Frank egyház – szlovén kereszténység. A 9. századi dunántúli település- és egyház-szervezet folytonosságának kérdése az elmúlt évtizedek hazai kutatásában.

A Kárpát-medence kora középkori történetére és belpolitikai viszonyaira vonatkozó források közül mind jellegében, mind tartalmában kiemelkedik A bajorok és karantánok megtérése (Conversio Bagoariorum et Carantanorum) című egyháztörténeti munka. Az emlékirat,