Szvák Gyula: IV. Iván és I. Péter mikrohistoriográfiája | Könyvbemutató

Térkép nem érhető el

Időpont
2019 nov 27.
12:30 - 14:30

Helyszín
ELTE BTK


November végén a L’Harmattan Kiadó gondozásában jelenik meg Szvák Gyula professzor úr (a Kelet, Közép-Európa Története és Történeti Ruszisztikai Tanszék professor emeritusa) IV. Iván és I. Péter mikrohistoriográfiája című kötete, melyet Frank Tibor akadémikus mutat be. Az eseménynek a frissen megalakult Vaszilij Kljucsevszkij Szeminárium műhelyszobája ad helyet.

Jelen mikrotörténelem tulajdonképpen mikrohistoriográfia, amely mélyfúrások révén az orosz történettudomány egészéről kíván állításokat megfogalmazni. Így a IV. Iván és I. Péter korára összpontosító historiográfiai mikrovizsgálatok sorozata végül is az orosz történettudomány két évszázadának képét rajzolja ki.

Egy paradigmaváltás korában élünk, amikor az autoriter rendszerek akár egy emberöltőre is berendezkedhetnek. A történetírás pedig – ahogy mindig is szokott – idomul hozzá. Mivel a hatalom megrendelési igényei egyre kevésbé szofisztikált formában jelentkeznek, erre a történetírásnak is reagálnia kell. A “politika szolgálólánya” szerep, s ezáltal az autoriter vagy autokratikus múlt megszépítése és történelmi előképként való megjelenítése újból előtérbe kerül, és a tisztességes szakmának megint vissza kell nyúlnia a régi jó pozitivizmus faktográfiájához.

Azoknak a történészeknek azonban, akik az írástudó morális felelősségét is érzik, azoknak lehet, hogy ismét nagy narratívákat kell írniuk, de biztos, hogy makrokérdésekre (akár mikromódszerekkel) makroválaszokat illik keresniük. Amíg ezeket megtaláljuk – s gyanítom, nem megy majd könnyen és gyorsan -, addig legalább igyekezzünk világos különbséget tenni a történettudomány, a történetírás és a történetművelés között.

Ezt olvastad?

A Magyar Nemzeti Levéltár Baranya Megyei Levéltára 2021. október 20-án tartotta meg Lányok, nők, asszonyok. Női sorsok, szerepek, életutak a