Szerzőknek

Az Újkor.hu szívesen közöl cikkeket, amennyiben illenek az oldal témájához és szellemiségéhez. Kérjük, amennyiben szeretne nálunk publikálni, írjon az info@ujkor.hu e-mail címre, vagy vegye fel a kapcsolatot a szerkesztőség valamelyik tagjával közvetlenül!

Felhívjuk minden jövőbeli szerzőnk figyelmét, hogy a közzétételre (többszörözés) a hatályos szerzői jogi törvény minden vonatkozásában érvényes. A szerzői jogokat általánosságban az 1999. évi LXXVI. törvény szabályozza. A törvény alapján védelemben részesül minden olyan egyéni, eredeti alkotás, amely egy vagy több szerző szellemi teljesítményeként jött létre. A szerzőt/szerzőket a mű létrejöttétől kezdve megilleti(k) a szerzői jogok – a személyhez fűződő és a vagyoni jogok összessége. Magyarországon a szerző(k) – pl. író, illusztrátor, fordító stb. – életében, valamint a szerző(k) halálától számított hetven éven át marad érvényben, ha a szerzői jog tulajdonosa másként nem rendelkezik.

A cikkek optimális mérete 4000-20000 karakter. Ennél hosszabb írásokat csak előzetes egyeztetés alapján közlünk.

A szöveghez kérünk egy 2–5 mondatos rövid ismertetőt, amely a cikk bevezetője lesz, és kérjük, hogy az írásokat a tartalomnak megfelelő, 2–4 tárgyszóval (címke) lássák el.

Kérjük, hogy a szöveg csak a legszükségesebb formázásokat tartalmazza.

Ha a téma megkívánja, a szöveg végére irodalomjegyzék elhelyezhető.

A képeket külön fájlban kérjük mellékelni. Amennyiben nem saját tulajdonú fotóról van szó, pontos forrásmegjelölést kérünk a képaláíráshoz.