Konferenciafelhívás: I. Conferentia Debreceniensis Doctorandorum Iuvenum

A Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karának Történelmi és Néprajzi Doktori Iskolája konferenciát rendez 2021. október 15–16-án I. Conferentia Debreceniensis Doctorandorum Iuvenum címmel, amelyre a szervezők ókorral, középkorral és koraújkorral foglalkozó doktoranduszok és doktorjelöltek jelentkezését várják. 

A hazai tudományosságban egyre markánsabban jelentkezik az a törekvés, hogy a tudományos pályájuk elején járó doktoranduszok, illetve a PhD fokozatszerzés előtt álló doktorjelöltek konferencián mutassák be legújabb kutatási eredményeiket a szakma jeles képviselői előtt. A szervezők célja az, hogy az antikvitással, a középkorral és a koraújkorral elhivatottan foglalkozó doktoranduszoknak és doktorjelölteknek lehetőséget biztosítsanak kutatásuk eredményeinek bemutatására. A konferencián egyúttal alkalom nyílik a kutatók közvetlen és kötetlen eszmecseréjére, az eddigi eredmények számbavételére. Ennek szellemében kerül sor idén októberben, hagyományteremtő céllal az első debreceni doktorandusz konferencia megrendezésére a Debreceni Egyetem Történelmi és Néprajzi Doktori Iskola Történelem Programja szervezésében.

KONFERENCIAFELHÍVÁS

A konferencia helyszíne: Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar

A konferencia időpontja: 2021. október 15–16.

A Debreceni Egyetem Történelmi és Néprajzi Doktori Iskola Történelem Programja 2021. október 15–16-án konferenciát szervez ókorral, középkorral és koraújkorral foglalkozó doktoranduszok és doktorjelöltek számára. Jelentkezni a tervezett előadás címével és egy lényegre törő, legfeljebb 300 szavas rezümé elküldésével lehet. Az érdeklődők a rezüméket erre az e-mail címre küldhetik.

Jelentkezési határidő: 2021. április 30.

A szervezők fenntartják a jogot, hogy a beérkezett rezümék alapján válogassanak az előadástervezetek közül, a részvételi lehetőségről a jelentkezőket legkésőbb 2021. május 21-ig értesítik. Az előadások időtartama 20 perc, amelyet 10 perc vita egészít ki. Az elhangzott előadások anyagából tanulmánykötetet jelentetnek meg, a tanulmányok formai követelményeit és leadási határidejét e-mailben ismertetik az előadókkal.

A konferencia szervezői: Gacsal Dóra, Véber Zoltán, Veres Tünde, Virágh Ágnes

Szakmai tanácsadók: Árvai Tünde, Dr. Katona Csete, Kovács István

A Programbizottság tagjai: Dr. Bárány Attila, Dr. Papp Klára, Dr. Takács Levente

A konferencia plakátja:

Ezt olvastad?

2023. november 17-én a Debreceni Egyetemen rendezte meg a HUN-REN–DE Középkori Magyarország és Közép-Európa Hadtörténete kutatócsoport éves konferenciáját Hadszervezés a
Támogasson minket