„Debrecen földben nyugvó katonai öröksége” beszámoló a MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltárának rendezvényéről

Az MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltára 2015. január 20-án az MH 5. Bocskai Lövészdandárral együtt tartott rendezvényt Debrecenben, a Kossuth Laktanyában „Debrecen földben nyugvó katonai öröksége” címmel. Mint az elnevezés is utal rá, Debrecen katonai temetőiről és síremlékeiről szólt a megemlékezés. A rendezvény időpontja sem véletlen: az egyetemes kultúra részének tekinthető, a háborúkban hősi halált halt katonák emlékét őrző kegyeleti helyekre emlékeztek a közelgő Magyar Kultúra Napján.

A rendezvény első helyszíne a Honvédtemető utcai Hősök Temetője volt, ahol a Kratochvill Károly honvéd középiskolás diákok 100 mécsest gyújtottak a Hősök Pantheonjában. 100 évvel ezelőtt, 1915. január 20-án nyitották meg ugyanis újra Debrecen legnagyobb katonai temetőjét, a Honvédtemetőt. A temetőt először 1812-ben használták járványtemetőnek, majd az 1848. augusztus 2-án lezajlott debreceni csata során elhunyt 112 magyar honvéd és 634 orosz katona lelte itt végső nyughelyét. A Hősök Temetője nevet csak 1915-től viselte, amikor az I. világháború során 1915. január 20-án újra megnyitották, hogy a meghalt helyi honvéd áldozatokat eltemessék. A II. világháború idején újra megnyitották, így elmondhatjuk, hogy három kor hőseinek nyughelye a temető.

A mécsesgyújtás után az MH 5. Bocskai Lövészdandár helyőrségében folytatódott a megemlékezés. Először Szendiné dr. Orvos Erzsébet köszöntötte a szép számmal megjelent érdeklődőket. Beszédében elmondta, hogy különleges alkalom a mai, hiszen a levéltár első alkalommal tartja meg rendezvényét egy katonai alakulat helyőrségében úgy, hogy annak szervezését is közösen végezték. Ilyen szoros együttműködés országos viszonylatban is ritka. A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár ugyan 2012. óta állami fenntartásban működik a Magyar Nemzeti Levéltár tagintézményeként, tevékenysége azonban elválaszthatatlan a megyétől és a várostól. Éppen ezért törekszik együttműködni nemcsak a helyi közgyűjteményekkel, de más intézményekkel is, mint például ez alkalomból a Bocskai Lövészdandárral.

A levéltár nagy hangsúlyt fektet a közművelődési tevékenységre, ennek elismeréseképpen 2014-ben elnyerték „Az Év Levéltára” címet, melyet a Magyar Levéltárosok Egyesülete alapított, és egy szakmai zsűri ítélt oda. A díjjal lehetőséget kapott többek között olyan rendezvények finanszírozására, mint például a január 20-ai, ahol mód volt a szakmai program mellett röviden a levéltárat is bemutatni. Nem titkolt céljuk ugyanis megismertetni az intézményt a nagyközönséggel, hiszen az emberek általában nem ismerik a levéltár munkáját. Ezért vetítették le a „Közös múltunk, közös jövőnk” című kisfilmet, melyet tavaly év végén készítettek, s amelyben a levéltár mindennapjait mutatták be: kutatótermeiket, munkatársaikat és technikai felszereltségüket. Ízelítőt adtak természetesen a legfontosabb irataikból, legértékesebb „kincseikből” is, s mindennek célja az volt, hogy kedvet csináljanak a levéltári kutatáshoz, látogatáshoz.

A lövészdandár parancsnokhelyettese, Drót László alezredes is köszöntötte a résztvevőket és kiemelte a rendezvény fontosságát. A katonai kegyeleti kultúra az egyetemes kultúra része, ezért elengedhetetlen ennek művelése. A háborúban hősi halált haltak temetőinek, kegyeleti helyeinek ápolása, az emlékek feltárása az utókor feladata, és örvendetes, hogy ennek a rendezvénynek a kapcsán a feltáró munkában szorosan együttműködött a Magyar Nemzeti Levéltár Hajdú-Bihar Megyei Levéltára és a Magyar Honvédség 5. Bocskai Lövészdandára.

