Konferencia: Gazdálkodás az uradalmakban

Térkép nem érhető el

Időpont
2017 szept 20.
Egész napos

Helyszín
Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár


A Magyar Mezőgazdasági Múzeum szeretettel látja az érdeklődőket a Gazdálkodás az uradalmakban című nemzetközi tudományos konferenciáján.

A konferencia időpontja: 2017. szeptember 20. 
Helyszíne: Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár (Budapest, XIV. Városliget, Vajdahunyadvár) 
Szervezők: Magyar Uradalomtörténeti Társaság és a Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár

Program 
Az előadások helyszíne: Konferenciaterem és Könyvtár

Köszöntő 
Helyszín: Konferenciaterem

10.00–10.05 Köszöntőt mond Dr. Estók János, a Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár főigazgatója 
10.05–10.20 Közgyűlés: Dr. Illik Péter, a Kurrens Történelem Egyesület elnöke, Dr. Szirácsik Éva, a Magyar Uradalomtörténeti Társaság elnöke

Könyvbemutatók: 
Konferenciaterem

10.20–10.40 Dr. Kaposi Zoltán professzor, az MTA doktora bemutatja: Nagyváthy és a magyar uradalmak. Dominium III. A Magyar Uradalomtörténeti Társaság Évkönyve /Kiadja: Unicus Műhely/ 
10.40–11.00 Dr. Orosz István professzor, akadémikus bemutatja: Szirácsik Éva: Gazdálkodás a Koháryak Nógrád vármegyei birtokain (1647–1731) /Kiadja: Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár/

I. szekció

Magyar Uradalomtörténeti Társaság

Birtokpolitika, birtokgazdálkodás 
Helyszín: Konferenciaterem

Levezető elnök: Dr. Orosz István professzor, akadémikus

11.00–11.15 Dr. Ulrich Attila: A felvidéki uradalmak gazdálkodása és adózási rendszere a birtokelkobzások tükrében (1670–1676)

11.15–11.30 Dr. Gyulai Éva (Miskolci Egyetem BTK Történettudományi Intézet): II. Rákóczi Ferenc uradalmai és birtokpolitikája (1694–1711)

11.30–11.45 Dr. Horváth Zita (Miskolci Egyetem BTK Történettudományi Intézet): Világi és egyházi földesúri birtoklás Borsod vármegyében a 18. században

11.45–12.00 Dr. Kaposi Zoltán (Pécsi Tudományegyetem, Közgazdaságtudományi Kar): Somssich uradalmak működése a Dél-Dunántúlon (1850–1914)

12.00–12.15. Dr. Fehér György: Az uradalmak részvétele a dualizmus kori agrárkutatásban

12.15–12.30 Vita

12.30–13.30 Ebédszünet

II. szekció

Gazdálkodás az uradalmak településein 
Helyszín: Konferenciaterem

Levezető elnök: Dr. Kaposi Zoltán professzor, az MTA doktora

13.30–13.45 Dr. Kónya Péter (Eperjesi Egyetem): A felső-magyarországi szabad királyi városok vidéki birtokai a 17. században

13.45–14.00 Dr. Rüsz-Fogarasi Enikő (Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Történelem és Filozófia Kar): Kolozsvár uradalma, Kolozsvár falvai

14.00–14.15 Markaly Aranka (Babeş–Bolyai Tudományegyetem): Élet a várfalak mögött. A vajdahunyadi uradalom a 17. században

14.15–14.30 Mitropulos Anna Diána (Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Történelemtudományi Doktori Iskola): „Kismartoni számtartónk, vévén ezen commissiónkat…” – Esterházy Pál nádor kismartoni udvari személyzete

14.30–14.45 Dr. Fülöp Éva Mária: Az Esterházy család tata-gesztesi uradalma a 18–19. században. A Pro Vértes Természetvédelmi Közalapítvány, mint a volt uradalmi tartozékok mai kezelője

14.45–15.00 Vita

15.00–15.15 Szünet

III. szekció

Az uradalmi gazdálkodás és a forrásai 
Helyszín: Konferenciaterem

Levezető elnök: Dr. Lukács Gábor, PhD

15.15–15.30 Dr. Lukács Gábor (Pannon Egyetem, Georgikon Kar): Nagyváthy János „testamentuma” – egy hagyaték sorsa

15.30–15.45 Boros Zoltán (Pannonhalmi Főapátsági Levéltár): A pannonhalmi rendi káptalan gazdasági iratai

15.45–16.00 Dr. Czeglédi Noémi (Gödöllői Városi Múzeum): Az osztályos perekről

16.00–16.15 Dr. Horváth István (Egri Főegyházmegyei Levéltár): Az egri káptalan 1826-os gazdasági utasítása

16.15–16.30 Vörös Éva (Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár): „Élet-képek.” Fényképek felhasználása a 19–20. századi uradalomtörténeti kutatásokban

16.30–16.45 Vita

IV. szekció

Az uradalmi kert- és szőlőgazdálkodás 
Helyszín: A múzeumépületben lévő Könyvtár

Levezető elnök: Dr. Demeter Zsófia, kandidátus

13.30–13.45 Dr. Csoma Zsigmond (Károli Gáspár Református Egyetem): Batthyány III. Boldizsár nyugat-dunántúli uradalmai, a reformáció és a kertkultúra fészkei

13.45–14.00 Veres Tünde (Debreceni Egyetem, Történelmi és Néprajzi Doktori Iskola): A regéci uradalom allodiális szőlőgazdálkodása a 17. század végén

14.00–14.15 Borsy Judit (Magyar Nemzeti Levéltár Baranya Megyei Levéltára): Uradalmi szőlőművelés Tolnában és Baranyában 1848 előtt

14.15–14.30 Dr. Takács Katalin (Szent István Egyetem): Uradalmi kertészetek működése a 19. századi Magyarországon

14.30–14.45 Vita

14.45–15.00 Szünet

V. szekció

A majorsági gazdálkodás 
Helyszín: A múzeumépületben lévő Könyvtár

Levezető elnök: Dr. Gyulai Éva, PhD

15.00–15.15 Dr. Szirácsik Éva (Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár): A divényi uradalom majorsági gazdálkodása 1660 és 1684 között

15.15–15.30 Dr. Demeter Zsófia (Szent István Király Múzeum): A pusztától Amazóniáig. Emlékek a dégi Festetics uradalom gazdálkodásáról

15.30–15.45 Mikle György (Eötvös Loránd Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék): Birtokviszonyok és a majorok társadalomföldrajza a Dunántúl északi részén a két világháború között

15.45–16.00 Huszár Mihály (Marcali Múzeum): A Véssey család gazdálkodása Szőcsénypusztán, Szőkedencsen és Vésén

16.00–16.15 Dr. Tóth Éva (Pannon Egyetem, Georgikon Kar): Újmajortól a Szendrey majorig

16.15–16.30 Veszelka Mihály (Pannon Egyetem, Georgikon Kar): Kürtöspuszta története, különös tekintettel a Bogyay család településfejlesztő tevékenységére

16.30–16.45 Vita

16.45-től a konferencia zárása és baráti beszélgetés

Forrás: Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár

Facebook-esemény

Ezt olvastad?

Szinte biztos, hogy az Arisztotelész név hallatán mindenkinek a dús hajú és szakállú, ókori görög filozófus ugrik be. Ő még