A Stauffenberg-féle összeesküvés „magyar” résztvevője

Kevesen tudják, hogy a Stauffenberg-féle Hitler elleni összeesküvés és merénylet egyik résztvevője és mártírja, Nikolaus Graf von Üxküll-Gylenband, azaz gróf Üxküll-Gyllenband Miklós magyarországi, közelebbről kőszegi születésű volt.

Újságunk indulásától kezdve arra törekszünk, hogy más történelemmel foglalkozó médiumokkal együttműködjünk. A kéthavonta megjelenő Honismeret folyóirat hasonlóan az Újkor.hu-hoz a színvonalas tudományos ismeretterjesztést tűzte zászlajára. Kiadója, a Honismereti Szövetség tömöríti a helytörténettel, a történeti és néphagyományokkal, a néprajzzal, az irodalom és a művészet helyi értékeivel, a természeti és szellemi környezet védelmével, a helyi kultúra őrzésével, a népnyelv ápolásával, az emlékhelyek gondozásával foglalkozó egyesületeket, szakköröket, munkatársakat a közös értékvédelem és a nagyobb hatékonyság érdekében. Merényi-Metzger Gábor most közlésre kerülő írása a Honismeret folyóirat 2015. évi 4. számában jelent meg. A tartalomjegyzék a címlapra kattintva tekinthető meg.

Gróf Üxküll Miklós – a kőszegi evangélikus egyházközség keresztelési matrikulájának bejegyzése szerint – 1877. „Február 14-kén” született a „Tyukutza”-ban (a mai Zrínyi utcában) és február 18-án részesült a keresztség szentségében Michaelis lelkész által. Édesapja gróf Alfred Richard von Üxküll-Gyllenband (1838–1877) a városban állomásozó cs. és kir. 7-es számú Braunschweig herceg nevét viselő dragonyos ezred alezredese, édesanyja pedig a szintén német grófi családból származó Valerie von Hohenthal (1841–1878) volt. A szülők azonban nem sokáig élvezhették negyedik gyermekük világra jöttét, mivel Üxküll alezredes – szintén a kőszegi evangélikus anyakönyv adatai szerint – agyvelőgyulladás következtében, 39 éves korában már ez év július 3-án, felesége pedig tüdőlobban, élete 38. évében, 1878. március 17-én elhunyt. Mindkettőjüket a városi temetőben helyezték örök nyugalomra, de sírkövük sajnálatos módon ma már nem található meg.


Gróf Üxküll-Gyllenband Miklós

A gyermek Üxküll-Gyllenband Miklós tehát egy éves korára teljesen árván maradt és németországi rokonaihoz került. A gimnáziumot Stuttgartban végezte. 1895-ben, az érettségi megszerzése után, a családi hagyományokat követve a katonatiszti pályát választotta élethivatásául. Megjegyzendő azonban, hogy nem a német, hanem az Osztrák-Magyar Monarchia hadseregébe lépett be, ahol – a cs. és kir. 2. számú galíciai ulánusezredben – 1898. szeptember 1-től hadnagy, 1902. május 1-től főhadnagy, majd, mint százados szolgált. Ezen katonai évek alatt Bécsben, 1908. november 28-án oltár elé vezette Ida von Pfaffenhofen-Chledowsky bárónőt (1887–1952), akitől három gyermeke: Alexander (1909–1999), Elisabeth (1911–1980) és Olga (1920) született.

Gróf Üxküll Miklós százados – majd őrnagy és végül alezredes – végigharcolta az I. világháborút és 1918-ban, mint cs. és kir. alezredes vonult nyugállományba, majd nem sokkal később áttelepült Németországba, ahol, mint üzletember helyezkedett el.


Claus Schenk Graf von Stauffenberg

A II. világháború kitörése után, 1941-ben a gróf reaktiváltatta magát és a Wehrmacht kötelékében harcolt a keleti fronton, többek között Sztálingrádnál. 1944. február 29-én, mint ezredes ismét nyugállományba vonult. Közben, 1943 végén csatlakozott az unokaöccse (Karoline nővérének a fia) és egyben keresztfia, Claus Schenk von Stauffenberg (1907–1944) nevével fémjelezett és Adolf Hitler hatalmának megdöntésére irányuló összeesküvéshez, majd részt vett a Führer elleni 1944. július 20-án végrehajtott sikertelen merényletben. A szervezkedés azonban elbukott és Üxküll-Gyllenband grófot a Gestapo 1944. július 23-án, a családi birtokon, Lautlingenben letartóztatta. A kihallgatása során a koncentrációs táborokkal szembeni ellenszenvével magyarázta az ellenálláshoz való csatlakozását. A nyugalmazott ezredes halálos ítéletét 1944. szeptember 13-án hirdették ki, majd másnap, szeptember 14-én három társával (Michael von Matuschka gróffal, Hermann Wehrle római katolikus káplánnal és gróf Heinrich zu Dohna-Schlobitten vezérőrnaggyal) együtt a Berlin melletti hírhedt Plötzensee-i börtön udvarán felakasztották.


Gróf Üxküll Miklós emléktáblája Lautlingenben

A Berlini Tartományi Levéltárban (Landesarchiv Berlin) található halotti anyakönyvi kivonata szerint „Nikolaus Graf Üxküll” nyugalmazott ezredes, aki „Güns”-ben, 1877. február 14-én született 1944. szeptember 14-én 16 óra 40 perckor a Charlottenburg, Köningsdamm 7. szám alatt (azaz a Plötzensee-i börtönben), „erhängen”, azaz akasztás következtében hunyt el.

Merényi-Metzger Gábor

Ezt olvastad?

Vonyó József történész, nyugalmazott egyetemi oktató, az MTA doktora. Fő kutatási területei a 20. századi magyar politika- és társadalomtörténet, illetve
Támogasson minket