Történeti táj – tájrégészet: eredmények és perspektívák a magyarországi tájrégészeti kutatásban

Térkép nem érhető el

Időpont
2017 nov 06. - 2017 nov 07.
Egész napos

Helyszín
MTA Humán Tudományok Kutatóháza


2017. november 6. és 7. között az MTA BTK Régészeti Intézete Történeti táj – tájrégészet: eredmények és perspektívák a magyarországi tájrégészeti kutatásban címmel tart két napos tudományos konferenciát az MTA Humán Tudományok Kutatóházában.

A különböző korok közösségei sokféle módon alakították maguk körül a tájat, különféle gazdasági, társadalmi, politikai vagy vallási szempontok szerint. Az egymást követő generációk tovább építették a „történeti tájat“, és e változások egymásra rétegződésével vált maga a táj is több korszak nyomát magán viselő, összetett régészeti jelenséggé.

Az elmúlt évtizedekben a magyar kutatás gyakran fordult a régészeti jelenségek táji értelmezése felé, és járult hozzá a tájrégészet hazai megerősödéséhez. Mostanra időszerűvé vált az eddig elért eredmények összegzése és a kutatás jövőbeli feladatainak áttekintése egy széles együttműködésben megvalósuló konferencia keretein belül. A rendezvény kettős célt szolgál: egyrészt bemutatja a korábbi hazai kutatások legfontosabb tendenciáit, másrészt átfogó körképet nyújt a legfrissebb projektekről, eredményekről és célkitűzéseikről a hazai és nemzetközi kutatás keretei között. A konferencián sorra kerülő kerekasztal beszélgetések lehetőséget nyújtanak a tájrégészet különböző irányzataival foglalkozó szakemberek közti eszmecserére, és a szakterületek kérdésfeltevéseinek, módszereinek kölcsönös megismerésére is.

További információ az alábbi e-mail címeken:
zatyko.csilla@btk.mta.hu 
szilagyi.magdolna@btk.mta.hu

Időpont: 2017. november 6–7.

Helyszín: MTA Humán Tudományok Kutatóháza (1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 4.)

Forrás: MTA BTK Régészeti Intézet

Ezt olvastad?

Jelen munkámat nem A Harmadik Birodalom nyelve című mű könyvismertetésének szánom, hanem azt a célt tűztem ki magam elé, hogy