irodalomtörténet

Egy listatörténet mámora: Ars memorativa a közép-európai művelődésben

2016-ban Lucie Doležalová, Kiss Farkas Gábor és Rafał Wójcik kritikai kiadásokat és elméleti reflexiókat tartalmazó közös kötettel jelentkezett, amely a kutatócsoport korábbi kiadványaihoz hasonlóan az egyes szövegemlékek tüzetes olvasatából bontja ki a régi memória kultúra közép-európai történetét.

„A hatalmi diskurzust nem lehet a végtelenségig folytatni”

Az MTA BTK Irodalomtudományi Intézete által szervezett konferenciasorozat a készülő új irodalomtörténeti kézikönyv módszertani előkészítő sorozata. Az Értelmezés hatalma III: A kora újkori kéziratos nyilvánosság működésének módszertani kihívásai és tanulságai c. konferencián Kecskeméti Gábortól, az intézet igazgatójától bevezető szavaiban megtudtuk: a készülő munka címe Magyar irodalomtörténet lesz.

Karl May és a magyarországi könyvkiadás

Karl Friedrich May nevét valószínűleg senkinek sem kell bemutatni, hiszen a világ egyik legismertebb szerzőjéről van szó. Munkái első önálló kötetének 1892-es (tehát kereken 125 évvel ezelőtti) megjelenése óta valamennyi generáció meghatározó olvasmányai egészen napjainkig. De nem ez az egyetlen idei, vele kapcsolatos kerek évforduló. Az író 1842. február 25-én, azaz 175 évvel ezelőtt született, majd 1912. március 30-án, 105 évvel ezelőtt hunyt el.

„A szép téli éjben messze világlottak a jégtükrön az örömtüzek…” – A téli Balaton a 19. században

Rövid hír a Balaton című hetilapban, 1884. december 4-én: „A Balaton tava befagyott. A legritkább esetek közé tartozik, s e században talán most történik ötödször, hogy t. i. a Balaton vize már november havában beállott. A halászok örülnek neki, mert bő halfogásra van kilátás.” Íme egy rövid, hírértékű, objektív tudósítás a 19. században, egy helyi érdekű lapban

“Első olvasói fogvatartói lesznek” – Bethlen Miklós-konferencia

Hírnév és emlékezet címmel november 16–18. között nagyszabású Bethlen Miklós-konferenciát rendezett az ELTE BTK Középkori és Kora Újkori Magyar Történeti Tanszéke, Régi Magyar Irodalmi Tanszéke, illetve a Horn Ildikó által vezetett „Reprezentáció és anyagi kultúra az erdélyi fejedelmi udvarokban” OTKA kutatócsoport.

Újragombolt birodalom, újragondolt irodalom

„E könyv azt a folyamatot tárgyalja, melynek során egyre inkább áthatja az orosz kulturális diskurzust Oroszország nagyhatalmi státusa.” (37.) – indítja a témában sokat publikáló Ewa M. Thompson az orosz irodalom és a kolonializmus kapcsolatát vizsgáló kötetét.  A továbbiakban pedig részletesen kifejti, milyen szerepet játszottak egyes orosz írók a birodalmi tudat kiépítésében, és hogyan váltak a központi hatalom cinkosaivá.

Oldalak