Dimenziók VII. – A múlt (vissz)hangjai | Konferenciafelhívás

Oszd meg másokkal is:

Aktuális

Az ELTE BTK Művelődéstörténeti Tanszéke és az ELTE TTK Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszéke hetedik alkalommal hirdeti meg a jelentkezést a Dimenziók konferenciára.

A hang központi szerepet tölt be az életünkben, sok mindent elárul rólunk. Nemünket, életkorunkat, személyiségünket. Hangunkkal meghatározhatjuk magunkat, céljainkat közvetíthetjük, közösségi érdekeket képviselhetünk. Hangunk révén azonosíthatóak vagyunk és mások is meghatározhatnak minket. Ezzel tudósként is szembesülnünk kell, mióta Jacques Derrida a beszédközpontúságunkra (fonocentrizmusunkra) hívta fel a figyelmet. Hiszen folyamatosan beszélünK egy egyetemesnek gondolt nyelven, a tudományén, és szeretnénk, ha meghallanának. Lehetőleg minél többen és ne csak a jelenben, hiszen az örökkévalóságnak szánjuk megörökített gondolatainkat.

A beszéd olyan, alapvetőnek tekintett kapcsolat az emberek között, aminek nem csak a lélegzet, a beszédhang, az énekhang, a nyelv, de a hallás is fundamentuma. Mindezek persze eszközök számunkra a jelek csodás körtáncában, aminek szépségéhez a Jelrendszer adja a szabályszerű formákat. hangjelölő írásunkban magát a hangot kíséreljük meg jellé alakítani, ezáltal biztosítani számára az “öröklétet”, a pillanattól való elválasztást, az ismételhetőség lehetőségét. Derrida a beszélőhöz való sajátos kötődésünkkel, logocentrikusságunkkal is szembesít. A hangokon alapuló kapcsolatban kiemelkedően fontosnak tekintjük annak forrását, tetten akarjuk érni annak jelenlétét a jelrendszereken alapuló beszédben. Pedig figyelmünket érdemes a hang forrásától a befogadók felé is fordítani. Hiszen a hangokat használó által közvetített jelenségek jelentéstartalma a befogadók révén válik élővé, de a jelentést egyben meg is sokszorozzák – visszhangot formálnak.

Hogyan szólal meg saját tudományterületünk – legyen az a történelem, a földrajz, a néprajz, vagy a bölcsészet- és társadalomtudományok más képviselője? Milyen a hangja, milyen nyelvet használ? Figyel-e más hangokra és főként, érzékeli-e a befogadók változásait? Hogyan viszonyul diszciplínánk a hangokhoz és a visszhangokhoz? A Dimenziók konferencia soron következő, immáron hetedik alakalmán merüljünk el a hangok világába. Célkitűzéseinknek megfelelően lehetőséget szeretnénk adni arra, hogy a különböző tudományterületek együtt beszélgessenek a tudomány hangjairól és általában a hangok szerepéről életünkben. Fiatal és tapasztaltabb kutatók jelentkezését egyaránt várjuk, akik bemutathatják témánkhoz kapcsolható eredményeiket.

A teljes felhívás ide kattintva olvasható.

Jelentkezési határidő: 2023. január 20.

Jelentkezni a kért, 1000-2000 karakter terjedelmű absztraktok megküldésével a dimenziok.konferencia@gmail.com e-mail címen lehet.

Ajánlott tematikai egységek:

  • Hang, hangzás, hangzásvilágok – az akusztikus környezet
  • Elbeszélt történelem – hangok a múltból
  • Beszéd – a hegemón eszköze
  • Narratívák és diskurzusok – a megörökített hangok és jelentések
  • A társadalom visszhangjai – a pletykától a közhangulatig
  • Az alárendelt megszólaltatása – a női hang térben és időben
  • Elhallgatás, torzítás, cenzúra – zajok a háttérben
  • Történelem a földrajzban, földrajz a történelemben – a tudományterületek visszhangjai egymásban

 

Ezt olvastad?

Szerencsés találkozások sorozata vezetett A király beszéde című film forgatásáig. Egy gyermekkorában dadogó forgatókönyvíró ült le először megírni a történetet,
Támogasson minket