Debreceni Egyetem

A Debreceni Tükör - Bemutatták a legfrissebb debreceni köteteket

Mérföldkőhöz érkezett a Debreceni Egyetem Történelmi Intézetének kiadványsorozata a Speculum Historiae Debreceniense. 2009-es indulása óta már a 25. számnál tartanak. 2016. december 9-én az utolsó két kötetet mutatták be az intézet könyvtárában.

Konferencia az államképekről, nemzetekről és vallásokról

A középkori hadtörténeti kutatás aktualitásáról – interjú B. Szabó Jánossal

B. Szabó János nevét hadtörténeti munkái kapcsán sokan ismerhetik: a Magyar Tudományos Művek Tára szerint tizenkét szakkönyv elkészítésében vett részt szerzőként, vagy társszerzőként. Idén doktori értekezését is megvédte A középkori magyar könnyűlovasság történetének vitatott kérdései címmel. A Budapesti Történeti Múzeum tudományos kutatójával Berkes Márton beszélgetett.

Az ókortól Darányi Kálmánig – interjú Kerepeszki Róberttel

Kerepeszki Róbert a Debreceni Egyetem Modernkori Magyar Történeti Tanszékének oktatója, 2016 májusában sikerrel habilitált. Fiatal kora ellenére több szakmai sikert is magáénak tudhat: két OTDK-n ért el első helyezést, 2007-ben pedig Pro Scientia Aranyérmet kapott. Kutatási területe a Horthy-korszakhoz kötődik, könyveiben foglalkozott már a Turul Szövetség és a Vitézi Rend történetével, legutóbb pedig Darányi Kálmánról írt biográfiát. Kerepeszki Róberttel kivételes munkabírásáról, szakmai pályafutásáról és oktatói tevékenységéről Császár Ildikó beszélgetett.

Kutatás, tudásátadás és a hallgatók segítése – interjú Barta Róberttel

Barta Róbert a Debreceni Egyetem Történelmi Intézet habilitált docense, az Egyetemes Történeti Tanszék vezetője. Oktatási és kutatási tevékenységei döntő részt a 20. századi egyetemes történelemhez kapcsolódnak. Témavezetőként, a hallgatókért folytatott munkásságáért több alkalommal is elismerésben részesült. Barta Róberttel történészi pályafutásáról és jelenlegi kutatásairól Császár Ildikó beszélgetett.  

„Ami a tudományos pályámat illeti, inkább tanítvány vagyok, mint iskolateremtő” – interjú Barta Jánossal

Barta János a Debreceni Egyetem Történelmi Intézetének professor emeritusa, az MTA doktora. Egyetemi pályafutása alatt volt tanszékvezető, intézetigazgató, dékánhelyettes, nyugdíjba vonulása előtt közel egy évtizedig vezette a debreceni Történelmi és Néprajzi Doktori Iskolát. 18. századi magyar és egyetemes történeti témákban számtalan szakmai műve jelent meg. A korszakkal foglalkozók számára megkerülhetetlen „A nevezetes tollvonás” című könyve. Barta Jánossal történészi pályafutásáról Császár Ildikó beszélgetett.

Oldalak