A Fulbright-csereprogram egy történész szemszögéből

Fulbright-ösztöndíjasként a 2015–2016-os tanévben négy hónapot töltöttem el San Francisco-ban mint Visiting Student Researcher (VSR). Fogadóintézményem a San Francisco State University (SFSU) volt és a japán-amerikaiak kitelepítését és internálását kutattam. Személyes tapasztalatokra támaszkodva röviden ismertetni szeretném a Fulbright-csereprogramot, az ösztöndíj-kategóriákat, az alapvető követelményeket, valamint a pályázási folyamatot, hogy mindez segítségül szolgáljon a történelemtudományokat képviselő pályázóknak.

Forrás: fulbright.hu

A Fulbright-programot J. William Fulbright szenátor alapította 1946-ban és mára több mint 150 ország vesz részt benne. A kétoldalú csereprogramhoz Magyarország 1978-ban csatlakozott és azóta több mint 900 magyar (hallgató, kutató és oktató) nyerte el a Fulbright-ösztöndíjat. Az ösztöndíjra három kategóriában lehet jelentkezni: posztgraduális hallgatói, oktatói és kutatói.

J. William Fulbright szenátor, a csereprogram alapítója

A posztgraduális hallgatói ösztöndíjra fokozatot nem adó (Non-Degree) egyetemi képzés, fokozatot adó (Degree: Master, PhD) képzés, és PhD fokozat megszerzését szolgáló kutatás (Visiting Student Researcher) támogatása érdekében lehet jelentkezni. A jelentkezők bármely egyetemet választhatják és az ösztöndíj időtartama 1 tanév (9 hónap), a VSR ösztöndíjaké  pedig legfeljebb 6 hónap. A pályázóknak rendelkezniük kell minimum BA/BSc diplomával (az MA/MSc diploma előnyt jelent), három ajánlólevéllel, és TOEFL IBT vizsgával. VSR pályázók számára meghívólevél csatolása előnyt jelent pályázatuk elbírálása során.

Az oktatói kategóriában az ösztöndíj időtartama egy vagy két egyetemi félév és a pályázati anyaghoz szükséges az adott intézmény meghívólevele. A pályázónak rendelkeznie kell PhD fokozattal és kiemelkedő oktatói/kutatói előélettel. A kutatói kategóriában való pályázáshoz szintén szükséges a PhD fokozat, a kimagasló oktatói/kutató tevékenység, és meghívólevél egy egyetemtől/kutatóintézménytől. A kutatói ösztöndíjak időtartama háromtól öt hónapig terjed.

Forrás: phdfriend.com

A Fulbright-ösztöndíjat a 2018-2019-es tanévre 2017 februárjában fogják meghirdetni. A pályázatot a posztgraduális kategóriában májusban kell beadni, és az interjúkra júniusban/júliusban kerülhet sor. A Fulbright Bizottság majd októberben értesíti az ösztöndíjra jelölteket. Az oktatói és kutatói kategóriákban a pályázati anyagot októberben kell leadni és az interjúkat novemberben tartják. A sikeres pályázókat a Fulbright Bizottság a rákövetkező év elején értesíti ki. Az ösztöndíjasok (posztgraduális, oktatói, kutatói) leghamarabb 2018 augusztusától utazhatnak ki az Egyesült Államokba, hogy megkezdjék tanulmányaikat vagy kutatásukat.

A Fulbright pályázat összeállítása hatalmas feladat, sok papírmunkával és idővel jár, ezért érdemes már a pályázat kiírása előtt megkezdeni a felkészülést; nem szabad, hogy elveszítsük a lelkesedésünket, mert a szakmai és a személyes élmények mindenért kárpótolnak. Jelentőséggel bír, ha előre felmérjük, hogy mennyi időbe kerül minden magyar és angol nyelvű diploma-, illetve indexmásolat, Europass Oklevél, ajánlólevelek, orvosi igazolás, meghívólevél beszerzése, angol nyelvtudás igazolása, és a TOEFL ITP angol szintfelmérő vizsga teljesítése. A diploma, index, oklevelek hitelesített másolatát csak az ösztöndíjra jelöltektől kéri a bizottság; a TOEFL IBT vizsgát az ösztöndíjra jelölteknek kell letenni. A pályázathoz szükséges hivatalos nyomtatványok és az online jelentkezéshez tartozó útmutató a Fulbright Bizottság honlapján érhető el.

