Díjátadó, Konferencia, Publikáció – Amit a Délvidék Kutató Központ januárra ajánl

A Délvidék Kutató Központ koordinálásával, több társszervezővel együtt 2015. január 23-án Szegeden, a Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Akadémiai Bizottság székházában Fejezetek a Délvidék múltjából címmel konferenciát szervez. A részletes felhívás és a jelentkezési információk itt és galériánkban is olvashatóak. Várják az előadók jelentkezését, mai cikkünkben kedvcsinálóként bővebben szólunk a kezdeményezésről.

„A Délvidék Kutató Központ 2010-ben alakult azzal a szándékkal, hogy segítse és támogassa a tágabb értelemben vett Délvidék történelmének, helytörténetének és kultúrtörténetének széles körű megismerését és megismertetését, a Délvidék és a délvidéki magyarság történelmének korszerű történelmi, néprajzi feldolgozását. A Központ jelenlegi elnöke és a kutatócsoport vezetője Zakar Péter történész. Célunk szakmailag hiteles programokkal, konferenciákkal, kiadványokkal, infokommunikációs eszközökkel és emlékhelyek létesítésével segíteni a Délvidék kiemelkedő történelmi eseményeinek (pl. az 1848-49-es szabadságharc délvidéki eseményei, a dualizmus és a polgári átalakulás kora, a trianoni igazságtalan békediktátum és a revíziós törekvések társadalmi hatásai, a délvidéki magyarság kisebbségi részvétele a többnemzetiségű jugoszláv államban,  az  1944-es magyarellenes atrocitások, stb.) feldolgozását, jobb megértését és forrásainak széles körű megismertetését, valamint a hagyományok ápolását. A tudományos munkán túlmenően fontosnak tartjuk a magyar és az európai közvélemény tájékoztatását kutatási eredményeinkről. Ennek érdekében együttműködünk például a magyar-szerb akadémiai vegyes bizottsággal és a Csongrád Megyei Levéltárral, illetve több civil szervezettel is.”

Mindezt Forró Lajostól, a Délvidék Kutató Központ alelnökétől tudtuk meg, a link mögött pedig további információk találhatóak a Központ munkatársairól.

 

A mostani konferencia előadásainak lektorált tanulmány változatát publikálják a Délvidéki Szemle című folyóiratban. Fodor Lajost a periodika bemutatására is kértük. A folyóirat évente két alkalommal jelenik meg: tavasszal és ősszel. A lap a történelmi Délvidék és a Duna-Körös-Maros-Tisza Eurorégió múltjáról és jelenéről közöl tudományos igényű, lektorált tanulmányokat, forrásismertetéseket, kritikákat és a délvidéki közélettel kapcsolatos cikkeket, interjúkat, konferencia-előadásokat. A „Tudományos közlemények” rovatban jelennek meg az eredeti, másutt még nem publikált tudományos szakcikkek. A folyóirat a történet- és társadalomtudományok minden területéről közöl lektorált tanulmányokat; kutatási eredményeket és új forrásokat feldolgozó, összegző munkákat, forrásismertetéseket, elemzéseket és átfogó szintéziseket. A „Közélet” rovatában a délvidéki történeti kutatásokkal és a közélettel kapcsolatos publicisztikák, interjúk és konferencia-előadások írásos változatai látnak napvilágot, melyekre a tudományos közleményekkel szemben támasztott követelmények nem vonatkoznak. A „Téka” rovat hasábjaira kerülnek a délvidéki vonatkozású könyvekről, filmekről, adatbázisokról és egyéb médiumokról szóló ismertetők, kritikák. A benyújtott tudományos közlemények megjelentetésének fő szempontja a szakmai minőség. A kéziratokat a szerkesztőség véleményezi, majd a tudományos közélet felkért képviselői és a szerkesztőbizottság tagjai lektorálják.  A benyújtott tudományos közlemények szerzői bejelentik, hogy másutt még nem jelentették meg írásukat, a Szerkesztőség pedig nem zárja ki, hogy a Délvidéki Szemlében történő közlés után másutt, vagy más nyelven megjelenjen. A kéziratokat magyar, szerb, német vagy angol nyelven, elektronikus formában a szerkesztőség címére kell beküldeni. A tanulmányok terjedelme minimum 10, maximum 20 nyomtatott oldal lehet. A lap főszerkesztője Zakar Péter, szerkesztőtársai pedig Döbör András, Forró Lajos és Fejős Sándor.

A Szerkesztőség impresszuma

A Délvidék Kutató Központ 2012 tavaszán indította útjára a délvidéki mártír plébánosoknak emlékhelyet állító akcióját, melynek keretében 2014 végéig hat emlékhely került átadásra az alábbi délvidéki települések templomainak kertjében. 2012 és 2014 között hat emlékhelyet alakítottak ki partnereik támogatásával, munkájuk folytatását 2015-ben is tervezik. A Délvidék Kutató Központ 2012-ben egy emlékházat létesített a Martonoson (Szerbia). Az emlékházban két állandó tárlat várja a látogatókat, további részleteket a Hét Nap cikkében olvashatnak.

 

Idén a konferencia megnyitójának keretében kerül sor a Délvidék Kutatásáért Emlékérem átadására. A Délvidék Kutató Központ e díj odaítélésével szeretne tisztelegni és köszönetet mondani azon kutatóknak, akik töretlenül hatalmas energiával és önzetlenül fáradoznak a Délvidék történelmének feltárásában. A díjat a Kutatóközpont kuratóriuma minden év január 23-án ítéli oda egy (esetleg két) kutatónak. A díjat 2014-ben alapítottuk és első alkalommal két helytörténésznek, Teleki Júliának és Mojzes Antalnak adta át a kuratórium.

A Központ gondozásában a régió történelmével foglalkozó kötetek is napvilágot láttak, mint Fizel Natasa „Neveléstudományi tanulmányok a Szegedi Tudományegyetem múltjáról és jelenéről” c. munkája vagy Fejős Sándor–Forró Lajos–Kávai Szabolcs: Kanizsai képeslapok a 20. századból. c. válogatása. Kiadványaikról bővebben itt olvashatnak.

 

Ezt olvastad?

A Délvidék Kutató Központ, a Délvidéki Szemle folyóirat, a Magyar-Szerb Akadémiai Vegyes Bizottság Magyar Tagozata, a SZAB Délvidék Kutatóközpont Munkabizottsága,
Támogasson minket