Bihar vármegye, ahogy eddig még nem láttuk

Török Péter Bihar-kutató és a Budapest Főváros Levéltára munkatársa tartott előadást az érdeklődők számára a Debreceni Egyetemen, 2016. február 29-én. Előadásának címe Új- Nézőpont a Bihar-kutatásban – egy regionális honlap és online folyóirat története és lehetőségei volt.

Török előadásában elmondta, hogy egyetemi tanulmányai során kezdett el orientálódni a téma felé, ehhez nem utolsó sorban hozzájárult lokálpatriotizmusa, hiszen Berettyóújfaluban született. Az Új- Nézőpont online folyóirat elődjeként a biharkutatas.hu, mint online publikációs felület, adott helyet a Bihar kapcsán 2012-ben elinduló összefoglaló munkák nyilvánosságra hozatalában. Török Péter több szakmabeli munkatársával összefogva igyekezett összegyűjteni a Biharra vonatkozó forrásokat. Naiv célként hivatkozott arra, hogy  összegyűjtse a Bihar-megyére vonatkozó összes forrást. Az oldal elsődleges célja, hogy ne csak a tudományos munkákat közölje, hanem az ismeretterjesztőeket is.

Bihar megye címere
Kép forrása: MNL

Miért az online felületre esett a választás? Török Péter szerint napjainkban a virtuális adatgyűjtés elengedhetetlen egy-egy kutatás vonatkozásában. Bihar – de ugyanakkor bármelyik kutatási téma – kapcsán egyre inkább relevánssá válnak a határon túlról beszerezhető források. A fentebb említett honlapon három nyelven olvashatóak az információk, ezzel is minél szélesebb réteg számára kívánják elérhetővé tenni online adatbázisukat. Jelenleg a Miskolczy-család iratainak feldolgozása van folyamatban, melyet mint saját adatbázist fejlesztettek ki. Nem titkolt cél ennek továbbfejlesztése. Az adatbázisokon túl különféle könyvészeti adatok is a kutatók rendelkezésére állnak. Az oldal kiteljesedését jelenti majd a bihari települések tételes bontása, amelyet a szerkesztőség szintén célul tűzött ki maga elé.  A www.biharkutatas.hu mint szakspecifikus oldal közli a kutatással járó eredményeket, az Új- Nézőpont viszont bizonyos szinten szélesebb kitekintésre ad lehetőséget, nevezetesen Bihar megyétől elrugaszkodva, a kutatás tárgyává téve akár a Hajdúságot, akár a Partium területét és tovább.  

Kép forrása: Magyarország régi térképeken

Az Új- Nézőpont negyedévente megjelenő online folyóirat, jelenleg a III. évfolyam már elérhető az érdeklődők számára. A kiadvány a Hajdú-Bihar megyei és Debreceni Honismereti Egyesület online folyóirata. Amellett, hogy az örökség felkutatására, ápolására nagy hangsúlyt fektetnek, a honismereti kutatások nagyban hozzájárulnak és segítik a helytörténeti kutatások előrehaladását, továbbá ismeretterjesztő, tájékoztató jelleggel is bírnak. Az online folyóirat lehetőséget ad a tudományos írások nyilvánosságra hozatalára, ezzel egy széles szakmai réteget mozgatva meg akár határon túlról is.

„Egy online felület szinte mindent elbír” – nyilatkozott Török Péter. A Bihar-kutatás kapcsán nincsenek időkorlátok, ezt bizonyítja az is, hogy egészen a 17. századtól a 20. századig vizsgálata tárgyává tette a megye történelmét.

A Bihar-kutatás Török Péter és a szerkesztőség többi tagja számára egy önkéntesen vállalt munka, viszont a Budapesti Fővárosi Levéltár munkatársaként sok ponton összeegyeztethető a két tevékenység. A jövőbeni célokat tekintve elsődleges helyet kap az adatbázis további bővítése, azok képi anyaggal történő kiegészítése. Továbbá konferenciák szervezését is napirendre tűzték, nevezetesen a kétévente megszervezendő Bihar-kutatással kapcsolatos konferenciát. Előadása végén Török Péter hangsúlyozta, hogy a hallgatók is bekapcsolódhatnak a kutatási tevékenységbe, mindenkit szívesen fogadnak.

Ezt olvastad?

2024. április 8-án és 10-én került megrendezésre Szegeden – a Báthory István Középiskolai Történelmi Tanulmányi Verseny kísérőrendezvényeként — a „Tavaszi
Támogasson minket