MODERN, DIPLOMÁS NŐ A HORTHY-KORBAN | Könyvbemutató

Térkép nem érhető el

Időpont
2017 okt 26.
18:00 - 19:00

Helyszín
ELTE BTK Történeti Kollégium


Az ELTE Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszéke, az ELTE Gazdaság- és Társadalomtörténeti Tanszéke, az ELTE Nőtörténeti Kutatóközpontja és a Napvilág Kiadó 2017. október 26-án 18.00 órakor mutatja be Papp Barbara – Sipos Balázs: MODERN, DIPLOMÁS NŐ A HORTHY-KORBAN című kötetét.

A kötetet bemutatja FÁBRI ANNA, az MTA Nőtörténeti Munkabizottságának elnöke, valamint a két szerző.

Helyszín: ELTE BTK Kari Tanácsterem (1088 Bp., Múzeum krt. 6-8., “A” épület, földszint)

A kötetről:

Papp Barbara – Sipos Balázs: MODERN, DIPLOMÁS NŐ A HORTHY-KORBAN

A könyv hősei aktív, cselekvő, azaz „modern” nők, akik olykor tiltások, nehézségek ellenére értek el sikert egy olyan korban, amikor a társadalmi modernizáció lelassult, és amely erősen a férfiaknak kedvezett, inkább az ő érvényesülésüket segítette. A szerzők megközelítésében a hangsúly azonban nem annyira az állam és a kormányok törekvéseire helyeződik, noha Klebelsberg Kunó és Hóman Bálint eltérő „nőpolitikáját” is bemutatják. Inkább arra hívják fel a figyelmet, hogy a feministákon és a tömegkultúra normái szerint élő nőkön kívül a konzervatív világnézetű nők egyre nagyobb csoportjai akartak emancipálódni, a férfiakéval egyenlő jogokat kivívni egy keresztény-nemzetinek nevezett időszakban. E „konzervatív feminista” és más felfogású nők között ügyvédtől az állatorvosig, újságírótól a gyógyszerészig és filozófustól az országgyűlési képviselőig sok elfeledett nő található.
A kötet a Horthy-kor nőtörténetének keresztmetszetét adja. Vizsgálja az első világháború hatásait az emancipáció folyamatában, és részletesen tárgyalja a korszakban zajló heves vitákat a „jó” és a „rossz” nőről, amelyekben ilyen kérdések vetődtek fel: milyen a nőies nő? Vajon elveszíti-e nőiességét a nő, ha egyetemre jár? Képes-e egyáltalán egy fiatal lány egyetemen tanulni, azaz elég okos-e egy nő ahhoz, hogy orvosnak vagy akár tudósnak álljon?
A könyv alapos áttekintést nyújt a nők közép- és felsőfokú oktatásának helyzetéről, az értelmiségi nők munkavállalásának tendenciáiról és a nők nyilvánosságban történő – egyesületek, média, politika – egyre erőteljesebb megjelenéséről.

PAPP BARBARA (PhD) tudományos munkatárs, ELTE Történeti Intézete Gazdaság- és Társadalomtörténeti Tanszék.
Monográfiája: A kaszáskeresztesek és Dévaványa: kálvinizmus, „szekta”, lázadás (2014)

SIPOS BALÁZS (PhD) az Eötvös Loránd Tudományegyetem Történeti Intézetének habilitált docense, az egyetem Nőtörténeti Kutatóközpontjának vezetője. 
Monográfiái:
A politikai újságírás mint hivatás (2005)
Média és demokrácia Magyarországon (2010)
Sajtó és hatalom a Horthy-korszakban (2011)

Facebook-esemény: Modern, diplomás nő a Horthy-korban – könyvbemutató

Ezt olvastad?

Szkander bég személyével és az albán ellenállással kapcsolatban rengeteg hamis tény él a köztudatban, melyek sokszor még a kutatók számára