Fazekas István

Oktatás, felekezetek és városi társadalom

Jezsuiták a kora újkori Pozsony egyházi intézményrendszerében - beszámoló a „Katolikus iskoláztatás a kora újkori Magyarországon” NKFIH-munkacsoport és a Jézus Társasága Magyarországi Rendtartomány Levéltárának közös konferenciájáról.

Az igazságmag burka alatt – Árnyalni, kiegészíteni mindazt, amit eddig tudtunk

2016. április 21-én a Hegyvidéki Galériában három izgalmas könyvet mutattak be neves szakemberek. Látszólag kevés dolog fogja össze őket: az egyik egy életrajz egy 17. századi „rablólovagról”, a másik a történelemoktatással, a történettudomány új eredményeivel foglalkozó komplex kötet, míg a harmadik egy, a 16–17., valamint a 20. századdal foglalkozó sokszerzős tanulmánykötet. Az est során azonban kirajzolódott a közös pont: mindhárom könyv témavilágát és módszertanát is tekintve újszerű kíván lenni, hasznos adalékokkal gazdagítva a történettudomány eddigi eredményeit.

Mit is őriznek a bécsi levéltárakban? - Fazekas István előadásának rövid vázlata

Fazekas István az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Középkori és Kora Újkori Magyar Történeti Tanszékének, a volt bécsi levéltári delegátus előadást tartott az Eszterházy Károly Főiskolán múlt hét pénteken „A bécsi levéltárakban őrzött magyar vonatkozású iratanyag és kutatási lehetőségei” címmel. A következőkben erről számolunk be röviden.

„Alapvetően az ember érdekel.” – Interjú Fazekas Istvánnal

Fazekas István az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Középkori és Kora Újkori Magyar Történeti Tanszékének a docense, kutatási és oktatási területe a kora újkori magyar történelem. 1989-ben végzett az ELTE történelem–latin szakán, 1997-ben szerzett PhD-fokozatot. 1995 és 2014 között a Bécsi Magyar Levéltári Kirendeltség delegátusa volt.

Festschrift Fazekas István tiszteletére – könyvbemutató

2014. december 16-án délután három órától az ELTE BTK Kari Tanácstermében került sor az ELTE BTK Történeti Intézet docense, Fazekas István volt bécsi magyar levéltári delegátus számára készített Festschrift könyvbemutatójára.