Thaly Kálmán

„A fejedelem íródeákja” – Thaly Kálmán életműve

Ezt olvastad?

Meglátásom szerint a magyar hadtörténetírást mindmáig bizonyos hagyományorientált megközelítésmód jellemzi. Döntően arra gondolok, hogy jobbára az eseménytörténet központi jellege terheli