Hideg és még hidegebb napok – Razzia és megtorlás a Délvidéken (1942–1945)

Hetvenöt éve, 1942. január 4-én, Zsablyán kezdődött el a Magyar Királyi Honvédség délvidéki nagy „tisztogató akciója”, amely hideg napok néven vonult be a történelembe. Az eljárásnak több mint háromezer áldozata volt. A honvédség razziájára válaszul 1944–45-ben a szerb partizánok több tízezer magyart gyilkoltak meg.

1942 elején, az előző év tavaszán Magyarországhoz visszacsatolt Bácskában felerősödött a szerb partizánok tevékenysége. A partizánok január 4-én egy lakatlan tanya körül tűzpárbajt folytattak magyar karhatalmi alakulatokkal, az ütközetnek mindkét részről több halálos áldozata volt. A rejtőzködő partizánok felkutatására Szombathelyi Ferenc vezérezredes, a Honvéd Vezérkar főnöke razziát rendelt el, amelynek levezénylését Feketehalmy-Czeydner Ferenc altábornagyra, a területileg illetékes V. (szegedi) honvédhadtest parancsnokára bízta.

A tényleges ellenállást Deák László ezredes csendőr- és honvédalakulatai a következő néhány nap alatt felszámolták, a partizánok többségét megölték, majd akciójukat kiterjesztették a környező községek szerb és zsidó lakosságára.

Január 12-én Feketehalmy-Czeydner azt jelentette Szombathelyinek és Keresztes-Fischer belügyminiszternek, hogy a partizánok behúzódtak Újvidékre, ezért január 20-án este a magyar fegyveres erők körülzárták a várost, másnap pedig megkezdték a partizánok felkutatását. A városban rendkívüli állapot, statárium lépett életbe. Akinek nem találták megfelelőnek az igazolását, azt igazolóbizottság, majd Grassy József városparancsnok törvényszéke elé vitték, ahol meghozták a halálos ítéletet.

Az úgynevezett „újvidéki hideg napok” január 23-án értek véget, miután Szombathelyi vezérezredes értesült a tömeges kivégzésekről és leállította az önkényeskedésekkel terhelt razziát, melynek végül 3340 halálos áldozata lett.

Az újvidéki események már a második világháború idején botrányt kavartak, melyek ügyében olyan ismert politikusok emelték fel szavukat, mint Bajcsy-Zsilinszky Endre kisgazdapárti képviselő és Bethlen István volt miniszterelnök. A tetteseket még 1943-ban a Horthy-rendszer alatti Magyarországon felelősségre vonták, és 15 felelősnek tartott honvéd- és csendőrtiszt ellen indult bírósági eljárás is. Az összes hadviselő fél közül egyedül Magyarország rendelt el saját hadseregének egységei ellen lakossággal szemben elkövetett atrocitások miatt vizsgálatot.

Csaknem egyhónapos tárgyalás után a katonai bíróság az első-, másod-, harmad- és negyedrendű vádlottakat halálra ítélte, azonban az ítéleteket nem tudták végrehajtani, mivel a felelősök Németországba szöktek. Feketehalmy-Czeydner és Grassy a Waffen-SS tábornokai lettek, majd az 1944-es német megszállás után tértek vissza. A nyilas hatalomátvételt követőn rehabilitálták őket, Feketehalmy-Czeydner vezérezredesi-, Grassy pedig altábornagyi rangot kapott, s kinevezték a Hunyadi SS páncélgránátos hadosztály parancsnokává. Zöldy Márton csendőrtisztet, aki alakulatával szintén részt vett a délvidéki razziában, a 25. „Hunyadi” SS-gránátos hadosztály tábori csendőrségének parancsnokává nevezték ki.

A háború utáni Magyarország Szombathelyi Ferenc volt vezérkari főnököt, Bajor Ferenc volt vezérőrnagyot, Feketehalmy-Czeydner Ferenc volt altábornagyot, Grassy József volt vezérőrnagyot, Deák László nyugállományú ezredest, Gál Lajos volt csendőr alezredest, Zöldy Márton volt csendőrszázadost kiadta Jugoszláviának, akiket az ottani népbírósági ítélet alapján 1946-ban Újvidéken, illetve a Sajkásvidék településein nyilvánosan kivégeztek. A halálra ítéltek között volt Bajsai Ernő, Bács-Bodrog vármegye egykori alispánja és Nagy Miklós, Újvidék korábbi polgármestere is. Szombathelyi Ferencet a magyar népbíróság börtönbüntetésre ítélte, ám az igazságügyi hatóságok az akkor hatályos hazai törvényekkel és a nemzetközi szokásjoggal is ellentétesen kiadták Jugoszláviának.

1944 őszétől 1945 teléig a kommunista Jugoszláv Népfelszabadító Antifasiszta Tanács utasítására etnikai alapú, bírósági eljárás nélküli megtorlás kezdődött a Délvidéken. A szerb partizánok (becslések szerint) 40 ezer magyar civilt gyilkoltak meg, melyet akkor is és a későbbi évtizedekben is úgy állították be a hivatalos szervek, mintha háborús bűnösöket vontak volna felelősségre az 1942-es „hideg napokért”.

A magyar lakosság ellen elkövetett népirtás nemzetközileg sokkal kevésbé vált ismertté, mint az újvidéki vérengzés, mely a magyar megszállás alatti területeken a háború során elkövetett háborús bűnök jelképe lett. Míg Magyarországon hosszú éveken át foglalkoztak az 1942-es razziával – melyről nemcsak regény, de 1966-ban Hideg napok címmel még film is készült Kovács András rendezésében –, addig az 194445-ös megtorlásról 1990-ig egyáltalán nem lehetett beszélni Jugoszláviában. A kivégzetteknek először 2002-ben, Csúrogon állítottak emlékművet.

A szerb parlament a magyar kormány kérésére, 2013. június 21-i rendkívüli ülésén elfogadta a délvidéki magyarok ellen 194445-ben elkövetett vérengzéseket elítélő nyilatkozatot. Hetven évet kellett arra várni, hogy hivatalosan is eltöröljék a délvidéki települések magyarjainak kollektív bűnösségéről szóló törvényt. 2014. november 2-án Aleksandar Vucic szerb miniszterelnök Szabadkán, a Zentai úti temetőben részt vett az 194445-ben kivégzett ártatlan áldozatok tiszteletére rendezett megemlékezésen. A megemlékezésen Vucic miniszterelnök bejelentette, hogy a délvidéki Csúrog, Zsablya és Mozsor magyar lakosságának kollektív bűnösségét kimondó jogszabályt hatályon kívül helyezték.

Csarnai Márk

Ezt olvastad?

Természeti szépsége és magas életszínvonala miatt sokakat vonz Finnország. Kevesen tudják azonban, hogy az ország külpolitikája a 20. század folyamán
Támogasson minket