Szöveges források a történelem tanításához

Történelemoktatásunkban nagy szerep jut a szöveges források értelmezésének: tankönyvekben, feladatlapokban és vizsgákon is találkoznak velük a diákok. A tantárgy jellegéből fakadóan e forrástípus mindig része lesz az oktatásnak, hiszen az írott forrásokkal – olvasásuk, elemzésük vagy a velük kapcsolatos műveletek révén – a történelmi ismereteket és a szókincset bővíthetjük, a szövegértési- és kommunikációs képességeket fejleszthetjük stb. A gyakorló tanárok azonban biztosan egyet értenek azzal, hogy dolgozatok, prezentációk összeállításánál sok időt felemészt a megfelelő minőségű és mennyiségű szemelvények megválasztása, szerkesztése, s ez még a digitális korban is igaz. Legújabb sorozatunkkal, amely a Szöveges források a történelem tanításához címet viseli, ezt a munkát szeretnénk könnyebbé tenni.

Az Újkor.hu 2017-ben indította el az Oktatás rovatot, amelynek egyik kiemelt célja, hogy a történelemtanárok számára a mindennapokban használható segítséget, kapaszkodókat kínáljon. Az Érettségi feladatok és megoldások gyűjteménye (2005–2016) és a Gyakorlatok a Történelmi atlasz középiskolásoknak című kiadványhoz főleg a középiskolásoknak és történelemtanáraiknak jelentett segítséget, míg A történelemtanítás digitális bibliográfiája elsősorban az egyetemi hallgatókat, a gyakorló pedagógusokat és a kutatókat célozza.

Az Újkor.hu-n korábban megjelent anyagainkhoz hasonlóan most is alapelvünk volt, hogy a forrásokat formázható, szerkeszthető módon adjuk közre. A tanárok munkáját segíti az is, hogy (a gyakran mozaikos szemelvényeket összefésülve) a lehető legteljesebb szövegvariánst szerepeltetjük, továbbá – ahol módunk van rá – megadjuk a szerzőt, a címet és a forrás keletkezésének dátumát, illetve egységesítsük a szerkesztést, tördelést. A szövegek válogatása, szerkesztése során természetesen szem előtt tartottuk a szakmódszertani szempontokat, valamint a közoktatás tartalmi szabályozóit is.

Fontos kiemelni, hogy jelen állapotában a szöveggyűjtemény még nem teljesen kész: a források gyűjtésén, rendezésén, a tartalomjegyzék összeállításán – lehetőségeinkhez képest – folyamatosan dolgozunk, azaz érdemes lesz időnként újra visszatérni oldalunkra. (A tartalomjegyzékek sok esetben hiányos, illetve a 20. századi egyetemes, valamint a jelenkori magyar és egyetemes témák forrásai még nincsenek összeválogatva.) Mivel már mostani formájában is hasznosulhat, és a digitális munkarendre való áttérésben is segítséget jelenthet, elérkezettnek láttuk az időt, hogy közzé tegyük a sorozatot.

Bízunk benne, hogy szándékunknak megfelelően a diákok és a tanárok számára is hasznos anyagot nyújtunk most át.

 

Szöveges források a történelem tanításához című összeállítások letölthetők innen.

Az érettségi pontozásához igazodó, egyszerű feladatlap letölthető innen.

 

Szöveges források a történelem tanításához sorozat felépítése:

 1. Az ókori Kelet
 2. Az ókori Hellász
 3. A Római Birodalom és a korai kereszténység
 4. A középkor története
 5. A középkori Magyar Királyság története: Az Árpád-kor
 6. A középkori Magyar Királyság története: a vegyesházi királyok kora
 7. A kora újkor története
 8. A kora újkori Magyar Királyság története
 9. Az újkor története
 10. Az újkori Magyar Királyság története
 11. Európa és a világ a világháborúk korában
 12. Magyarország a világháborúk korában
 13. Európa és a világ a hidegháború korában
 14. Magyarország a hidegháború korában
 15. Európa és a világ a kiterjedt globalizáció korában
 16. Magyarország a kiterjedt globalizáció korában

Amennyiben kérdésük, megjegyzésük, javaslatuk van, szívesen fogadom a feketebalint28@gmail.com címen!

Fekete Bálint

Ezt olvastad?

2023. március 31-én A szabadság gyermekei címmel immár hetedik alkalommal rendezték meg Szegeden a nagy hagyományokkal bíró Regionális Honismereti –
Támogasson minket