levéltár

EÁrchívum. Tanulmányok Erdész Ádám hatvanadik születésnapja tiszteletére

Közel egy éve született meg két Békés megyei levéltáros – Sáfár Gyula, igazgatóhelyettes és Héjja Julianna Erika főlevéltáros – fejében a gondolat, hogy Erdész Ádám levéltár-igazgató hatvanadik születésnapja tiszteletére tanulmánykötetet jelentetnek meg. Elkezdődtek a tervezési munkálatok, amelyek az érintett előtt teljes titokban folytak. A leendő kötet szerkezete, tagolódása hamar kikristályosodott, s 2017 első hónapjaiban a nyomdai munkák is befejeződtek. Az MNL Békés Megyei Levéltára jelenlegi és nyugdíjas kollégáinak, valamint az Országos Levéltár vezetőinek és munkatársainak hathatós segítsége mellett az ünnepélyes könyvbemutató szervezése is megindult.

Vallási közösségek, gyűjteményeik és ellenállás a szocializmus idején

Milyen szerepet játszottak vallási közösségek és egyházi gyülekezetek gyűjteményei az államszocializmus időszakában? Miként járultak hozzá ahhoz, hogy a hivatalos szocialista kultúrától eltérő vallási hagyományok és közösségek fennmaradjanak a mindennapokban? Hol és hogyan érdemes kutatni ezeket a gyűjteményeket ma?

Együttműködés és összefogás – Pest megyei levéltári nap

2016. november 29-én Az MNL Pest Megyei Levéltárának levéltári napja keretében a levéltár és a Ferenczy Múzeumi Centrum közös megyetörténeti konferenciát szervezett, melynek apropóját a két intézmény új kiadványainak bemutatója adta. A szimbolikus helyszínen megtartott rendezvény a MNL Pest Megyei Levéltárának levéltári napja keretében zajlott. A megye két meghatározó tudományos intézményének, a megyei levéltárnak és a kutatási területében megyei hatáskörű Ferenczy Múzeumi Centrumnak közös könyvbemutatója és konferenciája kiválóan mutatja az együttműködésre, összefogásra való törekvésüket.

Magyar jezsuiták 1956-ban

A kommunista hatalomátvétel árnyékában az 1940-es évek végére egyértelművé vált, hogy a jelentős társadalmi ellenerőt képviselő egyházak az új rezsim útjában állnak. A római katolikus egyház elleni fellépések már szinte a háború végét követően megkezdődtek.

Heti ajánló: emlékezés a reformkorra és 1848/49-re

„A velünk élő történelmet” számos rendezvény tárja elénk. Hetente jelentkező cikksorozatunk a Naptárunkban ajánlott programokat ismerteti. A 2016/43. héten Széchenyié, Kossuthé és az 1848/1849-es eseményeké a főszerep.

„…viharos időkben is sikerült megőriznem önmagamat…” – Jakó Zsigmond életpályája

A magyarországi és a romániai magyar történettudomány egyik legmeghatározóbb képviselője, az Erdélyi Múzeum Egyesület igazgatója, Jakó Zsigmond élete és munkássága során szüntelen arra törekedett, hogy az erdélyi okleveleket, kéziratos anyagokat megóvja és kutathatóvá tegye más történészek számára. Az általa írt művek úttörőnek számítottak, mivel olyan szempontból közelített egy-egy téma felé, amely akkoriban még nem volt megszokott: a társadalomtörténeti megközelítés irányából.

Oldalak