nőmozgalom

Nők és férfiak története – beszámoló Marosvásárhelyről

Pető Andrea, a Közép-európai Egyetem egyetemi tanára és a Magyar Tudományos Akadémia doktora Nők és férfiak története címmel megtartott előadására a Kós Károly Akadémia Alapítvány „Mindennapi Történelem” előadássorozatának keretében került sor Marosvásárhelyen 2017. február 24-én. Az ismeretterjesztő előadás a nőmozgalmak története, irányzatai és fogadtatása mellett a férfiak és nők közötti társadalmi, politikai és kulturális egyenlőtlenségek kialakulására is kitért.

Városanyák. Mozaikok a pécsi nők 19-20. századi történetéből - recenzió

Árvai Tünde kötete nőtörténeti és helytörténeti szempontból egyaránt hiánypótló: a női nem pécsi képviselőit állítja vizsgálatának középpontjába. A tárgyalt időintervallum az 1860-as évektől a második világháborúig ível. Kéri Katalin Hölgyek napernyővel című kötete óta magyar vonatkozásban nem volt könyv, amely a nők történetének ilyen sokszempontú vizsgálatára vállalkozott volna. Benne olyan országos jelentőségű, korábban kevéssé kutatott témák is figyelmet kapnak, mint a női honvédelem és a leventeleány mozgalom.

Feminista egyesületek, avagy a művelődés és az informális tanulás vidéki helyszínei

Ahhoz, hogy az első világháború kirobbanása előtt létrehozott vidéki feminista csoportok működéséről pontosabb képet kaphassunk, a következő kérdésekre kell választ találnunk: milyen szerepet játszottak az egyletek a korszak művelődésében? A szigorú forgatókönyv szerint lezajlott választmányi- és közgyűlések mellett sor került a szórakozásra és a kikapcsolódásra is? Csak a tagság körében váltak népszerűvé a feministák rendezvényei?

Feminista szervezkedés vidéken az első világháború előtt

„Pécs közönsége annyira át van hatva a nőmozgalom eszméitől, hogy megalakítja a Pécsi Feministák Egyesületét.” E tudósítás volt olvasható két budapesti székhelyű polgári feminista egyesület hivatalos lapjában 1907 februárjában. A Nő és a Társadalom című folyóirat egyebek mellett arról is beszámolt, hogy a Szabadgondolkodók Társaságának a nőmozgalom általános elveiről szóló előadássorozata olyan sikeresnek bizonyult a baranyai megyeszékhelyen, hogy a helyi tisztviselőnők egy része azonnal szervezkedni kezdett. Rövid távú célként egy olyan egyesület megalapítását tűzték ki, amely hatékonyan képes fellépni a városban munkát vállaló mintegy száz női tisztviselő gazdasági, politikai és társadalmi jogainak védelme érdekében.