„Pozsonyi Kifli, az ennivaló történelem!”

A Pozsonyi Kifli Polgári Társulást 2010 decemberében alapította néhány Pozsonyban élő magyar nemzetiségű értelmiségi. A civil kezdeményezés a századforduló többnemzetiségű Pozsonyának egyik szimbólumáról, korának méltán világhírű édességéről Pozsonyi Kiflinek nevezte el magát, és a többnemzetiségű Pozsony történelmi és kulturális értékeinek ápolását és népszerűsítését tűzte ki céljául. A szervezet feladatai közt szerepel: a Pozsonyban élő nemzetiségek kulturális tevékenységének támogatása és bemutatása, Pozsony kortárs művészeti és kulturális életének támogatása, a pozsonyi lokálpatriotizmus erősítése és a város hírnevének népszerűsítése belföldön és külföldön egyaránt.  Az egyesület rendszeresen részt vesz Pozsony kultúráját és történelmét népszerűsítő belföldi és nemzetközi projektek, rendezvények, kiadványok, adatbázisok, dokumentumfilmek, kiállítások, workshopok szervezésében és lebonyolításában.

Történeti portál Pozsonyban

A polgári társulás népszerű háromnyelvű www.pozsonyikifli.sk, (www.bratislavskerozky.sk, www.pressburgerkipfelr.sk) kulturális és ismeretterjesztő jellegű internetes portál üzemeltetője és tulajdonosa, amely kategóriájában az egyik leglátogatottabb honlap Pozsonyban. A weboldal város kulturális életével és történelmével foglalkozó állandó rovatok mellett a Pozsonyi Kifli Polgári Társulás örökségvédelmi tevékenységét (digitalizáció, adatbázis, virtuális kiállítás, interaktív térkép stb.) is tartalmazza. Az oldalon hozzáférhető a régi pozsonyi képeslapok legnagyobb adatbázisa. Az egyesület tagjai által kifejtett kutatómunkának és gyűjtőtevékenységének köszönhetően a Pozsony történelmével kapcsolatos, a weboldalon megtalálható digitális tartalmak egyedülállónak számítanak a világhálón. A weboldal szerzői és szerkesztői Pozsonyban tevékenykedő magyar nemzetiségű történészek, muzeológusok, művészettörténészek, újságírók, irodalmárok, akik a kulturális és tudományos élet ismert szereplőinek számítanak a városban.

Ortvay-adatbázis

Ortvay Tivadar 1905-ben megjelent Pozsony város utcái és terei című munkája a mai napig a város kulturális fejlődésének, történelmének egyik legpontosabb leírása. A régi Pozsony utcáinak és tereinek magyar és német eredeti nevét már csak a történészek ismerik. A Pozsonyi Kifli a mai modern kor eszközeinek segítségével népszerűsíti Ortvay Tivadar egyedülálló helytörténeti munkáját. Ortvay munkájának interaktív és szoftverszerű feldolgozása egy egyszerűbb értelmezési módot és egy újfajta megjelenési formát kínál Pozsony múltjáról a világháló felhasználói számára. Az Ortvay-adatbázisban megtalálható interaktív térkép segítségével pillanatok alatt megtalálhatjuk Pozsony jelenlegi és egykori utcáinak és tereinek, rangosabb épületeinek magyar és német nyelvű megnevezéseit. Az egyesület tervei között szerepel a az adatbázis okostelefonos applikációjának elindítása.

Pozsonyi mesék könyvsorozat

A Pozsonyi mesék sorozat kiadványai Pozsonyhoz valamilyen módon kapcsolódó híres személyiségek életét, ill. kötődését mutatja be az olvasóknak. Kempelen Farkas feltaláló, Bartók Béla zeneszerző után betekinthetünk a híres építész, Lechner Ödön életébe is. A Pozsonyi Kifli Polgári Társulás a mese műfajában feldolgozott élettörténetekkel próbálja megismertetni mind a fiatal, mint az idősebb olvasókkal Pozsony történelmét. Sorozatot a jövőben további olyan személyiségek élettörténeteivel szeretnék bővíteni, akik valamilyen módon hozzájárultak Pozsony kulturális, tudományos és társadalmi életének fejlődéséhez.

Pozsonyi tematikus városnéző séták

A Pozsonyi Kifli helyi idegenvezetők és helytörténészek kíséretében rendszeresen magyar és szlovák nyelvű tematikus városnéző sétákat szervez az érdeklődök számára. A tematikus városnéző sétákon átlagban 70-100 résztvevő van jelen. A séták áprilistól késő novemberig valósulnak meg, amelyekről az egyesület fotósai képes beszámolókat is készítenek a www.pozsonyikifli.sk számára.

HALLÓ, POZSONY! Pozsony története magyar szemmel

A Pozsonyi Kifli Polgári Társulás multimediális kiállítási projektje. Kétnyelvű kiállítás, amely egyben a Pozsonyi Magyar Intézet könyvtári terének egyfajta újraértelmezése. A tárlat hat rövid animációs kisfilm és egyéb vizuális eszközök segítségével próbálja szemléltetni a város történelmét és a pozsonyi magyar jelenlétet. A külön LCD-monitorokon megjelenített, megrendezett kisfilmek olyan lokális történeteket idéznek meg, melyek műfajilag a mondákkal, anekdotákkal, városi legendákkal rokoníthatók, és melyeknek van több-kevesebb képi ábrázolása, tárgyi lenyomata, történeti vagy kortárs emlékezete is. A történeteket retró jellegű telefonkagylókból hallgathatjuk meg két nyelven: magyarul és szlovákul.

Alternatív múzeumi műhely

A szlovákiai magyar fiatal muzeológusok által öt éve alapított Pozsonyi Kifli Polgári Társulás egyre nagyobb hírnévnek örvend a laikusok és a szakma körében is. A kor trendjeivel tisztában lévő múzeumi szakembereket is egyre többen keresik meg. A laikusok érdeklődése, a velük való kapcsolattartás, a modern kiállítások, a hatalmas adatbázisok, többtízezer dokumentummal, régi képeslappal, fotóval, népszerűsítő és szakmai írások százai, kutatások is azt mutatják, hogy egy korszerű, alternatív pozsonyi magyar múzeumi műhelyként is tudnak működni a jövőben.

Újságunk indulásától kezdve arra törekszünk, hogy más történelemmel foglalkozó médiumokkal együttműködjünk. A kéthavonta megjelenő Honismeret folyóirat hasonlóan az Újkor.hu-hoz a színvonalas tudományos ismeretterjesztést tűzte zászlajára. Kiadója, a Honismereti Szövetség tömöríti a helytörténettel, a történeti és néphagyományokkal, a néprajzzal, az irodalom és a művészet helyi értékeivel, a természeti és szellemi környezet védelmével, a helyi kultúra őrzésével, a népnyelv ápolásával, az emlékhelyek gondozásával foglalkozó egyesületeket, szakköröket, munkatársakat a közös értékvédelem és a nagyobb hatékonyság érdekében. Ifj. Papp Sándor fentebb közölt írása a Honismeret folyóirat 2015. évi 6. számában jelent meg. A tartalomjegyzék a címlapra kattintva tekinthető meg.

Ezt olvastad?

A Felvidék 1918/19-es csehszlovák megszállásával már sokat foglalkozott a magyar történeti szakirodalom, ezen munkák középpontjában azonban az eseménytörténet áll. Simon
Támogasson minket