egyetemes történelem

Eljutni a „világ végére” – interjú Fischer Ferenccel

Fischer Ferenc főként az egyetemes történelem kérdései, szűkebben Latin-Amerika története iránt érdeklődik. A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Modernkori Történeti Tanszék professzora, a kari Történettudományi Intézet, az Ibero-Amerikai Központ, valamint az Interdiszciplináris Doktori Iskola vezetője, az MTA doktora, a Kar volt dékánja kutatásairól, szakmai pályafutásáról és terveiről Máté Zsolttal beszélgetett.

„Egy történelem van, ahhoz kell a lehető legtöbb oldalról közel kerülni.” – interjú Frank Tiborral

Frank Tibor történész, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Amerikanisztika Tanszékének professzora, Angol-Amerikai Intézetének volt igazgatója, Amerikanisztika PhD programjának vezetője, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja. Életéről, pályájáról, kutatásairól és napjaink történelemszemléletéről Szőts Zoltán Oszkárral beszélgetett.

A német történelem nemzetközi kontextusban – interjú Kiran Klaus Patellel

Kiran Klaus Patel (1971) 2002 és 2006 között juniorprofesszor a Humboldt Egyetemen, 2007 és 2011 között a firenzei Európai Egyetem Intézet professzora, 2011 és 2015 között az európai és globális történelem tanszékvezető professzora a Maastrichti Egyetemen, 2016 óta a Maastrichti Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karának tudományos kutatásokért felelő dékánhelyettese. Fő kutatási területei Németország és az Egyesült Államok globális története, valamint az európai integráció története.

Az információs társadalom és a történettudomány – interjú Z. Karvalics Lászlóval (2. rész)

Z. Karvalics László az információs társadalom elméleti és gyakorlati oldalának, az információtörténet, az információpolitika és információstratégia kérdéseinek nemzetközileg is elismert kutatója és tudományszervezője. A Szegedi Tudományegyetem habilitált egyetemi docensével, a történettudományok kandidátusával Szőts Zoltán Oszkár beszélgetett.

Hogyan lesz valaki információtörténész? – interjú Z. Karvalics Lászlóval (1. rész)

Z. Karvalics László az információs társadalom elméleti és gyakorlati oldalának, az információtörténet, az információpolitika és információstratégia kérdéseinek nemzetközileg is elismert kutatója és tudományszervezője. A Szegedi Tudományegyetem habilitált egyetemi docensével, a történettudományok kandidátusával Szőts Zoltán Oszkár beszélgetett.

„A hazai kutatásokat hozzáférhetőbbé kell tenni a nemzetközi közeg számára” – interjú Bárány Attilával

Bárány Attila történésszel, a Debreceni Egyetem Történelmi Intézetének egyetemi tanárával egy évvel ezelőtt Alexandre Dumas egyik híres regényéről beszélgettünk. Ezúttal újabb témakörökkel kerestük meg, hogy kiderítsük, hogyan indult szakmai karrierje és milyen tapasztalatai vannak a történész pályára vonatkozóan. Ezen kívül a cikkből megtudhatjuk, hogy a vezetésével, 2014-ben alakult Magyarország a középkori Európában Lendület-kutatócsoport milyen hiánypótló munkát végez, amely többek között nemzetközi kutatásokkal, közvetítő szerepével és forrásfeltáró tevékenységével gazdagítja a hazai történetírást.

Oldalak