Tudományos ülésszak OSZK 215, Arany 200

Térkép nem érhető el

Időpont
2017 nov 23. - 2017 nov 24.
Egész napos

Helyszín
Országos Széchényi Könyvtár


Az Országos Széchényi Könyvtár 2017. november 23-án és 24-én rendezi meg hagyományos tudományos konferenciáját, az Arany János-bicentenáriumhoz és a könyvtár alapításának 215. évfordulójához kapcsolódva.

A tudományos ülésszak felkért plenáris előadói: Dávidházi Péter, Szörényi László és Praznovszky Mihály irodalomtörténészek, valamint Miskolczy Ambrus történész.
Előadásaik mellett a könyvtár kutatói és szakemberei mutatják be kutatási eredményeiket.

November 23-án, csütörtökön Arany János életművéről, kortársaihoz fűződő kapcsolatáról, kultuszáról, a színházi, zenei és képzőművészeti életben is érzékelhető hatásáról hallhat a közönség, november 24-én, pénteken délelőtt a könyvtáralapító gróf Széchényi Ferenc kortársaihoz való viszonya, mecénási működése és gyűjteményei különböző szempontú vizsgálatai kerülnek az előadások középpontjába.

A konferencia programja

November 23. 9.00 – 9.10: Boka László tudományos igazgató köszöntője

I. szekció (elnök: Boka László)

9.10–9.40 plenáris előadás:
Szörényi László: Lovageposz vagy verses regény? – A Toldi szerelme, újraolvasva

9.40–10.00: Szűts-Novák Rita: „Reszkess tehát egy levelezői szörnyetegtől…”. Arany János és Tompa Mihály 1847 és 1868 közötti levelezésének irodalomtörténeti jelentősége

10.00–10.20: Kis Domokos Dániel: Arany János
„bizodalmas köre” és hatása a történettudományra: Szilágyi Sándor, Salamon Ferenc és Szabó Károly

10.20–10.40: Praznovszky Mihály: Madách aranya

11.00–11.20: Rózsafalvi Zsuzsanna: Arany és az Arany-album

11.20–11.40: Sirató Ildikó: Arany és kora tragédia/ tragikumelméleteiről

11.40–12.00: Rajnai Edit: „S lábához esve, mond: »Kegyelmes herceg«”. A 19. századi színpadi szövegmondásról

II. szekció (elnök: Rózsafalvi Zsuzsanna)

13.30–14.00 plenáris előadás : Dávidházi Péter: „Élet? halál?” Arany János és a válság költészete

14.00–14.20: Mikusi Balázs: „Letészem a lantot.” Mosonyi Mihály első Arany-megzenésítése (1863)

14.20–14.40: Boka László: Kosztolányi és Babits Arany-képéről – száz év távlatában

14.40–15.00: Visy Beatrix: Arany János a kortárs magyar lírában

15.20–15.40: Deák László: Magyar verselés Arany János szerint és ma

15.40–16.00: Vasné Tóth Kornélia: Nemzeti panteon – a nagy triász (Arany, Petőfi, Tompa) ex libriseken

16.00–16.20: Tóth Zsuzsanna: Helyzetjelentés…

 

November 24.

9.00–9.10: Dede Franciska tudományos titkár köszöntője

III. szekció (elnök: Deák Eszter)

9.10–9.40 plenáris előadás : Miskolczy Ambrus: Széchényi Ferenc és kortársai

9.40–10.00: Deák Eszter: Széchényi Ferenc mint kulturális mecénás – levelezése tükrében

10.00–10.20: Matolay Katalin: Széchényi Ferenc könyvgyűjteményének rekonstrukciója a nemzeti könyvtárban

10.20–10.40: hozzászólások, kávészünet

10.40–11.00: Érdi Marianne: Széchényi Ferenc könyvtárát
jellemző kötéstípusok

11.00–11.20: Danku György: Gróf Széchényi Ferenc térképgyűjteménye a számok tükrében

11.20–11.40: Kelemen Éva: „… muzsikai daraboknak Szerzőji…”
Zene a Széchényi családban

11.40–11.50: hozzászólások

11.50–12.00: Boka László tudományos igazgató zárszava

Facebook-esemény: Tudományos ülésszak OSZK 215, Arany 200

Helyszín: Országos Széchényi Könyvtár (Szent György tér 4-5-6., Budapest, 1014)

Forrás: OSZK

Ezt olvastad?

Pósán László egyetemi docens, a Debreceni Egyetem oktatója évtizedek óta kutatja Németország, a skandináv régió és a Német Lovagrend középkori