspök a 19–20. századi magyar katolicizmus nagyformátumú egyénisége, a történettudomány kiváló ismerője és