Erdélyi Fejedelemség

Búcsúcédulák, vörös orrú apostolok és Horthy gyöngybetűi

Luther Márton 1517-es wittenbergi fellépése örökre megváltoztatta Európát. Az esemény következtében addig öröknek gondolt rendszerek bomlottak fel, s alapjaiban formálódott át az egész addig ismert keresztény világ. A reformáció ötszázadik évfordulójának apropóján létrejött Ige-idők kiállításon jártunk.

“Első olvasói fogvatartói lesznek” – Bethlen Miklós-konferencia

Hírnév és emlékezet címmel november 16–18. között nagyszabású Bethlen Miklós-konferenciát rendezett az ELTE BTK Középkori és Kora Újkori Magyar Történeti Tanszéke, Régi Magyar Irodalmi Tanszéke, illetve a Horn Ildikó által vezetett „Reprezentáció és anyagi kultúra az erdélyi fejedelmi udvarokban” OTKA kutatócsoport.

„…viharos időkben is sikerült megőriznem önmagamat…” – Jakó Zsigmond életpályája

A magyarországi és a romániai magyar történettudomány egyik legmeghatározóbb képviselője, az Erdélyi Múzeum Egyesület igazgatója, Jakó Zsigmond élete és munkássága során szüntelen arra törekedett, hogy az erdélyi okleveleket, kéziratos anyagokat megóvja és kutathatóvá tegye más történészek számára. Az általa írt művek úttörőnek számítottak, mivel olyan szempontból közelített egy-egy téma felé, amely akkoriban még nem volt megszokott: a társadalomtörténeti megközelítés irányából.