Kerek évforduló-naptár 2016

Egy jubileumi naptár mindig hasznos lehet év közben, gondoljunk csak a történelmi érettségi várható esszékérdéseinek előzetes latolgatására. Jelen írás azt hivatott szolgálni, hogy egész évben kiindulási alapot szolgáltasson Olvasóink számára arra nézve, hogy milyen kerek évfordulók lesznek 2016-ban.

Az előző két évhez hasonlóan 2016 is az első világháború centenáriuma, a fegyveres konfliktus harmadik évének minden jelentős eseményét nem gyűjthetjük ide. Néhány fontosabb tételt azonban a lista elején kiemelünk.

100 éve az első világháborúban történt

1916. február 21. és december 18. között

A Nagy Háború nyugati frontjának egyik sorsdöntő csatája a kelet-franciaországi Verdun kisváros elleni német tüzérségi támadással kezdődött meg. Az emberiség történelmének egyik legnagyobb ütközetét „verduni vérszivattyúnak” is nevezik, mivel a 10 hónapig tartó harcokban legalább 300 ezer ember vesztette életét. A csatáról röviden Tarján Tamás írásában olvashatnak.

1916. május 31.

Megkezdődött Jütlandnál az első világháború egyetlen tengeri csatája, amely a brit nyílttengeri flotta és német tengerészeti egységek között folyt le a Skagerrak előtt. A csata egy nappal később győztes nélkül ér véget. Bár mindkét fél súlyos veszteségeket szenvedett, egyiknek sem volt kedvező a végkimenetel, a brit tengeri fölényt nem sikerült megtörni, a németek pedig nem szenvedtek megsemmisítő vereséget. A tengeralattjáró-háború jelentősége ezután nőtt meg.


Kép forrása: Wikipédia

1916. június 4.

A keleti fronton kezdetét vette a Bruszilov-offenzíva, mely az Osztrák–Magyar Monarchia legsúlyosabb válságaként és az antant hatalmak legnagyobb győzelmeként is értékelhető az első világháború során.

1916. július 1. és november 18. között

A franciaországi Somme folyónál kezdődött el a Nagy Háború „anyagcsatája”, mely során bebizonyosodott: a háborút az utánpótlás erőssége fogja eldönteni. A csata kezdetét hét napos folyamatos ágyúzás előzte meg, a várt sikert azonban ez sem hozta meg. A csata során összesen csaknem 1 millió fős veszteség érte a szembenálló feleket. Az interneten elérhető dokumentumfilmek, elemzések, leírások és mozifilmek mellett érdekesen szemléltetik a fronton történteket Ken Folett-féle Évszázad trilógia „A titánok bukása” c. kötetének vonatkozó fejezetei.

1916. augusztus 27.

Ezen a napon kezdődött meg Románia offenzívája a központi hatalmak ellen Erdély hágóinál. Augusztus 27-én, vasárnap este Bécsben átadták Románia hadüzenetét, az éj folyamán a román haderő megkezdte az átkelést a gyakorlatilag teljesen védtelen Kárpátokon át Erdélybe.


Constantin Prezan
Kép forrása: Wikipédia

Jubileumok januárban és februárban

1066. január 5-én meghalt Hitvalló Edward angol király, majd közel 150 évvel később 1216. január 1-jén, egyik trónutódja Földnélküli János. Az utóbbi fekete legendájáról írott könyvet Kisérdi Viktória ismertette a Klióban. 2016-ban egy magyar király halálának is kerek évfordulója lesz, 1116. február 3-án Könyves Kálmán hagyta el az élők sorát. Ők még nem sejthették, hogy valamely ország trónján nő is ülhet, pedig 1516. február 18-án megszületett I. (Katolikus) Mária, aki később Anglia királynője lett.

1566. január 7-én Antonio Michele Ghislieri-t V. Pius néven pápává választották. 50 évvel később utóda V. Pál pápa 1616. február 2-én Galileo Galileit arra szólította fel, hogy vonja vissza tanait.

A Pakisztán és India között 1947 óta egyre dagadó kasmíri konfliktust a taskenti konferencián rendezték, mely 1966. január 10-én nyílt meg. India életében hamarosan még egy fontos esemény történt, 1966. január 24-én Indira Gandhit választották India miniszterelnökévé.

Évfordulók tavaszra

1466. március 8-án meghalt Francesco Sforza olasz zsoldosvezér, az 1848-49-es magyar szabadságharc hőse, Görgei Artúr pedig száz éve 1916. május 21-én távozott az élők sorából.

1516. március 13-án Magyarországon meghalt II. Ulászló magyar és cseh király. Minden bizonnyal hozzá már nem juthatott el a hír, miszerint aznap kiáltották ki I. Károlyt Spanyolország királyának. Birodalmában sosem nyugodott le a nap.

1666. március 1-jén tartották I. Rákóczi Ferenc és Zrínyi Ilona menyegzőjét, majd pár nappal később, 1666. április 5-én Wesselényi Ferenc nádor és Zrínyi Péter horvát bán szövetséget kötött a Habsburg uralom ellen.

