Pozsony

Oktatás, felekezetek és városi társadalom

Jezsuiták a kora újkori Pozsony egyházi intézményrendszerében - beszámoló a „Katolikus iskoláztatás a kora újkori Magyarországon” NKFIH-munkacsoport és a Jézus Társasága Magyarországi Rendtartomány Levéltárának közös konferenciájáról.

„Pozsonyi Kifli, az ennivaló történelem!”

A Pozsonyi Kifli Polgári Társulást 2010 decemberében alapította néhány Pozsonyban élő magyar nemzetiségű értelmiségi. A civil kezdeményezés a századforduló többnemzetiségű Pozsonyának egyik szimbólumáról, korának méltán világhírű édességéről Pozsonyi Kiflinek nevezte el magát, és a többnemzetiségű Pozsony történelmi és kulturális értékeinek ápolását és népszerűsítését tűzte ki céljául. A szervezet feladatai közt szerepel: a Pozsonyban élő nemzetiségek kulturális tevékenységének támogatása és bemutatása, Pozsony kortárs művészeti és kulturális életének támogatása, a pozsonyi lokálpatriotizmus erősítése és a város hírnevének népszerűsítése belföldön és külföldön egyaránt.  Az egyesület rendszeresen részt vesz Pozsony kultúráját és történelmét népszerűsítő belföldi és nemzetközi projektek, rendezvények, kiadványok, adatbázisok, dokumentumfilmek, kiállítások, workshopok szervezésében és lebonyolításában.

Egy évszázad távlatából, avagy egy pozsonyi konferencia margójára

A vár tövében álló, hajdani Brämer-kúriában székelő Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeuma 2015. február 10-én újabb első világháborús konferenciának adott otthont az egykori koronázóváros színhelyén, Pozsonyban. A somorjai székhelyű Fórum Kisebbségkutató Intézet indítványozására egy évszázad távlatából gyűltek össze azon történészek, tudományos szakemberek és muzeológusok, akik úgy gondolták: van még mit megvitatni az első világégést illetően annak ellenére, hogy a tavalyi 2014-es esztendő roskadozott a megemlékezésektől és a különféle tudományos fórumoktól.