Publikációs felhívás: SIC ITUR AD ASTRA

A SIC ITUR AD ASTRA szerzők jelentkezését várja a következő (66.) deviancia tematikájú kötetéhez.

A deviancia, illetve a deviáns jelleg manapság felkapott témának számítanak a közbeszédben, illetve az ismeretterjesztő irodalomban is. Ezért olyan kutatók jelentkezését várjuk, akik szem előtt tartva a tér- és időbeli kontextusukat, több irányból megközelíthetik és elemezhetik a kérdés különböző aspektusait, a következő hívószavak köré rendezve: individuális és kollektív (mikro- és makroszint), konstrukciók és reprezentációk.

A kollektív vagy az individuális kérdésköréhez kapcsolódóan vizsgálhatók a deviáns, mint fogalom konstrukciójához hozzájáruló társadalmi, gazdasági, politikai, demográfiai, etnikai és vallási folyamatok, illetve az egyéni ágensek e folyamatok előterében. A társadalmi változások sorában, a konstrukció kontextusában, megjelenhet az intézményi logika kérdése is: vizsgálható, hogyan termelik (újra) a különféle hatalmi szervek a devianciát és a másságot, hogyan kerül egy adott csoport a hatalom fókuszába és indul el a kirekesztés/marginalizáció folyamata, illetve az is, hogy a kirekesztett csoport vagy egyén képe hogyan jelenik (jelenítődik) meg különféle reprezentációs terekben és fórumokon, és ezek az olvasatok hogyan tükrözik és egészítik ki a konstrukció logikáját.

A szerkesztők e megközelítések mentén a következő nagyobb tematikus blokkokba várnak tanulmányokat:

(1) a deviancia kérdésköréhez kapcsolódó elméleti megközelítések

(2) bűn

(3) másság

(4) kisebbségek

(5) kirekesztés

A tanulmányok beküldési határideje 2017. június 30.

A tanulmányokat a következő címre várják: siciturfolyoirat@gmail.com

További tudnivalók: sicitur.blog.hu

 

 

Ezt olvastad?

Dél-Dunántúli Hadtörténetírás. Az MTA PAB Hadtörténeti Munkabizottságának Közleményei címmel látott napvilágot idén nyáron az MTA Pécsi Területi Bizottságának II. Filozófia-,