Lukács-vita | Kerekasztal-beszélgetés

Térkép nem érhető el

Időpont
2018 márc 02.
18:00 - 20:00

Helyszín
ELTE BTK


A köztudatban alapvetően két Lukács György él. Az egyik a legnagyobb és világszerte is elismert magyar filozófus, olyan szellemóriás, aki egészében birtokolni képes az európai kultúrát. Ifjúkori egzisztencializmusa, regényelmélete és a marxizmus kritikai továbbgondolása egyaránt megkerülhetetlenné teszi. Iskolaalapító, aki fél évszázad hazai filozófiatörténetét határozza meg. A másik Lukács morális feszültségektől terhes: önkéntes politikai komisszár, aki katonákat lövet le; a pártállamot kiszolgáló kommunista ideológus, aki közreműködik jelentős hazai gondolkodók ellehetetlenítésében (pl. Kerényi Károly, Hamvas Béla, Márai Sándor, Prohászka Lajos, Nemes Nagy Ágnes, Weöres Sándor), de Madách Imre színpadi “elhallgattatásában” is; végül a rendszer bűneit és válságát elhallgatva a szocializmus apologétája lesz.
Lukács már életében kettős megítélés alá esett – erről tanúskodnak Faludy György vagy Kassák Lajos vonatkozó írásai -, a róla folytatott diszkussziót pedig állandó pluralizmus jellemzi. A fő kérdésünk tehát az, hogy megférhet-e, illetve hogyan férhet meg egymás mellett e “két Lukács”, s miként kezeljük, ha az egyik narratíva hangsúlyosabbá válik a másik rovására (mint ahogyan történt ez a Lukács-szobor eltávolításakor). Márciusi Lukács-vitánkon történelmi és filozófiai szempontból szeretnénk megvilágítani azt a folyamatot, hogy Lukács munkássága hogyan válhatott az ellentmondások és szembenállások színterévé. Fő kérdéseink:

A hazai Lukács-kutatás állapota és perspektívái,
Lukács történelmi szerepvállalása és megítélése,
Lukács szellemi öröksége és aktualitása,
Ember és szerző: a morális és szellemi perspektívák viszonya,
Lukács és Heidegger: a diszkreditáció jogosságának kérdése,
Az MTA állásfoglalása a közterületek elnevezéséről.

A beszélgetés során nem kívánunk foglalkozni a Lukács Archívum tudománypolitikai kérdésével.

Résztvevők: Fehér M. István, Karácsony András, Radnóti Sándor, Takács Ádám
Moderátor: Szabados Bettina

Helyszín: ELTE BTK, Múzeum krt. 4/A fsz. 47.

Forrás: Doktoranduszok Országos Szövetsége Filozófiatudományi Osztály

Ezt olvastad?

Mire jó az embernek a művészettörténet? E kérdésfelvetés mentén tartott előadást a PTE BTK Történettudományi Intézet Középkori és Koraújkori Történeti