recenzió

Vidék és Város: Az első világháború és a magyar vidék

Az első világháború kitörésének 100. évfordulója örvendetesen fellendítette a témával foglalkozó hazai kezdeményezéseket mind a konferencia-szervezések és előadások, mind a könyvkiadás terén. Több oldalról vizsgálták a háború hatásait, ezek közé tartozik a hátországra tett hatása is. E recenzió tárgya is e munkák sorát gyarapítja, azzal a kiegészítéssel, hogy néprajzi és hadtörténeti vonatkozású írások teszik teljessé. A benne szereplő tanulmányok a 2014 júniusában Hajdúnánáson, a város önkormányzatának, a Doktoranduszok Országos Szövetségének és a Debreceni Egyetem Történelmi és Néprajzi Doktori Iskolájának közös szervezésében lezajlott konferencia előadásainak egy részét tartalmazza.

Emberi és szakmai dilemmák mérlegén

A Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára 2014-ben Mérlegen az ember – Ismeretlen források a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárából a magyarországi holokauszt történetéről címmel adott ki forráskiadványt a magyarországi deportálások 70. évfordulójára. A könyv kiadása mind időpontját, mind témáját tekintve szervesen illeszkedik a Magyar Nemzeti Levéltár másik, holokauszttal foglalkozó projektéhez, a Szomszédaink voltak digitális kiállításához.

Az 1956-os forradalom és utóélete, ahogy Margó látta

Az 56-os forradalom, az esemény hatvanéves évfordulója kapcsán kiemelt figyelemnek örvendett, több tanulmány, szakkönyv is megjelent a téma kapcsán. Ám kevés olyan kiadvány látott napvilágot, mint a Bartos Margit: Margó naplója 1956 – 1959 – A forradalom és utóélete egy kamasz lány szemével, amely az eseményeket nem a fővárosi barikádok mögött lázban égve várakozó „hősök” szemszögéből, nem a forrongó Budapestet bemutatva és nem a kegyetlen megtorlásra koncentrálva írja le.

Koncepciós perek Keleten és Nyugaton

A Bécsi Magyar Történeti Intézet 2015-ben ismét egy színvonalas tanulmánykötettel örvendeztette meg a magyar és nemzetközi történész szakmát. A Publikationen der ungarischen Geschichtsforschung in Wien című sorozat tizenharmadik kötetében ezúttal a szovjet típusú közép- és kelet-európai kirakatpereket veszik górcső alá, tizennégy dolgozatban, amelyek közül egy kivételével mindegyik a hidegháborúba kalauzolja az olvasót. A tanulmányok alapját a bécsi Collegium Hungaricumban, 2014. november 11-én megrendezett nemzetközi konferencián elhangzott előadások adták.

Törvényes megszállók – a törvényen kívül

A szovjet hadsereg „hosszúra nyúlt” magyarországi tartózkodása mind a mai napig nehezen kutatható terület, amolyan fehér folt a hazai történetírásban. Nem véletlenül, hiszen a szovjetek különböző jogállású – vagy éppen (1955–1957 között) bármiféle jogi alapot nélkülöző – Magyarországon való állomásozása valójában katonai megszállás volt, bárhogyan is nevezzük azt.  Egy hódító, majd megszálló haderő pedig semmiféle betekintést nem ad a működésének részleteibe, így annak megismerésére, történeti feltárására is legfeljebb az utókornak lehet némi esélye.

Kell nekünk Mohács? - recenzió

A mohácsi csatavesztés örök téma, erről jelent meg a csata (1526. augusztus 29.) 490. évfordulójára, több neves kutató és szakember együttműködésével, az Országos Széchényi Könyvtár és a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet gondozásában a „Nekünk mégis Mohács kell…” II. Lajos király rejtélyes halála és különböző temetései c. monumentális tanulmánykötet, amelyet Botlik Richárd recenziója ismertet.

Oldalak