Egy sor hadi cselekményről is megemlékezhetünk a megújhodás évszakában, 1916. április 24-én kitört a dublini húsvéti felkelés, 50 évvel később, 1966. március 30-án pedig Franciaország kilépett a NATO-ból.

Április a művelődéstörténet hónapja is lehetne:1616. április 23-án meghalt William Shakespeare, 1766. május 4. született Falka Sámuel nyomdász, 1966. április 2-án pedig megnyitotta kapuit az újjáépített Közlekedési Múzeum

Nyár volt, meleg volt…

1116. június 29-én V. Henrik német-római császár és Velence hadai Zára mellett megverték a magyar sereget, ezzel pedig Közép-Dalmácia Velence birtokába jutott. Ötszáz évvel ezután Bethlen Gábor fejezte be furcsa ostromát Lippa ellen 1616. június 14-én. Napra pontosan ekkor, de egy másik évszázadban 1866. június 14-én itört ki a porosz-osztrák háború.

1566. július 2-án 62 éves korában meghalt Nostradamus. Lehet, hogy előre látta, hogy 1666. szeptember 7-én nagy tűzvész pusztítja el Londont és 1966. augusztus 1-jén hivatalosan megszűnik az angol gyarmatügyi minisztérium. Magyar földön 1316. augusztus 23-án Kolozsvár királyi kiváltságlevelet kapott. 1566. augusztus 6-án vette ostrom alá I. Szulejmán Szigetvárat, aminek bevételét nem élhette már meg, sírjára pedig nemrég bukkantak. 1866. augusztus 1-jén Pesten megindult az első lóvasút, 1866. augusztus 9-től kezdve pedig az Állatkertbe is utazhattak rajta. 1866. augusztus 21-én megkezdődött a kiegyezés előkészítése.

Mire a levelek lehullnak

1066. október 14-én Hódító Vilmos győzedelmeskedett a hastingsi csatában, ezt tekinthetjük a normann hódítás végének. 1916. november 5-én kikiáltották az önálló lengyel államot, ugyanazon év november 21-én pedig elsüllyedt a Britannic gőzhajó. Magyarország első diplomás orvosnője Steinberger Sarolta 1966. november 24-én hajtotta fejét örök álomra.

2016 utolsó hónapjában több törvénynek, fegyverszünetnek, ratifikálásnak lesz évfordulója. 1216. december 22-én III. Honorius pápa megerősítette a Szent Domonkos által alapított domonkos rendet. 1616. december 31-én Bethlen Gábor és Forgách Zsigmond felső-magyarországi főkapitány megbízottai Váradon 40 napra fegyverszünetet kötöttek. 1666. december 1-jén I. Lipót aláírta és megerősítette a hét hajdúváros: Böszörmény, Dorog, Hadház, Nánás, Polgár, Szoboszló és Vámospércs kiváltságait. 1766. december 29-én Mária Terézia Vas, Zala, Sopron, Somogy, Tolna és Baranya megyékben egységes urbárium bevezetését rendelte el. December 13-án lesz kétszáz éve, hogy megszületett Werner Siemens német mérnök, születése után száz évvel gyilkolták meg Grigorij Jefimovics Novikot, közismertebb nevén Raszputyint, 1916. december 30-án.

„Klió nem kilóra mér”

Remek alkalom, hogy ehelyütt lajstromozzuk, hogy kik azok a jeles történetírók, történészek, akik születésének vagy halálának kerek évfordulójára készülhetünk 2016-ban.

300 éve, 1716. október 27-én halt meg Bethlen Miklós erdélyi államférfi és emlékiratíró.

250 éve, 1766. május 7-én született Budai Ézsaiás történetíró.

200 éve, 1816. február 1-én született Sárosy Gyula, az 1848-49-es szabadságharc krónikása.

200 éve, 1816. február 22-én halt meg Adam Ferguson skót történész.

150 éve, 1866. december 21-én született Tömörkény István író, régész és etnográfus.

100 éve, 1916. március 10-én hunyt el Teleki Sámuel Afrika-kutató.

100 éve, 1916. március 16-án látta meg a napvilágot Zolnay László régész.

100 éve, 1916. szeptember 2-án született meg Jakó Zsigmond történész, majd húsz nappal később szintén 100 éve, 1916. szeptember 22-én Fügedi Erik történész.

50 éve, 1966. augusztus 8-án távozott az élők sorából Molnár Erik történész, a marxista történetírás egyik letéteményese.

Reményeink szerint minél többjük munkássága előtt lesz módunk fejet hajtani egy-egy írás keretében.

Novák Ádám

Ezt olvastad?

1989. január 4-en két amerikai F-14 Tomcat vadászrepülőgép lelőtt két líbiai MiG-23 Flogger vadászrepülőgépet. Az esemény diplomáciai és sajtóbotrányt kavart,
Támogasson minket