Üdvözült-e István király? A középkori kereszténység és az államalapítás kora a 17. századi református egyházi irodalomban

A protestantizmus lényegében a reformáció kezdetétől fogva szembekerült a történeti folyamatosság, a középkori örökséghez való viszonyulás problémájával. Egyfelől ugyanis a tanítás igazságát a közvetlenül Krisztusig visszavezető hagyományok bizonyíthatták, ugyanakkor azonban