beszámolók

„A hatalmi diskurzust nem lehet a végtelenségig folytatni”

Az MTA BTK Irodalomtudományi Intézete által szervezett konferenciasorozat a készülő új irodalomtörténeti kézikönyv módszertani előkészítő sorozata. Az Értelmezés hatalma III: A kora újkori kéziratos nyilvánosság működésének módszertani kihívásai és tanulságai c. konferencián Kecskeméti Gábortól, az intézet igazgatójától bevezető szavaiban megtudtuk: a készülő munka címe Magyar irodalomtörténet lesz.

Magyar állampolgárok francia internálótáborokban az első világháború alatt

Az első világháború alatt Franciaországban internált magyar (és nem magyar) állampolgárok nehéz sorsáról Kuncz Aladár az 1931-ben megjelent Fekete kolostor című könyvében részletesen beszámolt. A magyar levéltárakban fellelhető iratok további részleteket adnak hozzá a magyar szempontból sok esetben szomorú eseményekhez, amelyek a kortárs Gustav Hervé francia újságíró szavaival élve „Franciaország történetének nem a legdicsőbb lapját” alkotják.