A debreceniség mintázatai | Tudományos konferencia

Térkép nem érhető el

Időpont
2018 jan 25. - 2018 jan 26.
Egész napos

Helyszín
Debreceni Egyetem


A Magyar Emlékezethelyek Kutatócsoport, a Debreceni Akadémiai Bizottság Nyelv- és Irodalomtudományi Szakbizottsága, a Debrecen 2023 – Európa Kulturális Fővárosa /pályázó/ és Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata tudományos konferenciát rendez A debreceniség mintázatai – Városi identitás és a kulturális emlékezet rétegei a kora újkortól napjainkig címen, 2018. január 25-26. között.

 

Részletes program:

január 25. (csütörtök)

14.00: Megnyitó (levezeti: Fazakas Gergely)
Keményfi Róbert, a DE BTK dékánja

14.20–16.10: Debreceniség, protestantizmus, városmetaforák, 1. (elnök: S. Varga Pál)
14.20: Gáborjáni Szabó Botond: Debrecen mint Keresztyén Respublika
14.40: Debreczeni Attila: A debreceniség jelentései
15.00: Oláh Róbert: A debreceniség „oszlopai” – A debreceni főbírók fölött elhangzott halotti beszédek tanulságai
15.20: Csorba Dávid: Debreceniség vs. „pataki szellem” – Az ősi Collegiumok önképe
15.40: Vita

 

16.10–16.40: Kávészünet

 

16.40–18.30: Debreceniség, protestantizmus, városmetaforák, 2. (elnök: Bényei Miklós)
16.40: Lakner Lajos: „Másokhoz az idegenség, Bennem kísértő ellenség.” – A másság tapasztalata Debrecenben: két történet a 19. század második és a 20. század első feléből
17.00: Fazakas Gergely: Protestáns és katolikus, városi és egyházi térhasználat
17.20: Bakó Endre: Egy romantikus Debrecen-látomás csődje (Gulyás Pál Sziget-Debrecen eszméje)
17.40: Győri L. János: Debrecen mint Karácsony Sándor gondolatrendszerének kulcs-metaforája
18.00: Vita

január 26. (péntek)

8.30–10.20: 19–20. századi várostörténet, emlékezet, identitás (elnök: Miru György)
8.30: Szilágyi Zsolt: A város mint folyamat – Lehetséges kontextusok az 1880 és 1940 közötti „kecskemétiség” jelentésadásához
8.50: Bartha Ákos: Kétszeresen kisebbségben – Egy katolizált zsidó család a két világháború közti Debrecenben: a Fahidiak
9.10: Szegedi Péter: A debreceniség jelentésváltozásai az 1945 előtti futballban
9.30: Erős Vilmos: Szabó István debreceni identitásai
9.50: Vita

10.20–10.40: Kávészünet

10.40–12.30: Kortárs építészet és képzőművészet (elnök: Bódi Katalin)
10.40: Berta Erzsébet: Elbeszélt és épített Debrecen
11.00: Kovács Péter: A modern építészet botladozásai Debrecenben
11.20: Bun Zoltán: Média által homályosan, avagy hogyan írhatják felül kortárs építészeti gyakorlatok és szubjektív szövegek a modern Debrecen képét?
11.40: Mélyi József: Ajándék-identitás – Az ajándékba kapott köztéri szobor és a városi tér struktúrája
12.00: Vita

12.30–14.00: Ebédszünet

14.00–15.50: Kultúra, irodalmi emlékezet, városreprezentációk, 1. (elnök: Dobos István)
14.00: Baranyai Norbert: Debrecen reprezentációja Móricz műveiben
14.20: Kovács Szilvia: A városi tér reprezentációja Szabó Lőrinc Tücsökzene című kötetének Debrecen-verseiben
14.40: Balajthy Ágnes: „A város egy rakás rom” – A lebombázott Debrecen emlékezete Szabó Magda Szüret című verses regényében
15.00: Keczán Mariann: A Város mítosza Szabó Magda írói világában
15.20: Vita

15.50–16.20: Kávészünet

16.20–17.50: Kultúra, irodalmi emlékezet, városreprezentációk, 2. (elnök: Bényei Péter)
16.20: Győri Zsolt: Nemzetközi hatások az 1990-es évek debreceni zenei underground szcénájában
16.40: Lapis József: Debrecen-reprezentációk a kortárs magyar irodalomban
17.00: Szirák Péter: Debrecen-márkázások, 2010–2017
17.20: Vita
17.50: Zárszó

Helyszín: Debreceni Egyetem, főépület II. emelet, X. terem

Facebook-esemény: A debreceniség mintázatai – Tudományos konferencia

Forrás: Debreceni Egyetem

 

Ezt olvastad?

1938 novemberében az első bécsi döntés értelmében Cseh-Szlovákia 11927 km2-nyi területe, a felvidéki magyarságnak pedig a 84,4% százaléka került vissza