Kárpát-medencei Történész Műhelyek Konferenciája

Térkép nem érhető el

Időpont
2018 márc 21. - 2018 márc 23.
Egész napos

Helyszín
Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar, Piliscsaba


A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karán öntevékeny körként működő Kubinyi András Történész Műhely 2018. március 21. és 23. között műhelykonferenciát rendez Kárpát-medencei Történész Műhelyek Konferenciája címmel az egyetem piliscsabai Campusán.

Konferenciánk célja előmozdítani az egyes magyarországi és határon túli öntevékeny egyetemi körök történészhallgatóinak és fiatal történészeinek párbeszédét, egyúttal lehetőséget nyújtani ahhoz, hogy a tudományos életben résztvevő hallgatói műhelyek tagjai megismerkedjenek egymás kutatásaival. A 35 résztvevő előadó többféle magyarországi és határon túli egyetemen működő történész műhelyből vagy szakkollégiumból érkező mesterszakos egyetemi hallgató, mesterszakon végzett fiatal történész vagy doktorandusz.

A konferencia Facebook-eseménye: https://www.facebook.com/events/585347175150459/

 A program az alábbiakban olvasható:

1. nap

2018. március 21. szerda
 

Regisztráció: 12:00–13:45 (Ambrosianum 220)

Megnyitó:14:00–14:15 (Ambrosianum 220)

Párhuzamos délelőtti szekciók
 

14:30–15:45– I. szekció: Középkori és kora újkori magyar történelem (Ambrosianum 213/b)

 

Horváth Terézia (Kubinyi András Történész Műhely): A Beneéthy- és Nyási-formuláskönyvek tartalmi összehasonlítása (14:30–14:45)

Véber Zoltán (Hatvani István Szakkollégium): Visszatérés vagy folytatás? – Hunyadi János törökellenes politikája a rigómezei csatavesztést követően (14:45–15:00)

Kanász Viktor (PTE BTK IDI – Kubinyi András Történész Műhely): Protestánsok és katolikusok a 16. századi Kanizsán (15:00–15:15)

B. Székely Dorottya (Történeti Kollégium, ELTE BTK): Szelepcsényi György esztergomi érsek művészetpártolása a források tükrében (15:15–15:30)

Kérdések, vita (15:30–15:45)

 

14:30–15:45– II. szekció:Kora újkori és újkori történelem (16–19. század) (Ambrosianum 220)

 

Bódai Dalma (ELTE BTK TDI – ISHA Budapest): Automaták és mechanikus játékok a kora újkorban (14:30–14:45)

Vida Bence (ELTE BTK TDI – I. Tóth Zoltán Kör; ISHA Budapest): Tér-észlelések Bethlen Miklós kancellár kapcsolati hálójában (14:45–15:00)

Schvéd Brigitta Kinga (Kubinyi András Történész Műhely): A svéd–holland diplomáciai kapcsolatok kulturális vonatkozásai a 17. században (15:00–15:15)

Balogh Ádám (I. Tóth Zoltán Kör): Az Osztrák-Magyar Monarchia és Brazília nemzetközi kapcsolódási pontjai, 1867–1917 (15:15–15:30)

Kérdések, vita (15:30–15:45)

Rövid szünet (15:45–16:00)

Párhuzamos délutáni szekciók
 

16:00–17:15 – III. szekció:Középkori magyar történelem (Ambrosianum 213/b)

 

Szakács János (Hatvani István Szakkollégium): Egy család szolgálatában – Perkediek, mint királyi emberek (16:00–16:15)

Kőrösi Réka (Kubinyi András Történész Műhely) – Középkorkutatás a végrendeletek tükrében? (16:15–16:30)

Kozák-Kígyóssy Szabolcs László (ELTE BTK TDI – Károli Történész Műhely): A dél-erdélyi városok fegyveripara a későközépkorban (16:30–16:45)

Porubszky Ádám (Kubinyi András Történész Műhely): A Cilleiek a magyar és a szlovén történetírásban (16:45–17:00)

Kérdések, vita (17:00–17:15)

 

16:00–17:15 – IV. szekció: Kora újkori és újkori történelem (16–19. század) Ambrosianum 220

 

Molnár Zoltán (Hatvani István Szakkollégium): A Magyar Kamarai Levéltár 16–17. századi regisztratúrája a korszak gazdaságtörténetének kutatásában (16:00–16:15)

Pokornyi Gábor (Selye János Egyetem Történelemműhely): Komárom szabad királyi várossá válásának körülményei (16:15–16:30)

Tóth Marcell László (SZE RGDI – Magyar Közgazdasági Társaság Győri Ifjúsági Szervezete): A komáromi bankó története(16:30–16:45)

Gulyás Adrienn (Károli Történész Műhely): Nők fegyverben (16:45–17:00)

Kérdések, vita (17:00–17:15)

 

2. nap

2018. március 22. csütörtök

Délelőtti önálló szekció
 

10:15–11:30 – V. szekció:Kora újkori és újkori történelem (16–19. század) (Ambrosianum 220)

