Mód Aladár és a „400 év küzdelem” mítosza

A magyarországi marxista történetírás egyik legnagyobb hatású műve Mód Aladár 400 év küzdelem az önálló Magyarországért című, hét kiadást megért munkája. Hatása – sajnos – máig tetten érhető mind a … Bővebben: Mód Aladár és a „400 év küzdelem” mítosza