Románia

„Elvárható, hogy tárgyilagos hangnemben vitázzunk egymással” – interjú L. Balogh Bénivel

L. Balogh Béni levéltáros-történész, a történelemtudomány doktora. A kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem filozófia–történelem szakán diplomázott, majd az ELTE-n levéltárosi végzettséget szerzett. 1989 óta él Magyarországon, jelenleg a Magyar Nemzeti Levéltár tudományos titkára. Életéről, pályájáról, kutatásairól Filep Tamás Gusztávval beszélgetett.

Koncepciós perek Keleten és Nyugaton

A Bécsi Magyar Történeti Intézet 2015-ben ismét egy színvonalas tanulmánykötettel örvendeztette meg a magyar és nemzetközi történész szakmát. A Publikationen der ungarischen Geschichtsforschung in Wien című sorozat tizenharmadik kötetében ezúttal a szovjet típusú közép- és kelet-európai kirakatpereket veszik górcső alá, tizennégy dolgozatban, amelyek közül egy kivételével mindegyik a hidegháborúba kalauzolja az olvasót. A tanulmányok alapját a bécsi Collegium Hungaricumban, 2014. november 11-én megrendezett nemzetközi konferencián elhangzott előadások adták.

A magyar-román közös múlt és az első világháború

Az első világháború éveinek nemzetállami törekvéseit, a történelmi események román és magyar narratíváját vizsgálták annak a társadalomtörténeti problémákat tárgyaló tudományos tanácskozásnak a történész résztvevői, amelyet a bukaresti Balassi Intézetben rendeztek.

A Maros gyöngye, Solymosvár – indíték, feladat, lehetőség

Bár számos feljegyzés, dokumentum segíti a hely fordulatos históriáját kutatók munkáját, a solymosi erőd építészettörténeti elemzésére, alapos régészeti feltárására Czigler Győző óta nem került sor. Nem tudni például, mit rejt maga alatt a járószint, a már publikált alaprajzok pedig lényeges megállapításokban különböznek egymástól.

Hogyan kirándul a régész? Beszámoló egy rézkori település feltárásáról

Idén harmadik alkalommal került megszervezésre a málnásfürdői régészeti ásatás, amely a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum és a marosvásárhelyi Maros Megyei Múzeum együttműködésében, dr. Sztáncsuj Sándor József és dr. Berecki Sándor régészek vezetésével zajlott. A rézkori lelőhely Délkelet-Erdélyben, az Olt jobb partján fekvő Málnásfürdő (Kovászna megye, Románia) határában, az úgynevezett Füvenyestetőn található. A három hetes kampány augusztus 1. és 21. között zajlott, a tervásatás több intézmény diákját és munkatársát is magához vonzotta: régész és művészettörténész diákok érkeztek a kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetemről, illetve a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem Régészettudományi Intézetéből. A diákok mellett szakképzett régész munkatársak is jelen voltak, többek között a Román Tudományos Akadémia Iaşi-i Régészeti Intézetéből, dr. László Attila, a jászvárosi egyetem nyugalmazott régészprofesszora is kilátogatott az ásatásra.

Háborús nacionalizmusok Kelet-Közép-Európában

Az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézete és a Magyar Történelmi Társulat közös nemzetközi konferenciát tartott 2015. június 23-án, amely a közép-kelet-európai nemzetépítés intézményi, politikai, kulturális, gazdasági alapjait sikeresen lerakó nacionalizmusok háborús átalakulásának vizsgálatát tűzte ki célul. A rendezvényre a Kelet-közép-európai nacionalizmusok az első világháború éveiben című OTKA-kutatás keretében került sor.

Oldalak