 

J. Paul Leonard Könyvtár (Fotók: Cseh Dániel)

A Fulbright pályázatnál kiemelkedő fontossággal bír a fogadóintézmény és az ajánlók kiválasztása. A VSR kategóriában nem követelmény, de előnyt jelent a meghívólevél, ezért érdemes kutatást végezni, hogy megtaláljuk a számunkra legmegfelelőbb egyetemet, tanszéket, mentort. Érdemes készíteni egy listát a lehetséges egyetemekről; a Fulbright EducationUSA Tanácsadó Központ könyvtárában megtalálhatjuk az amerikai egyetemek katalógusát, és számos az amerikai felsőoktatással foglakozó referenciakönyvet. Mielőtt felvesszük a kapcsolatot a listánkon szereplő egyetemekkel, készítsük el önéletrajzunkat és dolgozzuk ki kutatási tervünket, ismertetve a témánkat, célkitűzéseinket, és azok megvalósíthatóságát. A meghívólevél birtokában a mentorunkkal konzultálva kidolgozhatjuk részletesebben a kutatási tervet, kitérve az egyetem által nyújtott kutatási lehetőségre, valamint a látogatni kívánt könyvtárakban és levéltárakban található forrásgyűjteményekre. A pályázatunkban fontos kitérni arra, hogy milyen jelentőséggel bír a javasolt kutatás Magyarországon; kutatásunkkal hogyan tudunk hozzájárulni a történelemtudományokhoz, amerikanisztikához. Az ajánlóleveleknél szorítkozzunk azokra az egyetemi oktatókra, kutatókra, akik ismernek minket, tisztában vannak az erényeinkkel, és lehetőség szerint az adott terület szaktekintélyei. Az ajánlókkal egy személyes konzultáció során ismertessük a kutatási témánkat és tervünket.

 

A japan-amerikaiak kitelepítésének és internálásának emlékkertje (Fotók: Cseh Dániel)

A pályázati anyag összeállításában segítségünkre lehet a Fulbright EducationUSA Tanácsadó Központ. Az EducationUSA Tanácsadó Központ tanácsadó és tájékozató feladatot lát el. A központban tájékozódhatunk az amerikai felsőoktatási intézményekről, a továbbtanulási lehetőségekről, és magáról a pályázási folyamatról, követelményekről. A pályázók számára szemináriumokat tartanak önéletrajz, kutatási terv és pályázatírásból, illetve próbateszteket szerveznek. A szemináriumokon ajánlott részt venni, mivel azokat amerikai Fulbright-ösztöndíjasok tartják, így elsajátíthatjuk az amerikai egyetemek által elvárt szakmai és pályázati stilisztikát. Az EducationUSA Tanácsadó Központ levelezőlistájára feliratkozva rendszeresen kaphatunk értesítést a következő szemináriumokról, próbatesztekről, valamint az aktuális amerikai ösztöndíjakról.

Az Egyesült Államok a felsőoktatás fellegvára, az érdeklődők elmerülhetnek a számos kimagasló kutatóintézet, főiskola, egyetem egyre bővülő listájában, bármely tudományterületen szeretnénk is elhelyezkedni. Személyes tapasztalatomra támaszkodva a San Francisco State University-t szeretném röviden bemutatni mint lehetséges fogadóintézményt. A San Francisco State University-t (SFSU) 1899-ben alapították és mára több mint 30.000 hallgatóval rendelkezik, közülük 2.000 nemzetközi diák 93 országot képvisel. Az SFSU tagja a kaliforniai állami egyetemek rendszerének, amelyben 23 kampusz vesz részt, és 118 BA, valamint 94 MA képzés közül választhatnak az egyetem hallgatói. Az egyetem oktatói magasan képzettek és szakterületükön kiemelkedő tudományos tevékenységet folytatnak.

 

Burk Hall (Fotók: Cseh Dániel)

A kutatási témámból adódóan a San Francisco State University-re esett a választásom és lett az a fogadóintézményem, miután meghívólevelet kaptam a College of Ethnic Studies Asian American Studies tanszékétől. Az egyetemen található számos kar és program közül az College of Ethnic Studies-t (Etnikai Tanulmányok Főiskoláját) szeretném kiemelni, amely az első College of Ethnic Studies az Egyesült Államokban. A College of Ethnic Studies-t 1969-ben alapították a több mint 4 hónapig elhúzódó (1968. november 6 – 1969. március 20) diáksztrájk közvetlen eredményeként; ez a leghosszabb diáksztrájk az Egyesült Államok történetében. A hallgatók a rasszizmus ellen tüntettek, valamint felemelték a szavukat az amerikai őslakosok és kisebbségek történelmének/kultúrájának a felsőoktatási tananyagokban és képzésekben való elhanyagolása ellen. A hallgatók a College of Ethnic Studies létrehozását követelték és mára a négy tanszéken (Asian American Studies, Africana Studies, Latina/Latino Studies, American Indian Studies) és a Race and Resistance Studies programon 6.000 diák tanul szemeszterenként. A College of Ethnic Studies rendkívüli lehetőségekkel szolgál azon történészek és hallgatók számára, akik az amerikai multikulturalizmust, Amerika etnikai és kulturális sokszínűségét szeretnék tanulmányozni, valamint személyesen megtapasztalni.

