Túl a lengyel-magyar barátságon: Rákóczi lengyel románca

A lengyel-magyar kapcsolatoknak történelmi mélységeik vannak. Ezek közül egy érdekes, de kevésbé ismert epizód Elżbieta Sieniawska, egy lengyel főnemesasszony és II. Rákóczi Ferenc szerelme.

II. Rákóczi Ferenc

Attól tartva, hogy a Habsburgok az életére törnek, II. Rákóczi Ferenc 1701. november 7-én Lengyelországba menekült, ahol megismerte Bercsényi Miklós grófot, aki – egy Habsburg-ellenes szervezkedés tagjaként – már korábban emigrációba kényszerült. A Habsburg-ellenes magyar emigránsok helyzetét és terveit nehezítette, hogy a lengyel nemesség vonakodása mellett II. Ágost lengyel király sem kívánt háborúba bocsátkozni a bécsi dinasztiával. A varsói francia követ ajánlására Rákóczi és Bercsényi felkereste Elżbieta Sieniawskát, Adam Sieniawski hetman feleségét.  Sieniawska nemcsak a leggazdagabb lengyel nemesasszonyok egyike volt, de a franciabarát kör lengyelországi vezetőjének is számított.

Mányoki Adám​ portréja Elżbieta Sieniawskáról

Sieniawska és Rákóczi első találkozójára 1701. decemberében került sor Varsóban. Ekkor Elżbieta Rákóczi és Bercsényi megsegítése mellett döntött, majd Galícia (Ruś) területén bújtatta őket el az osztrákok elől.

A lengyel nemesasszony támogatása Rákóczi irányában azonban nemcsak politikai indíttatású volt. A hetmant  –  Elżbieta férjét – a hadügyek lekötötték, idejét a lengyel asszony a jóképű magyar főnemes társaságában töltötte.  Elżbieta és Ferenc egymásba szerettek, erről Rákóczi Elżbietának írott forró, szerelmes versei is tanúskodnak. Kapcsolatukat vizsgálva nehéz eldönteni, hogy abban a politika vagy a szerelem játszott-e meghatározóbb szerepet.

XIV. Lajos francia király

Francia mérnöknek kiadva magát, Rákóczi 1703 májusáig élvezte a Sieniawski család pártfogását Brzeżanyban. A Rákóczi-szabadságharc kezdetén Sieniawski 600 katonát küldött Magyarországra. A magyar felkelők helyzete cseppet sem volt rózsás, ezért Elżbieta Sieniawska a francia királyhoz, XIV. Lajoshoz fordult anyagi segítséget kérve Rákóczi számára,  ezzel egyidőben fegyvereket is küldött a kurucoknak. Sieniawska lépéseiről a következőképpen írt 1703-ban egy Maron nevű francia diplomata:

Sieniawska elintézte a lengyel királynál 1000 karabély megvásárlását Rákóczi részére […] Azt mondta a királynak, hogy a vétel a férje számára lesz […]. A közreműködése nélkül gyakorlatilag lehetetlen lett volna a fegyvervásárlás és a pénzügyi segítségnyújtás is.

Elżbieta Sieniawska diplomácia kapcsolatai révén is segítette Rákóczit, a lengyel és a francia király mellett elsősorban Svédországgal és a poroszokkal vette fel a kapcsolatot. Útleveleket és hivatalos dokumentumokat intézett el, kölcsönöket adott, valamint eljuttatta Magyarországra a francia pénzeket is. Miután 1704-ben minden jószágával együtt megvette Skola városát, a város hamarosan a felkelők „világra tekintő ablakává” vált: a francia király és Rákóczi követei között mindig akadt ott néhány.

Sieniawska mint Flóra a wilanówi kastély freskóján

Amikor 1706-ban II. August lemondott a lengyel trónról, Sieniawska új királynak II. Rákóczi Ferenc személyét ajánlotta a lengyel rendek előtt. A hír hallatán, hogy Sieniawska Rákóczit segíti a lengyel trón megszerzésében, a Lengyelországot elfoglaló svéd felkelők Elżbietát elfogták.  A francia király közbeavatkozásának köszönhetően a nemesasszony azonban  hamarosan kiszabadult a házi őrizetből.

Elżbieta mint Minerva istennő

A szabadságharc bukását követően Rákóczi ismét visszatért Lengyelországba. Ekkorra a nála 10 évvel idősebb Elżbieta iránt érzett vonzalma jelentősen alábbhagyott. Emlékirataiban Rákóczi Elżbietát kicsapongó nőszemélynek nevezi, akinek csak a légyottokon jár az esze, és gyakran hívja őt magához a várába. Végül az I. Péter cárral való találkozás ürügyén Rákóczi – szeretőjét hátrahagyva – Gdańskba szökött. Elżbieta utána küldte kémeit, leveleiben megcsalással vádolta, s a zsarolástól sem riadt vissza, hiszen ő kezelte Rákóczi lengyel birtokait.

Greguss Imre: Rákóczi lovon

Miután 1717-ben Rákóczi a törökországi Rodostóban telepedett le, kapcsolatuk enyhült és továbbra is levélkapcsolatot tartottak fenn. 1729-ben Rákóczi szerette volna, ha fia, György feleségül vette volna Elżbieta egyetlen, Zofia nevű lányát. Zofia mint a hatalmas Sieniawski-vagyon egyetlen örököse segíthetett volna a Rákócziak Erdélybe való visszatérésében. Elżbieta támogatta ezt a házasságot, de hamarosan elhalálozott, Zofia pedig az anyai ráhatás hiányában August Czartoryskihoz ment feleségül.

Sieniawska korabeli lengyel öltözetben

Bár Elżbieta Sieniawska hatalmas szolgálatot tett Magyarországnak a Rákóczi szabadságharc során, személye és cselekedetei kevéssé ismertek Magyarországon. A cikk e hiányt óhajtja pótolni, s szeretne egyben további útmutatást nyújtani az érdeklődőknek, figyelmüket Rákóczi Sieniawskához írott leveleire irányítva:

http://mek.oszk.hu/08300/08339/08339.htm#57

http://mek.oszk.hu/08300/08339/08339.htm#73

http://mek.oszk.hu/08300/08339/08339.htm#81

 

Ezt olvastad?

Második éve másfél percet mutat a Végítélet órája a világ pusztulásáig, melyet 2023 januárjában állítottak előre a Bulletin of the
Támogasson minket