 

György Árpád Botond (Történelem Szakkollégium, BBTE TFK): Marosvásárhely, a székely szabad királyi város (10:15–10:30)

Izsán Csaba (BBTE TFK „Történelem, civilizáció, kultúra” Doktori Iskola – Középkor szakkör, BBTE TFK): A céhek szerepe a kora újkori erdélyi szász városok fegyvergyártásában és védelmében (10:30–10:45)

L. Kajtár Gyöngyvér(BBTE TFK „Történelem, civilizáció, kultúra” Doktori Iskola): A kolozsvári ispotályok szervezeti változásai a 17–18. században (1650–1750) (10:45–11:00)

Berczeli-Nemcsényi Alex (Quadrivium Műhely, SZTE Eötvös Loránd Kollégium): Joseph Weydemeyer, Marx „nagykövete” az Egyesült Államokban? (11:00–11:15)

Kérdések, vita (11:15–11:30)

11:30–12:30 – Hosszú szünet

12:30–13:30 – Fakultatív Campus-túra

 

Délutáni önálló szekció
 

13:30–15:00 – VI. szekció: 20. századi egyháztörténelem (Ambrosianum 220)

 

Dallman Kristóf (Kubinyi András Történész Műhely): Adalékok az 1912–1948 között működő pécsi Pius Kollégium történetéhez (13:30–13:45)

Lengyel Nóra (ELTE BTK TDI – ISHA Budapest):Nőképek a Horthy-kor katolikus sajtójában (13:45–14:00)

Varga Mátyás (Kubinyi András Történész Műhely): Shvoy püspök kiátkozta a Nép Papját – Shvoy Lajos székesfehérvári püspök összecsapása az alakuló „néphatalommal” (1947–1948) (14:00–14:15)

Halász Tibor (Eötvös József Collegium Történész Műhely): Regina Mundi – egy szerzetesközösség élete az illegalitásban (14:15–14:30)

Hiába Krisztina (ELTE Márton Áron Szakkollégium): A Sárosoroszi Római Katolikus Egyházközösség hitélete a szovjet időszakban (1944–1991) (14:30–14:45)

Kérdések, vita (14:45–15:00)

15:00–15:30 – Rövid szünet

Délutáni párhuzamos szekciók
 

15:30–17:00 – VII.szekció: Jelenkori történelem a 19–20. századfordulójától (Ambrosianum 213/a)

 

Szilágyi Adrien Rebeka (Kulturális turizmus Szakkollégium, BBTE TFK; Kolozsvári Magyar Történészhallgatók Egyesülete): Nagyenyedtől az Albert-tóig. Hogyan került Sass Flóra Afrika dzsungeleibe?(15:30–15:45)

Nagy Dávid (Károli Történész Műhely): Nemzet és állam Jászi Oszkár gondolatrendszerében(15:45–16:00)

Mokánszki János (Hatvani István Szakkollégium):Az első világháború és az 1918. évi spanyolnátha-járvány okozta problémák Debrecenben (16:00–16:15)

Bán Gergely Károly (Hatvani István Szakkollégium): Adalékok a két világháború közötti Magyarország városhierarchia-vizsgálatához (16:15–16:30)

Dobos Sándor (DE BTK TNDI – Lehoczky Tivadar Társadalomtudományi Kutatóközpont, Beregszász): A mai Kárpátalja területét érintő XX. századi hatalomváltások hatásai a régió közigazgatási beosztására és községneveire (16:30–16:45)

Kérdések, vita (16:45–17:00)

 

15:30–17:00 – VIII. szekció: Jelenkori történelem 1945 után (Ambrosianum 220)

Erdős András Patrik (Eötvös József Collegium Történész Műhely): A demokrácia védelmében – A „Holnap” ellenzéki újság története (15:30–15:45)

Makra Mónika (Károli Történész Műhely): GULÁG vagy GUPVI? Taksonyiak Málenkij roboton (15:45–16:00)

Sárhegyi Tamás Felicián (PPKE BTK TDI – ISHA Budapest): 1956 Kanadában: A forradalom identifikáló szerepe a kanadai magyar diaszpórában (16:00–16:15)

Csík Ádám Lajos (SZTE Móra Ferenc Szakkollégium): A Magyar Néphadsereg páncélos csapatainak részvétele az 1968-as Csehszlovákia elleni intervencióban: a „Zala Gyakorlat” (16:15–16:30)

Császár István (II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Beregszász): A kárpátaljai magyarság presszionálásának változásai a szovjet államhatalom idején (16:30–16:45)

Kérdések, vita (16:45–17:00)

 

3. nap

2018. március 23. péntek

10:00–10:30 – A konferencia zárása (Ambrosianum 220)

Délután: Esztergomi program

Ezt olvastad?

A száz éve született Brusznyai Árpádra emlékezett a Nemzeti Örökség Intézete (NÖRI) és a Nemzeti Emlékezet Bizottsága (NEB) az '56-os mártírnak az