VII. Fraknói Nyári Akadémia

Térkép nem érhető el

Időpont
2021 aug 06. - 2021 aug 08.
Egész napos

Helyszín
Domus Peregrini Apartmanok


A MTA-PPKE Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport (ELKH) a BTK Moravcsik Gyula Intézet (ELKH) és a Győri Egyházmegyei Levéltár egyháztörténeti konferenciát szervez Győrben, 2021. augusztus 6–8. között.

Helyszín: Domus Peregrini Apartmanok – Győr, Káptalandomb 8–10.

A meghívó letölthető.

PROGRAM:

Augusztus 6. (péntek)

10.00–12.00 Megérkezés, regisztráció

12.00–13.00 Ebéd

13.00–13.10 Köszöntő – S.E.R. VERES ANDRÁS megyéspüspök, az MKPK elnöke, a PPKE nagykancellárja

13.10–13.20 Megnyitó – Rev. GÁRDONYI MÁTÉ; TUSOR PÉTER

ELŐADÁSOK A GYŐRI EGYHÁZMEGYE TÖRTÉNETÉBŐL (15–18. SZ.)

I. Szekció. Moderátor: VARGA SZABOLCS (tud. munkatárs, ELKH, BTK Történettudományi Intézet)

13.20–13.40 SZOVÁK KORNÉL (tud. tanácsadó, intézetigazgató, ELKH, BTK Moravcsik Gyula Intézet; egy. docens, PPKE BTK): Győri egyházmegyei vonatkozású kérvények a Vatikáni Levéltárban

13.40–14.00 FEDELES TAMÁS (tud. főmunkatárs, Fraknói Kutatócsoport; egy. tanár, PTE BTK):
A győri egyházmegye és az Apostoli Kamara

14.00–14.20 NEMES GÁBOR (tud. munkatárs, Fraknói Kutatócsoport; főlevéltáros, Győri Egyházmegyei Levéltár): A győri székeskáptalan középkori számadáskönyve

14.20–14.40 Szünet

II. Szekció. Moderátor: Mons. TÓTH TAMÁS (a MKPK titkára)

14.40–15.00 KÁDÁR ZSÓFIA (tud. munkatárs, ELTE BTK): A győri káptalani kö-vetek és az alsótáblai egyháziak a 16-17. században

15.00–15.20 OLÁH RÓBERT (tud. segédmunkatárs, Fraknói Kutatócsoport; levéltá-ros, Győri Egyházmegyei Levéltár): Zichy Ferenc győri püspök római ágensei – kutatási beszámoló

15.20–15.40 SZULY RITA (tud. kutató, Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala): Normaszegések és kihágások a vasvári főesperesség 18. századi alsópapsága körében

15.40–16.00 Szünet

III. Szekció. Moderátor: KANÁSZ VIKTOR (tud. segédmunkatárs, Fraknói Kutatócsoport)

16.00–16.45 FAZEKAS ISTVÁN (et al.): Győr jezsuita diáksága a kora újkorban. Projektismertető és könyvbemutató

FAZEKAS ISTVÁN – KÁDÁR ZSÓFIA – KÖKÉNYESI ZSOLT: A győri jezsuita gimnázium diáksága. Anyakönyvi adattár (1630–1773). I–II. Budapest, Jézus Társasága Magyaror-szági Rendtartományának Levéltára, 2020. (Katolikus iskoláztatás a kora újkori Ma-gyarországon 1.)

16.45–17.00 TUSOR PÉTER (a Fraknói Kutatócsoport vezetője; tud. tanácsadó, ELKH, BTK Moravcsik Gyula Intézet; egy. docens, PPKE BTK): A jezsuita gimnáziumi matrikulák és a kora újkor kutatás új perspektívái (Korreferátum)

17.00–18.30 Kerekasztalbeszélgetés az egyházmegyetörténetírásról

  • Rev. GÁRDONYI MÁTÉ (tszv. egy. tanár, PPKE HTK)
  • GŐZSY ZOLTÁN (tszv. egy. docens, PTE BTK)
  • RÉTFALVI BALÁZS (tud. segédmunkatárs, Fraknói Kutatócsoport; gyűjteményvezető, Szombathelyi Egyházmegyei Levéltár)
  • Mons. TÓTH TAMÁS (a MKPK titkára)

18.30 – vacsora

Augusztus 7. (szombat)

ELŐADÁSOK A GYŐRI EGYHÁZMEGYE ÉS  A BENCÉS REND TÖRTÉNETÉBŐL (17–20. SZ.)

I. Szekció. Moderátor: GŐZSY ZOLTÁN (tszv. egy. docens, PTE BTK)

9.30–9.50 HORVÁTH JÓZSEF (ig.-helyettes, Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közössé-gi Tér): Egyházi műveltség a 17-18. századi Győrben

9.50–10.10 DÉNESI TAMÁS (igazgató, Pannonhalmi Főapátsági Levéltár): A győri Apátúrház története a 17-18. században

10.10–10.30 FORGÓ ANDRÁS (egy. docens, PTE BTK): A bencés rend és a fel-világosodás

10.30–10.50 Rev. LUKÁCSI ZOLTÁN (tszv. főiskolai tanár, Brenner János Hittu-dományi Főiskola): Negyedes Pál prédikációi

10.50–11.10 Szünet

II. Szekció. Moderátor: Rev. GÁRDONYI MÁTÉ (tszv. egy. tanár, PPKE HTK)

11.10–11.30 NÉMETH ILDIKÓ (múzeumpedagógus, Soproni Múzeum): Katolikus diákjóléti intézmények Sopronban a 19. században és a 20. század első felében

11.30–11.50 SZOKOLAY DOMOKOS (tud. kutató, Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala): Alázattal és állhatatossággal. Négy papi sors Sopron „könnyes-véres” éveiből

11.50–12.10 PETES RÓBERT (egyháztörténész, Győr): A győri püspökség és az 1956-os for-radalom utáni megtorlás

12.10–12.30 TÓTH KRISZTINA (tud. munkatárs, Fraknói Kutatócsoport): II. János Pál pápa 1996. évi látogatása

12.30 – ebéd

14:00-tól: Tanulmányút Pannonhalmára Főapátsági Gyűjtemények megtekintése

III. Szekció. A VII. Fraknói Nyári Akadémia záróelőadása:

S.E.R. VÁRSZEGI ASZTRIK: Legányi Norbert főapát (1958–1969)

Augusztus 8. (vasárnap)

10.00– Szentmise a székesegyházban

11.00– Egyházmegyei Levéltár, Könyvtár és Látogatóközpont felkeresése

További információ itt.

A nyári akadémián való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött. A regisztrációs díj: 5000 Ft. A részvételhez védettségi igazolvány szükséges. Szállást, étkezést az Akadémia biztosítja.

Regisztrációs cím

Jelentkezési határidő: 2021. június 18.

Alapító kurátorok: Rev. GÁRDONYI MÁTÉ és TUSOR PÉTER

Az Akadémia igazgatója: KANÁSZ VIKTOR Társigazgató (pro hac vice): NEMES GÁBOR

A szervezésben közreműködik: Kubinyi András Történész Műhely (PPKE BTK)

Az eseményen kép és hangfelvétel készül.

Ezt olvastad?

A Felvidék 1918/19-es csehszlovák megszállásával már sokat foglalkozott a magyar történeti szakirodalom, ezen munkák középpontjában azonban az eseménytörténet áll. Simon