Olaszország

Delta, Fiume folyton terebélyesedő problémája

Sušak és Fiume határa 1926 körül

A folyószabályozások mindig nagyfokú körültekintést és elővigyázatosságot igényelnek, és nem lehetett ez másképp a Rječina 1853 és 1855 közötti új mederbe terelése során sem. Amikor a munkálatok megkezdődtek, még valószínűleg senki sem sejtette, hogy egy csaknem száz éves közjogi és hatásköri problémákkal járó határkonfliktus alapjait vetik meg.

Az olasz–magyar barátság és a Vatikán

A Tolnai Világlapja 1927. április 6-i címlapja a Bethlen-Mussolini találkozó alkalmából

90 évvel ezelőtt, 1927. április 5-én Benito Mussolini olasz és Bethlen István magyar miniszterelnök a Palazzo Chigi dísztermében aláírta az olasz–magyar barátsági, békéltető eljárási és választott bírósági szerződést, amelynek köszönhetően a Horthy-korszak Magyarországának egyik legfontosabb politikai partnere Olaszország lett. A két ország külpolitikai céljait kevéssé ismerő, felületes szemlélő számára a szerződés minden bizonnyal csupán általánosságokat, formalitásokat tartalmazó papírost jelentett, azonban a nagypolitikai élet szereplői sejtették, hogy a kulisszák mögött messzemenő megállapodásokról esett szó.

„Vele zuhan a másik…” – A Mussolini-imádat anatómiája

Christopher Duggan brit történész A bódult nemzet című könyve nemcsak abban egyedülálló, hogy magyar nyelven talán elsőként mutatja be ilyen teljességgel az olasz fasizmus létrejöttét, működését, bűntetteit és bukását, hanem hogy mindezt igen sajátos nézőpontból teszi. A nagy történelmi események tárgyalása mellett figyelmet fordít a történteket megélő emberek nézőpontjára, s levelek, naplók és visszaemlékezések egész sorát felvonultatva próbál választ keresni arra a kérdésre, hogy mi lehetett Mussolini elképesztő sikerének titka.

A hallgatás egyháza és a pápai diplomácia 1945–1965 – Nemzetközi konferencia Velencében

Közép-Európa 20. századi története bővelkedett olyan eseményekben, amelyek máig feldolgozatlan sokként vannak jelen a történelmi emlékezetben. Ezek egyike a szovjet típusú berendezkedés térnyerése a régióban, ami a hétköznapi – társadalmi, gazdasági és vallási – életre egyaránt rányomta a bélyegét az 1945 és 1990 közötti időszakban. A legsúlyosabb csapásokat talán a kommunista rezsimek elsőszámú ellenségét jelentő katolikus egyháznak kellett elszenvednie, így aligha meglepő, hogy az utóbbi évtizedek során fokozott érdeklődés kíséri a szóban forgó esztendők egyháztörténetét.

Olaszország és 1956 – konferencia a Római Magyar Akadémián

2016-ban – az 1956-os forradalom 60. évfordulója alkalmából – számos olyan esemény került megrendezésre Magyarországon és külföldön egyaránt, amelyek a kommunizmus elleni harc napjainak állítottak emléket. Ezek sorát gyarapította a 2016. október 19–20-án a Római Magyar Akadémián tartott konferencia, amely a La rivoluzione ungherese del 1956 e l’Italia [Az 1956-os magyar forradalom és Olaszország] címet viselte.

„Olaszország háborús évtizede” - beszámoló egy skóciai konferenciáról

2016. szeptember 6–7-e között Skócia egyik legnagyobb városa, Glasgow a két világháború közötti Olaszországgal foglalkozó történészek találkozóhelyévé lépett elő, a város legjelentősebb egyeteme – University of Strathclyde – adott otthont az Italy’s Decade of War: 1935–1945 in International Perspectives [Olaszország háborús évtizede: 1935–1945 nemzetközi perspektívákban] címet viselő nagyszabású konferenciának. A kétnapos esemény kiemelkedően jól szervezettnek bizonyult, s a szakmai tanácskozás mellett arra is lehetőségük nyílt a résztvevőknek, hogy bepillantást nyerjenek Skócia kulturális, történeti emlékeibe.

Oldalak