A következőkben Papp József Koós Károly és Podmaniczky-díjas helytörténész előadását hallgathatták meg Debrecen katonai temetőiről. Debrecenben 13, egymástól jól elkülöníthető temetőbe temették az első világháború áldozatait, ebből ma a Honvédtemető, az Orosz hadifogoly-és járványtemető, a Hatvan utcai temető kis maradéka, a Katolikus temető maradéka a Szent Anna kápolnával és az Izraelita temető maradt fenn. Papp József előadásában felhívta a figyelmet arra, hogy a történelem viharainak hősei és áldozatai megérdemlik, hogy méltóképpen őrizzük emléküket.

Az előadást követően került sor az I. világháború idején megnyitott orosz hadifogolytemetőről készült, „Méltósággal” címet viselő film levetítésére. A film 1991-ben készült, rendezője Mata János, akinek édesapja nem mellesleg a levéltár jeles munkatársa volt 1937 és 1944 között. A hadifogolytábor 1944. október 14-től fogadta a hadifoglyokat. A táborban 1915 májusában kolerajárvány tört ki, ennek következtében körülbelül egy hónap alatt 1618, többségében orosz hadifogoly halt meg.

A filmvetítés után egy kamara-kiállítás keretében mutatták be a filmhez kapcsolódó forrásokat, melyek az MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltárában találhatók. Ilyen például Zoltai Lajos muzeológusnak az orosz hadifogoly-temetőről 1919-ben készített helyszínrajza illetve jegyzéke, mely az elhalt foglyok személyi adatait tartalmazza. A jegyzék alapján tudjuk, hogy a temetőbe az 1915. június 4-től július 1-ig meghalt 1618 orosz hadifoglyot temették 60 tömegsírba, ezen felül az 1917. szeptember 8-tól 1918. november 27-ig a Salvator-hadikórházban elhalt különböző nemzetiségű hadifoglyot 208 egyéni sírba. Az iratok közül olyan érdekességek is felbukkantak dr. Kovács Ilona, a kiállítás szervezőjének gyűjtése során, mint például Debrecen város polgármesterének eredeti gyászkeretes hirdetménye a szarajevói merényletről, vagy Ferenc József király „Népeimhez” című szózata. A Déri Múzeumtól ugyanakkor digitális másolatban megkapták Zoltai Lajosnak, illetve Appelshoffer Mátyásnak a hadifogolytábor életet bemutató korabeli fényképeit, valamint Pálfy József orosz katonákról készült rajzait is, melyeknek másolatai jelentősen színesítették és emberközelivé tették a kiállítást.

A rendezvény végén egy kerekasztal-beszélgetésre került sor a film rendezőjével és Majoros László ny. mérnökezredessel, aki a filmben is szerepelt. A Kossuth Laktanya parancsnokaként az ő érdeme volt, hogy a temetőt a városi tanács anyagi támogatása mellett katonáival rendbe hozatta, majd 1990. június 10-én ünnepélyes keretek között felszentelték. Debrecen város lakossága kegyelettel emlékezett meg akkor a történelmi idők áldozataira, legyenek azok bármely nép katonái. 2015. január 20-án pedig a levéltár, a laktanya katonái, a honvéd középiskola hallgatói és a megjelent vendégek hasonlóképpen rótták le kegyeletüket és emlékeztek a világháborúkban 100, illetve 70 évvel ezelőtt elesett katonákra.

Szendiné Orvos Erzsébet

Ezt olvastad?

2024. március 23-án és 24-én a Debreceni Egyetem Történelmi Intézetében mutatják be legfrissebb kutatási eredményeiket a középkorral foglalkozó hallgatók. A
Támogasson minket