Ár/információ és az információ ára – konferenciafelhívás

Oszd meg másokkal is:

Beszámoló

A Szegedi Információtörténeti Műhely 2017. október 18.-án, szerdán rendezi hatodik műhelykonferenciáját. Az első alkalomra 2012-ben került sor, amikor az információépítészet tárgykörét helyezték középpontba, a 2013-as műhelykonferenciának az orvoslás információtörténete volt a választott tárgya. 2014-ben a centenáriumra való tekintettel az első világháború információtörténete, 2015-ben pedig a Fény Nemzetközi Éve alkalmából a Fény információtörténete lett a diskurzusok témája. 2016-ban a Szent Márton Évhez igazodva és a szervezők kollégájára, Koszta Lászlóra emlékezve alakították ki a tematikát. 2014 óta az előadások tanulmánykötet formájában is megjelentek a Gondolat Kiadó Információtörténelem c. sorozatának darabjaiként.

Idén az eddigi szervező partnerek, az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottság Infó-kommunikációs Szakbizottsága, SZTE Történelemtudományi Doktori Iskola, Magyar Történelmi Társulat Információtörténeti Szakosztálya mellé továbbiakat kérnek fel a vendéglátók, illetve a konferencián előadással részt venni kívánók jelentkezését várják. Mai cikkünkben 2017-es felhívásukat tesszük közzé.

The goods there (-) received, as well those sent you from hence as the rest discharged for (-) the prices, we dought [=doubt] not you have sufficiently experienced their values; / advice whereof we expected overland long ere this, and very much marvel we have not received any. / Your former [letter] being grounded only upon information and not your own experience. The want whereof has shortened our supply, the rather also that some of them are not here to be gotten and part of the rest so wasting as they cannot be preserved. Whereof in a fitter place we shall enlarge.

(From a letter of Thomas Kerridge, Thomas Rastell and Giles James from Surat to Thomas Barker, in Persia 1619.10.29. Original Correspondence No. 817. India Office Records, IOR E/3/7 fol. 52.)

Az ártörténet a történettudomány egyik nagy kedvvel művelt, és a kvantitatív történetírás minden hullámában megújulásra képes területe. Az (idősoros, összehasonlító, stb.) ár-adatok elsőrendű gazdaságtörténeti források, s mint ilyenek, a történeti rekonstrukció különlegesen értékes nyersanyagai.  

Konferenciánk azonban nem hagyományos ártörténeti kutatásokat ismertető előadásokat vár. Ezúttal az ártörténet ritkábban tárgyalt, elsőrendű információs aspektusaira kívánjuk a figyelmet fordítani, ahol az árak és az árazási gyakorlat mint információs tevékenység válik a vizsgálat tárgyává, és nem az árak forrás-természete. A középpontba egyrészt az árazási döntéseket előkészítő, az ár kialakításának folyamatát befolyásoló híreket, értesüléseket, megfontolásokat, s ennek révén az árba mintegy „belefagyó”, abban megtestesülő információs mozzanatokat állítjuk. Másfelől kiemelt témakörnek gondoljuk a már kialakított árak bekerülését az információáramlás rendszerébe: azaz az ár-információ közlését, megjelenítését, kontextusba helyezését, továbbítását, terjesztését, majd idővel önálló termék-ill. szolgáltatásosztállyá válását (amikor már az ár-információnak is saját ára lesz). Az ár-információ társas életét, alakváltozatait, árakra vonatkozó percepció-és reflexió-típusokat.   

És fordítva. Az elmúlt évtizedben mind népszerűbb információtörténeti kutatásoknak az információ-jelenség számos vonatkozását sikerült kibontani, de nagyon ritkán bukkanunk olyan eredményre, amely ne mellékesen foglalkozna az információ gazdaságtanával és értékével: az információ-és tudástermékekkel és szolgáltatásokkal, az információhordozókkal mint artefaktumokkal, valamint a munkamegosztásból kiemelt információs specialistákkal, mint információs költség-forrásokkal. Mindegyiknek ára van, és az ár sok mindent fejezhet ki az információs szektornak a munkamegosztásban elfoglalt aktuális helyével és funkciójával kapcsolatban.

A konferencián elhangzó előadásoktól azt várjuk, hogy különböző korok, kultúrák és élethelyzetek árral és információval kapcsolatos vonatkozásainak feltárásával olyan sokaságot jelenítenek meg olyan felbontásban, hogy tértől és időtől független sajátosságok, jellegzetességek, mintázatok, összefüggések kirajzolódására nyílik esély.  

Műhelykonferenciát tervezünk: néhány kiemelt előadás mellett elsősorban rövidebb (15 perces), problémafelvető, feltáró, hipotézis-generáló hozzászólásokkal, amelyeket szakmai beszélgetés követ. A felkészülést, az előzetes tájékozódást és a fogalomhasználat konvergenciáját a megjelenő témák tömör, max. 1-2 oldalas összefoglalóiból szerkesztett füzet segíti majd.

A program színvonalának biztosítása és minél több potenciális érdeklődő elérése érdekében kérjük, hogy akihez ez a felhívás eljut, minél több elektronikus postafiókba, levelezőlistára továbbítsa. A második felhívás már tartalmazni fogja a felkért előadókat és az addig beérkező javaslatokat, témacímeket. Az előadás-címeket és tartalmi, ill. szervezési kérdésekkel kapcsolatos észrevételeket, a tömören megjelenített tematikát árnyaló és pontosító javaslatokat folyamatosan várják a konferencia szervezői:

Z. Karvalics László (SZTE BTK) zkl[@]hung.u-szeged.hu

Hunyadi Zsolt (SZTE BTK) hunyadiz[@]gmail.com

Az eseményt 2017. október 19-én, Szegeden rendezzük meg 10 és 18 óra között az Agora Informatoriumában. Részvételi díj nincs. Támogatók, szponzorok bevonása esetén sorrendben az utazáshoz, a konferencia-kiadványhoz, a szálláshoz illetve a nap folyamán ebéd, uzsonna biztosításához ill. az előadók honoráriumához juthatunk közelebb. A konferenciakötet megjelentetése azonban nem feltételes, annak forrása biztosított. 

Ütemezés, határidők:

május 20.                    Jelentkezés elküldése (előadás címe, név, munkahely, e-mail-cím)

június 20.                    Második felhívás megjelenése

július  20.                    A jelentkezések második köre

szeptember 1.             Harmadik felhívás ideiglenes programmal

szeptember 15.           1 oldalas Előadás-összefoglalók elküldése

október 1.                   Végleges program, konferenciafüzet megjelenése

A szervezők: Z. Karvalics László – Hunyadi Zsolt

 

Ezt olvastad?

A második világháborút követő években teljes társadalmi és politikai irányváltás következett be Magyarországon. Ezen átalakulás az élet minden területét érintette,
Támogasson minket