Konfliktus és Együttműködés | Nemzetközi konferencia

Térkép nem érhető el

Időpont
2017 nov 30. - 2017 dec 01.
Egész napos

Helyszín
MTA BTK Zenetudományi Intézet


A kiegyezés és az Osztrák-Magyar Monarchia megalakulásának 150. évfordulója kapcsán 2017. november 30-án és december 1-jén az emlékév legjelentősebb szakmai tanácskozására kerül sor Magyarországon az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézete (MTA BTK TTI) rendezésében. A kétnapos konferencia reprezentatív jellegét jól mutatja, hogy a 22 felkért résztvevő összesen 13 külföldi és hazai intézmény képviseletében tart előadást. A meghívottak közül 7 tudós külföldről érkezik a konferenciára. Az előadók a térség és a korszak kiváló szakértői, akik Firenzéből, Varsóból, Bécsből, Salzburgból, továbbá a Monarchia utódállamainak egyetemeiről (Kolozsvárról, Pozsonyból és Zágrábból), valamint jelentős magyarországi kutatóhelyekről (pl. Debrecenből, Szegedről, a budapesti ELTE-ről) csatlakoznak az MTA BTK TTI munkatársaihoz. (A konferencia előadásainak angol nyelvű absztraktjait lásd lent.)

A konferencia első szekciójában az évszázados múltra visszatekintő osztrák-magyar kapcsolatok, illetve konkrétan az 1867-ben létrejött Osztrák-Magyar Monarchia kettős államiságának történészi értelmezéséről lesz szó. A konferencia főelőadását az amerikai Pieter Judson, a firenzei Európai Egyetemi Intézet professzora, a tavaly megjelent The Habsburg Empire. A New History (Belknap Press, Cambridge – Massachusetts, 2016) című nagysikerű könyv szerzője tartja. A korábbi történészi vélekedésekkel szemben, miszerint a Monarchia korszerűtlen szerkezetű volt és belső gyengeség jellemezte, könyvében és előadásában a kérdés újragondolására vállalkozik. Azt mutatja be, hogy az 1867-es kiegyenlítés nyomán létrejött jogi, politikai és gazdasági struktúra miként maradt életképes nehéz történelmi pillanatokban is, illetve milyen működési mintákat vettek át a Monarchiától a területén 1918 után létrejött új államok.

A második szekció a kiegyezés létrejöttének politikai folyamatait, illetve a megegyezés fogadtatását, valamint annak európai párhuzamait tekinti át. Ezt követően az előadók a dualizmus öt évtizedes működésének két, állandó vitákkal kísért problémáját, a gazdasági és katonai ügyeket vizsgálják meg. Azt tehát, hogy a közös hadsereg és a gazdasági közösség  mennyire szolgálta a Monarchia különböző területeinek integrációját, vagy éppen a nemzeti érdekek érvényesítését.

A konferencia második napján, a harmadik szekció előadásai alapvetően a soknemzetiségű Magyar Királyság etnikai együttélésével foglalkoznak, amelynek problémái a Monarchia birodalmi keretein belül időnként feszítő erővel jelentkeztek a hosszú 19. század folyamán. Az előadók egyrészt a magyar nemzet- és állampolgárságfogalom alakulását mutatják be, másrészt pedig az etnikai és közjogi autonómia-koncepciók formálódását, illetve az osztrák-magyar kiegyezésnek erre gyakorolt hatását követik nyomon.

A negyedik panel témája a kiegyezés, illetve az Osztrák-Magyar Monarchia emlékezete. Az előadók elsősorban arra keresik a választ, hogy miként jelent meg az akkor élt emberek tudatában az új politikai berendezkedés és az osztrák-magyar államközösség. Továbbá miként törekedett a magyar politikai elit arra, hogy politikai szimbólumokon (pl. emlékműveken, ünnepeken) keresztül teremtsen érzelmi támogatást a sokak által megkérdőjelezett 1867-es rendszerváltásnak. Végül pedig áttekintésre kerülnek azok a negatív, majd fokozatosan kedvezőbbé váló értékelések, amelyek a Monarchia megszűnése után keletkeztek az 1867-ben létrejött közjogi rendszerről a nyugat-európai és észak-amerikai történeti irodalomban.

A konferencia nyelve: magyar és angol, amelyhez a helyszínen szinkrontolmácsolást biztosítanak.

A konferencia az MTA BTK Történettudományi Intézet szervezésében, a Magyar Tudományos Akadémia és a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg.

Időpont: 2017. november 30. – december 1.
Helyszín: MTA BTK Zenetudományi Intézet, Bartók Terem (1014 Budapest, Táncsics Mihály u. 7.)

Forrás: MTA BTK Történettudományi Intézet

A konferencia részletes programja:

Az előadások absztraktjai:

Ezt olvastad?

Jaross Andor neve főként a magyarországi zsidóság haláltáborokba hurcolásának egyik elsődleges felelőseként vonult be a magyar történelembe. A felvidéki származású