Az egyetemi élet nagyon aktív és a hallgatók számos oktatási, kulturális és közösségi program, illetve rendezvény közül választhatnak az SFSU kampuszán. Az egyetem mindenben segíti a nemzetközi diákok és kutatók munkáját és külön programokat szerveznek számukra, hogy könnyebben beilleszkedjenek, valamint megismerjék az amerikai társadalmat és kultúrát. A programokon való részvétel jó alkalmat nyújt arra, hogy létrejöjjenek személyes és/vagy szakmai kapcsolatok, amelyek évekre meghatározhatják egy alumni életét/munkáját. A Fulbright helyi képviselete és az amerikai alumni csoportok rendszeresen szerveznek találkozókat, ezzel segítve az ösztöndíjasok beilleszkedését, illetve támogatva a csereprogram kulturális aspektusát.

 

Toborzó hét: testvériségek és diáklány-egyesületek (Fotók: Cseh Dániel)

A Fulbright-ösztöndíj keretén belül négy hónapon keresztül kutatómunkát végezhettem San Francisco-ban. A Fulbright-bizottság és a San Francisco State University mindenben segítette a kutatómunkámat. Visiting Student Researcher-ként a mentorom közvetítésével lehetőségem nyílt hozzáférni a San Francisco-ban és az öböl térségben található könyvtárak és levéltárak gyűjteményeihez. Kiemelt intézmények: Bancroft Library (UC Berkeley, Berkeley), Japanese American National Library (San Francisco), National Archives and Records Administration (San Bruno), National Japanese American Historical Society (San Francisco), és a North Baker Research Library (California Historical Society, San Francisco). Az elsődleges források kutatása mellett interjúkat készítettem japán-amerikaiakkal, akiket japán származásuk miatt Pearl Harbort követően internáltak, és számos szakmai és japán-amerikai közösségi rendezvényen vettem részt. A kutatáson kívül az Asian American Studies tanszék óráit látogattam. Az órák látogatása során megtapasztalhattam a SFSU oktatói által alkalmazott tanítási módszereket, tananyagot, és követelményeket. A Fulbright-ösztöndíj egyik fontos eleme, amelyet mindig szem előtt kell tartani, a mentorral, oktatókkal, és akadémikusokkal folytatott konzultációk, tapasztalatszerzés, a szakmai kapcsolatok kiépítése.

​ 

College of Ethnic Studies és C. Chavez Hallgatói Központ (Fotók: Cseh Dániel)

A Fulbright-ösztöndíjra bármely tudományterület, illetve művészeti ág, képviselője jelentkezhet, így természetesen a történelemtudomány sem kivétel. Az ösztöndíj kivételes lehetőséget nyújt az amerikanisták/történészek számára, hogy az Egyesült Államok történelmét kutassák, valamint hogy személyesen megtapasztalják az amerikai társadalom és kultúra egyediségét. Az Egyesült Államokban található felsőoktatási intézmények, kutatóintézetek, levéltárak és könyvtárak elősegíthetik a jelentkezők tanulmányait, oktatói/kutatói tevékenységét, szakmai előrelépését. Az ösztöndíjasok kiépíthetnek szakmai kapcsolatokat, együttműködést, a szakterületükön aktív oktatókkal, kutatókkal, és ez nagyban meghatározhatja munkájukat.

Aki egyszer már Fulbright-os volt, mindig is Fulbright-os marad.

További információk az alábbi honlapokon érhetők el:

Fulbright Bizottság Magyar-Amerikai Oktatási Csereprogram

Fulbright EducationUSA Tanácsadó Központ

San Francisco State University

Cseh Dániel

 

Ezt olvastad?

A Vestigia Kutatócsoport 2022. szeptember 9-én Esztergomban rendezte meg Vestigia nostra címmel a XIV–XVI. századi magyar történelmi és irodalmi források